LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Beg kelimesini içeren 45 kelime bulundu...

aferin / âferin

 • Beğenme sözü.

ahlak-ı hamide / ahlâk-ı hamide

 • Beğenilen güzel ahlâk.

bid'at-ı hasene

 • Beğenilebilir, güzel yenilikler.

ehl-i vifak

 • Beğenilen işlerde birbirine muvafakat edip uyanlar, anlaşanlar.

feylesof

 • Beğendiği düşüncelerini hakîkat olarak anlatıp, yaldızlı, heyecanlı sözlerle inandırmaya çalışan kimse. Felsefeci.

gıpta

 • Beğeni, hayranlık.

güzide-suhen / güzîde-suhen

 • Beğenilmiş söz söyleyen, seçkin sözler konuşan. (Farsça)

istihsan / istihsân / استحسان / اِسْتِحْسَانْ

 • Beğenme, iyi ve güzel bulma.
 • Beğenme, güzel bulma.
 • Beğenme.
 • Beğenme.

istihsan edici

 • Beğenen, güzel bulan.

istihsan etme

 • Beğenme, güzel bulma.

istihsan etmek

 • Beğenmek, güzel bulmak.

istihsanen

 • Beğenerek, istihsan ederek.

istihsankarane / istihsânkârane

 • Beğenircesine.

istikrah

 • Beğenmeme, kötü ve kerih görme.

istisvaben

 • Beğenerek, doğru bularak, mâkul görerek.

istisvabgerde

 • Beğenilmiş. Doğru bulunmuş, tasvib olunmuş, mâkul görülmüş. (Farsça)

lütufname-i fazılane-i mergube / lütûfname-i fâzılane-i mergube

 • Beğeniyi ifade eden üstün, yüksek iltifatlara mazhar olan mektup.

makbuh

 • Beğenilmeyen. Çirkin ve kabih görülen.

makbuliyet

 • Beğenilmişlik, makbullük.

maşaallah / mâşâallah

 • Beğenilen şeyler görüldüğünde söylenilen; "Bu, Allahü teâlânın dilediği ve ihsân ettiği şeydir" mânâsına mübârek bir söz.

memduh / memdûh

 • Beğenilen, övülen.

mergup

 • Beğenilen, taleb edilen, istenilen.

meshut

 • Beğenilmeyen iş.

mürteza / mürtezâ

 • Beğenilmiş, seçilmiş, ihtiyar olunmuş.
 • Beğenilmiş, râzı olunmuş mânâsına hazret-i Ali'nin lakabı.

müstahsen / مُسْتَحْسَنْ

 • Beğenilen.
 • Beğenilen.

müstahsin

 • Beğenen, iyi gören, iyi bulan.
 • Beğenen, güzel bulan.
 • Beğenen.

müstahsinane / müstahsinâne

 • Beğenerek, güzel bularak.
 • Beğenerek, beğenmek suretiyle, beğenircesine. (Farsça)

na-marzi

 • Beğenilmeyen, arzu ve isteğe uygun olmayan. (Farsça)

na-mergub

 • Beğenilmeyen, rağbet olunmayan. (Farsça)

na-pesend

 • Beğenilmez. (Farsça)

nefaset

 • Beğenilir olmak, kıymetlilik, değerlilik, çok güzellik, pek iyilik. Nefis ve mergub olmak.

pesend / پسند

 • Beğenmek, kabul eylemek. Beğenici. Muvâfık. (Farsça)
 • Beğenen.
 • Beğenen. (Farsça)

pesendane / pesendâne

 • Beğenecek yolda, beğenmek suretiyle.

pesendide / pesendîde / پسندیده

 • Beğenilmiş, seçilmiş, müntehab. (Farsça)
 • Beğenilmiş, makbul. (Farsça)

rağbetli

 • Beğenilen, taleb edilen, istenilen.

şabaşhan / şabaşhân

 • Beğenip alkışlayan. (Farsça)

tahayyür

 • Beğenip seçmek, muhayyer olmak.

tahsin / تحسين / tahsîn / تَحْس۪ينْ

 • Beğenme, güzelliğini ilân etme.
 • Beğenme, güzel görme.
 • Beğenme.
 • Beğenme, güzel bulma, takdir etme. (Arapça)
 • Beğenme.

tahsin etme

 • Beğenme, güzelliğini ilân etme.

tahsinkarane / tahsinkârâne

 • Beğenerek.

tahsinkerde

 • Beğenilmiş. (Farsça)

takdir

 • Beğeniyi dile getiren ifade.

takdir eden

 • Beğendiğini dile getiren.

velvele-i istihsan / وَلْوَلَۀِ اِسْتِحْسَانْ

 • Beğenmenin yüksek sesle ifadesi.

zemime / zemîme

 • Beğenilmeyecek kötü hal ve davranış.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın