LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Bedâ ifadesini içeren 21 kelime bulundu...

bad-ı heva / bâd-ı hevâ

 • Hevâ ve heves. Eğlence. Bedava. Boş.

badıheva / bâdıhevâ

 • Boşu boşuna, bedava.

beda

 • (Bedâat) Hayret verici, yenilik ve iyiliklerde üstünlük. Acib ve garib olma. Yeni zuhur etme.

bedava

 • Parasız, meccanen, karşılıksız. (Farsça)
 • Mc: Çok ucuz. (Meselâ: Bunu bu fiata bedava almışsın, cümlesinde olduğu gibi.) (Farsça)

bedave

 • (Bak: BEDAVET)

bedeviyet

 • (Bedâvet) Göçer hayatı yaşayış. Göçebelik. Bedevilik.

beleş

 • (Arabça bilâşey'den galattır) Ücretsiz, bedava.

ebeden

 • (Ebedâ) Devamlı olarak. Kat'â ve aslâ. Hiçbir vakit.

füsunsaz / füsunsâz

 • Büyüleyici, câzibedâr. (Farsça)

gamze-i fettan / gamze-i fettân

 • Câzibedar ve süzgün bakış.

inaka

 • Aşırı güzelliği ve câzibedarlığı ile hayret verme.

kisaniyye / kîsâniyye

 • Şiânın kollarından. Muhtâr bin Ebî Ubeyd es-Sekâfî'nin kurduğu bozuk fırka. Muhtâr bin Ebî Ubeyd es-Sekafî'nin bir adı da Keysân olması sebebiyle Keysâniyye denilmiştir. Bu fırkaya Muhtâriyye veya Bedâiyye de denir.

meccan

 • Parasız, karşılıksız, ücretsiz, bedâva, meccânen.

meccanen / meccânen

 • Bedava, parasız.

meccani / meccanî

 • Bedavacı. Parasız.

mübdi

 • (Bedâ. dan) Herşeyi hiçten halk eden.
 • Başlayan.
 • Gizli sırları açıklayan.

müft

 • Beleş, bedava, parasız. (Farsça)

mugtenim

 • Ganimet olarak alan. Bedava alan. Ganimet bilen.

muhtariyye / muhtâriyye

 • Şia fırkasının kollarından biri. Bu fırkaya Keysâniyye ve Bedâiyye de denir. Kurucusu Muhtâr bin Ebî Ubeyd es-Sakafî'dir.

nassi / nassî

 • Nass'a ait. Her türlü şübhe ve tereddüdün ve tenkidin üstünde tutulacak şekilde olan kesinlik, kat'ilik, açıklık. Bedahet.
 • Âyet ve hadisle doğruluğu sâbit olan.

raygan / râygân / رایگان

 • Parasız, bedâva. (Farsça)
 • Pek fazla, pek çok. (Farsça)
 • Parasız, bedava. (Farsça)