LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Becerikli ifadesini içeren 36 kelime bulundu...

ba'

 • Kulaç.
 • Erişme.
 • Yetme.
 • Kuvvet, kudret, beceriklilik.
 • şeref, kerem.
 • Vergili, verimli olma.

bişkul

 • Becerikli, çevik. (Farsça)
 • İhtiyatlı, tedbirli. (Farsça)
 • Akıllı. (Farsça)
 • Kuvvet sahibi. (Farsça)

cebbar / cebbâr / جبار

 • Zorba. (Arapça)
 • Güçlü. (Arapça)
 • Tanrı. (Arapça)
 • Tuttuğunu koparan, becerikli. (Arapça)

cebbari / cebbârî / جباری

 • Zorbalık. (Arapça - Farsça)
 • Beceriklilik, tuttuğunu koparma. (Arapça - Farsça)

cerbeze / جربزه

 • Aldatıcı sözlerle kurnazlık etme. Fazla sözlerle aldatıcılık. Haklı ve haksız sözlerle hakikatı gizleme.
 • Beceriklilik, fetânet ile temyiz ve cesaret-i mutedile ve kuvvet-i idareden ibâret olan sıfat-ı zihniye. (Bu kelime, Arabçada: Hilekârlık, kurnazlık gibi aşağılayıcı bir mânâda ku
 • Beceriklilik. (Arapça)

çire

 • Mâhir, maharetli, becerikli. (Farsça)
 • Bahadır, kahraman, yiğit, cesur. (Farsça)

çire-dest

 • Becerikli, eli işe yatkın olan. (Farsça)

çiredest / çîredest / چيره دست

 • Yetenekli, becerikli. (Farsça)

dahiye-i harb / dâhiye-i harb

 • Çok becerikli büyük kumandan.

diplomat

 • yun. Memleket hakkında siyasi söz sâhibi. Dış meseleler hakkında milletlerarası işlerle uğraşan siyaset adamı.
 • Becerikli, söz söyliyebilen.

dirayet / dirâyet / دِرَايَتْ

 • Zekâ, iktidar, beceriklilik. Akıl ve ilim yoluyla yapılan çözüm.
 • Beceriklilik.

ehil / اَهِلْ

 • Uzman, becerikli, sahib.

ehl

 • (Ehil) Yabancı olmayan, alışık olduğumuz.
 • Dost, sahip, mensup. Evlâd, iyal. Kavm, müteallikat. Usta, muktedir ve becerikli anlamıyla ehil ve ehliyet İslâmiyette önemli bir husustur. Dinimiz, bize işleri ehline vermemizi emreder. Cemiyette işler, mevkiler, makamlar, görevler, ehline v

ekyes

 • Pek kiyâsetli, zeki, zekâvetli kişi. Mâhir, maharetli, becerikli adam.

erbab / erbâb

 • Sahipler, becerikliler, terbiyeciler.

eshed

 • Becerikli, maharetli, mahir, açıkgöz, uyanık olan kişi.

haddam

 • Muvaffakiyetli kişi.
 • İşlerinde başarılı ve becerikli kimse.
 • Çalışkan ve gayretli olan.
 • Hademe, hizmetçi.

hamarat

 • Becerikli, elinden iş gelir, cerbezeli.

hazık / hâzık

 • İşinin ehli, becerikli, tecrübeli, uzman.

hebenneka

 • Ahmaklığı darb-ı mesel olmuş bir kimsedir.
 • Mc: Zeki ve becerikli olmadığı halde kendini öyle sanan.

hünerver

 • Çok ustalıklı. Becerikli. Usta. Mahâret sahibi. (Farsça)
 • Becerikli.

işgüzar

 • Becerikli, çalışkan. (Farsça)
 • Kendini göstermek için gerekmezken işe karışan. (Farsça)
 • Becerikli, iş görür.

kargüzar

 • Becerikli. İş yapabilen. Elinden iş gelen. (Farsça)

karperverd / kârperverd

 • Becerikli, iş yapan, elinden bir iş gelen. (Farsça)

karsaz / kârsaz

 • Becerikli, elinden iş gelen. (Farsça)

kurmay

 • Ordunun muharebeye hazırlanmasında ve savaş sırasındaki sevk ve idaresi için hususi tarzda yetiştirilmiş subay.
 • Mc: Becerikli.

maharet

 • Ustalık, beceriklilik.

maharetli

 • Becerikli, yetenekli.

mahir / mâhir

 • Becerikli, hünerli, san'atkâr.
 • Maharetli, becerikli.
 • Maharetli, becerikli.
 • Maharetli, hünerli, becerikli.

mahirane / mâhirâne

 • Ustaca, beceriklice.

meharet

 • Ustalık, beceriklilik, üstadlık. Meleke ve mümârese.
 • Kur'anda meharet: Hıfzın kuvvetiyle harflerin mahreçlerine riâyettir.

mühendis-i mahir / mühendis-i mâhir

 • Alanında maharet sahibi, becerikli olan mühendis.

muktedir

 • Güçlü, kuvvetli, becerikli. İşe gücü yeten. İktidarlı.

nazır-ı mahir / nâzır-ı mâhir

 • Becerikli gözlemci.

şahbaz

 • İri ve beyaz doğan kuşu. (Farsça)
 • Mc: Çevik ve becerikli. Yiğit, şanlı, kahraman. (Farsça)

şehbaz / şehbâz

 • Atik, becerikli, şanlı yiğit.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın