LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Bay kelimesini içeren 70 kelime bulundu...

a'yad / a'yâd / اعياد

 • Bayramlar. (Arapça)

abad / âbâd / آباد

 • Bayındır, mamûr. (Farsça)
 • Âbâd etmek/eylemek: (Farsça)
 • Mamûr etmek. (Farsça)
 • Zenginleştirmek. (Farsça)
 • Huzur vermek. (Farsça)
 • Âbâd olmak: (Farsça)
 • Mamûrlaşmak. (Farsça)
 • Zenginleşmek. (Farsça)
 • Huzura kavuşmak. (Farsça)

abadan / âbâdân / آبادان

 • Bayındır. (Farsça)

abadani / âbâdânî / آبادانى

 • Bayındırlık. (Farsça)

adi / âdi

 • Bayağı, aşağı, sıradan.

aku

 • Baykuş, puhu. (Farsça)

alem

 • Bayrak, sancak, nişan.

alemdar / alemdâr / عَلَمْدَارْ

 • Bayrak tutan.
 • Bayrağı veya sancağı taşıyan. Bayraktar, sancaktar.
 • Bayraktar, önde giden.
 • Bayraktar, sancaktar.
 • Bayrakdâr.

alemdari / alemdarî

 • Bayraktarlık.

alemefraz

 • Bayrak kaldıran, bayrak çeken.

amiyane / âmiyâne / عاميانه

 • Bayağı, avamca. (Arapça - Farsça)

ammar

 • Bayındırlaştıran, imar eden.

arefe

 • Bayramdan bir önceki gün.
 • Bayramdan bir önceki gün.

bayrakdar / bayrakdâr / بيدقدار

 • Bayrak taşıyan, lider.
 • Bayraktar, sancaktar. (Arapça - Farsça)

bayraktar

 • Bayrak taşıyan, temsilci.

bum / bûm / بوم

 • Baykuş. (Farsça)

cugd

 • Baykuş.

cuğd / جغد

 • Baykuş. (Arapça)

duva

 • Baykuş sesi.

ekeme

 • Bayır, yüksekte olan taşlık tepe.

fanid

 • Bayat şeker.

fikr-i amiyane / fikr-i âmiyane

 • Bayağı fikir, alelâde düşünce.

gaşy / غشى

 • Bayılma, kendinden geçme.
 • Bayılma, kendinden geçme. (Arapça)

gaşy-aver / gaşy-âver

 • Baygınlık veren, bayıltan. (Farsça)

hacce / hâcce / حاجه

 • Bayan hacı. (Arapça)

hadime / hâdime / خادمه

 • Bayan hizmetçi. (Arapça)

hilal-i id / hilâl-i îd

 • Bayram hilâli; Ramazan'nın son günü akşamı görülen Şevval ayı hilâli.
 • Bayram hilali. Bayram edileceğinin anlaşılmasına sebeb olan hilâl.

hısset

 • Bayağılık, çirkinlik, değersizlik.

i'mar / i'mâr / اعمار / اِعْمَارْ

 • Bayındırlaştırma, mamûr etme. (Arapça)
 • Bayındır hâle getirme, şenlendirme.

id / îd / عيد

 • Bayram.
 • Bayram günü. Bayram.
 • Bayram.
 • Bayram. (Arapça)

idi / îdî

 • Bayramla alâkalı.

idiyye / îdiyye / عيدیه

 • Bayramlık, bayram bahşişi. (Arapça)

igma'

 • Bayılma, baygınlık, kendinden geçme.

imaret / imâret

 • Bayındırlık; bir yerin ömür sürülür, yaşanır hâle getirimesi.
 • Bayındırlık, fakirlere yemek verilen yer.

ıyd

 • Bayram. Müslümanların sevinç ve neş'e günleri olan Ramazan ve Kurban bayramları.

iyd / îyd

 • Bayram.
 • Bayram.

karia / kâria / قارئه

 • Bayan okuyucu. (Arapça)

kuf

 • Baykuş denen bir kuş cinsi. (Farsça)

liva / livâ / لِوَا

 • Bayrak.

ma'muriyet

 • Bayındırlık, ma'murluk.

magşiyane

 • Bayılmış gibi, baygıncasına. (Farsça)

magşiyyen

 • Bayılmış olarak, baygın bir halde.

magşiyyün aleyh

 • Bayılmış, baygın.

mahmur / mahmûr

 • Baygın göz.

mahmurane

 • Baygın bir şekilde. Mahmurcasına. (Farsça)

mamur / mâmûr / mamûr / معمور

 • Bayındır, şenlikli.
 • Bayındır, imar edilmiş. (Arapça)
 • Mamûr edilmek: Bayındırlaştırılmak, imar edilmek. (Arapça)
 • Mamûr etmek: Bayındırlaştırmak. (Arapça)
 • Mamûr olmak: Bayındır olmak. (Arapça)

mamure / mamûre / معموره

 • Bayındır yer. (Arapça)

mamuriyet / mamûriyet / معموریت

 • Bayındırlık. (Arapça)

mesti-aver / mestî-âver

 • Bayıltıcı, sarhoş edici. (Farsça)

mu'ayede / mu'âyede

 • Bayramlaşma. Birbirinin bayramını kutlama.

muallimat / muallimât / معلمات

 • Bayan öğretmenler. (Arapça)

muallime / معلمه

 • Bayan öğretmen. (Arapça)

muayede / معایده

 • Bayramlaşma. (Arapça)

muganniye / مغنيه

 • Bayan şarkıcı. (Arapça)

nafıa / nâfıa / نافعه

 • Bayındırlık işleri.
 • Bayındırlık işleri. (Arapça)
 • Nâfıa müdüriyeti: Bayındırlık müdürlüğü. (Arapça)
 • Nâfıa nâzırı: Bayındırlık bakanı. (Arapça)
 • Nâfıa nezareti: Bayındırlık bakanlığı. (Arapça)
 • Nâfıa vekâleti: (Arapça)

raye / râye

 • Bayrak, sancak.

rekz-i alem

 • Bayrağı bir yere dikme.

sa'ka

 • Bayılma. Baygınlık.

sahibe / sâhibe / صاحبه

 • Bayan sahip. (Arapça)

şaire / şâire / شاعره

 • Bayan şair. (Arapça)

salat-ül id / salât-ül îd

 • Bayram namazı.

şart-ı adi / şart-ı âdi

 • Bayağı olan şart.

semen-i müsemma / semen-i müsemmâ

 • Bâyi' (satıcı) ile müşterinin karşılıklı rızâ ile mebî (mal) için hakîkî kıymetine uygun olsun veya olmasın, tâyin ettikleri yâni uyuştukları bedel.

sevm-i şira'

 • Bâyi'in (satıcının) ve müşterinin, mebî'e (mala) fiyat koymaları, bir fiyatta anlaşmaları.

ta'yid

 • Bayram etmek.

tahıl

 • Bayat su. Bekleyerek bozulmuş su.

tekbir-i zevaid / tekbîr-i zevâid

 • Bayram namazlarında birinci rek'atte Sübhâneke'den sonra üç, ikinci rek'atte zamm-ı sûreyi okuyup rükûa gitmeden önce de üç kerre olmak üzere alınan altı vâcib tekbir. Zevâid tekbiri.

tezellül

 • Bayağılık, kendini aşağı tutmak. Tevâzûnun aşırı derecesi.

umran / عمران

 • Bayındırlık. (Arapça)

ümran / ümrân / عمران

 • Bayındırlık, kalkınma. (Arapça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın