LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Bastan ifadesini içeren 48 kelime bulundu...

angarya

 • yun. Ücretsiz olan iş. Meccanen görülen iş. Baştan savma görülen iş.

asar-ı pürnur / âsâr-ı pürnûr

 • Baştan başa nurlarla dolu olan eserler.

bab

 • Kapı.
 • Fasıl, bölüm.
 • Mine'l-bab ile'l-mihrab: Kapıdan mihraba dek, baştan sona kadar.

be-ser ü pa / be-ser ü pâ

 • Baştan ayağa. (Farsça)

bend

 • Bağlanan. Bağlanmış. (Farsça)
 • Bağ. Boğum. Mafsal. (Farsça)
 • Su bendi. Baraj. (Farsça)
 • Gam. Gussa. (Farsça)
 • Mekir. (Farsça)
 • Hile. (Farsça)
 • Mülâhaza. Fıkra. Madde. (Farsça)
 • Aldatmak. (Farsça)
 • Birisini emri altına almak, bendetmek. (Farsça)
 • Edb: Baştan sona kadar aynı vezinli bir çok parçalardan meydana (Farsça)

çarşaf

 • Yatağın üstüne serilen veya yorgana kaplanan bez örtü.
 • Kadınların kullandığı baştan örtülen, pelerinli eteklikli sokak elbisesi. Kadınların örtünmesi farzdır. Bu maksatla çarşaf ucuz, pratik, hafif olması ve zengin fakir herkesin kolayca sağlıyabilmesi bakımından yaygın olarak kulanı

cazibedarane / cazibedârâne

 • Çekici, baştan çıkarıcı bir şekilde.

cinnet

 • Delilik, aklın baştan gitmesi.

endar

 • Baştan geçen bir olay, vakıa, sergüzeşt, hikâye, kıssa. (Farsça)

ez ser-i nev

 • Yeni baştan.

ez-nev

 • Yeni baştan, yeniden. (Farsça)

fitne

 • Azgınlık ve bozgunculuk; baştan çıkarma.

hadis-i mu'allak / hadîs-i mu'allak

 • Baştan bir veya birkaç râvîsi(rivâyet edeni, nakledeni) veya hiçbir râvîsi belli olmayan hadîs-i şerîfler.

hatme

 • Baştan sona okuyup bitirme.
 • Baştan aşağı (bütün Kur'ân-ı Kerimi) okuyup bitirmek.
 • Bir arada muayyen bir şeyi okuyup bitirmek.

hatme-i kur'aniye / hatme-i kur'âniye

 • Kur'ân'ın hatmi; Kur'ân-ı Kerimi baştan sona okuyup bitirme.

huşrüba

 • Akıl kapan, aklı baştan alan. (Farsça)

iğtisal / iğtisâl

 • Gusl (boy) abdesti almak. Ağız ve burun dâhil bütün vücûdu hiç kuru yer kalmayacak şekilde baştan ayağa yıkamak.

iğva / iğvâ

 • Azdırma, baştan çıkarma.
 • Ayartma, baştan çıkarma.

igva'

 • Ayartmak. Azdırmak. Baştan çıkarmak.

istiğrak

 • Bir şeyi baştan aşağı kaplamak. Tasavvuf erbabının vecde gelip kendinden geçmesi.
 • İstiğrak lâmı: Bir cinsin bütün bireylerini içine alan belirtme edatı, lâm-ı tarif, diğer adıyla harfi tarif.

istinaf

 • Baştan başlamak. Yeniden başlamak.
 • Gr: Sözün başlangıcı.
 • Huk: Dâvâ Mahkemesinin verdiği hükmü beğenmeyip bozulmasını daha üst mahkemeden istemek. Dâvâ mahkemeleri ile Temyiz Mahkemesi arasındaki bir derece yüksek mahkemeye verilen isim.

izar / izâr

 • Kefenin baştan ayağa kadar olan ve genişliği bir metreyi bulan parçası.

macera

 • Olup geçen şey. Baştan geçen hadise.

mahza / mahzâ

 • Tam, baştan başa.

mesnevi / mesnevî

 • Her beyti kendi arasında kafiyeli ve baştan sona aynı vezinle yazılmış manzume.
 • Mevlânâ'nın ünlü eseri.

mest-i laya'kıl / mest-i lâya'kıl

 • Aklı baştan gitmiş, sarhoş.

mevsume

 • Tamamen baştan aşağı süslü zırh.
 • Bahar yağmuru ile ıslanmış toprak.

müceddeden

 • Yeni baştan. Yeni ve mücedded olarak.

müdelles hadis / müdelles hadîs

 • Resûlullah efendimizin hadîs-i şerîflerini toplama işinde, baştan yalnız birinci râvisi (rivâyet edeni, nakledeni) bildirilmeyen hadîs.

müdessi / müdessî

 • Baştan çıkartan. Doğru yoldan saptıran.

mudille

 • (Dalâlet. den) Baştan çıkaran, azdıran, doğru yoldan saptıran.

şe'n

 • İş, yeni olan hal.
 • Şan.
 • Tavır.
 • Hâdise.
 • Vâkıa.
 • Kasdetmek.
 • Emr ü hal.
 • Tıb: Baştan göze gelen kan damarı. Baştan kaşa, kaştdan göze kan getiren iki damar ismi.
 • Fls: Bir şeyin hususiyetinin fiilî tezâhürü, neticesi ve eseri.

sebbabe

 • Şehâdet parmağı. Sağ elin baştan ikinci parmağı.

ser-agaz

 • Yeniden ve baştan başlama. (Farsça)

serapa / serâpâ / سراپا / سَرَاپَا

 • Bir uçtan bir uca. Baştan ayağa kadar. (Farsça)
 • Tepeden tırnağa, baştan başa.
 • Baştan başa.
 • Baştan ayağa, bir baştan bir başa, tüm. (Farsça)
 • Baştan ayağa.

seraser / serâser / سراسر

 • Baştan başa, bütün, hep mecmuan, külliyen. (Farsça)
 • Baştan başa, her taraf.
 • Baştan başa.
 • Bir baştan bir başa. (Farsça)

serbeser / سربسر / سَرْبَسَرْ

 • Baştan başa. (Farsça)
 • Baştan başa.
 • Bir baştan bir başa. (Farsça)
 • Baştan başa.

serencam / serencâm

 • Başa gelen, baştan geçen ibretli hadise. (Farsça)
 • Bir işin sonu. (Farsça)
 • Vak'a. (Farsça)
 • Baştan geçen hâdise, olay.

sergüzeşt / سَرْگُذَشْتْ

 • Macera, baştan geçen hâller. (Farsça)
 • Baştan geçenler.

sergüzeşt-i hayat / سَرْكُزَشْتِ حَيَاتْ

 • Hayatta baştan geçenler.

sertapa / sertâpâ / سرتاپا

 • Baştan ayağa. Baştan aşağı. (Farsça)
 • Baştan ayağa, baştanbaşa. (Farsça)

sertaser / sertâser / سرتاسر

 • (Serteser) Baştan başa, bütün, hep. (Farsça)
 • Baştanbaşa. (Arapça)

serteser

 • Baştan başa.
 • Baştan başa.

tagviye

 • Azdırıp yoldan saptırma, baştan çıkarma.

te

 • Dek, kadar, değin. Meselâ: Ser-te-ser : Baştan başa. (Farsça)

tedsiye

 • Baştan çıkarma, azdırma.
 • Gizlemek.

vakıat / vâkıât

 • (Tekili: Vâkıa) Vâkıalar. Baştan geçen hâdiseler.

yekser

 • Baştan başa. (Farsça)
 • Ansızın. (Farsça)
 • Yalnız başına. (Farsça)

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR