LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Bar kelimesini içeren 38 kelime bulundu...

asayiş / âsâyiş

 • Barış, huzur ve güvenlik.

aşti / aştî

 • Barışıklık, sulh. (Farsça)

aşti-hure / aştî-hûre

 • Barış ziyafeti. (Farsça)

aşti-perver / aştî-perver

 • Barış taraflısı, sulh. (Farsça)

aşti-perverane / aştî-perverane

 • Barış taraftarına yakışacak şekilde. (Farsça)

aşti-sazi / aştî-sâzî

 • Barışseverlik, sulhseverlik. (Farsça)

barla karyesi

 • Barla köyü.

cebhane

 • Barut, kurşun, gülle, top, tüfek ve benzerleri gibi levazımat-ı harbiye ve bunların bulunduğu yer. (Farsça)

dava vekili

 • Baro teşkilatının olmadığı yerlerde kanunî izin ile vekil sıfatı kazanan ve dava takibine salâhiyeti olan kişi.

güherçile

 • Barut yapmaya yarıyan bir madde.

hazar

 • Barış zamanı.

hüdn

 • Barış, sulh, musalaha.

ibate ve iaşe

 • Barındırma ve besleme.

iva'

 • Barındırma, kondurma. Yerleştirme, oturtma, iskân ettirme.

kadeh

 • Bardak.

karaca ahmed sultan

 • Barla ile Barla Gölü arasında "Karadut" mevkiinde, bir ziyaretgâhtır. Barla'ya yaya yirmi dakikalık bir mesafededir.

maşrapa

 • Bardak, içecek kabı.

meskeniyet

 • Barınak özelliği olma.

musalaha / musâlâha

 • Barışma, uzlaşma, barış, güvenlik.
 • Barışma, anlaşma.
 • Barışma, barış anlaşması yapma.

müsalaha / müsalâha / müsâlâha

 • Barışma.
 • Barışma.

musalaha / مصالحه

 • Barış. (Arapça)

müsalaha / مصالحه

 • Barış yapma. (Arapça)

musalaha etmek / musalâha etmek

 • Barışmak.

musalahakarane / musalâhakârâne / musâlâhakârâne

 • Barışarak, barış içinde.
 • Barışarak, barışırcasına.

müsalahaname / müsalahanâme

 • Barış antlaşması. (Farsça)

müsalemet / müsâlemet

 • Barışıklık.

müsalemetkar / müsalemetkâr / مسالمت كار

 • Barışçı, sulh taraftarı. (Farsça)
 • Barışçıl. (Arapça - Farsça)

salah u selamet / salâh u selâmet

 • Barış ve selâmet.

selm / سَلْمْ

 • Barış, sulh. İtaat. Tek kulplu kova.
 • Barış.
 • Barışma, itaat.
 • Barış.

şerait-i sulhiye / şerâit-i sulhiye

 • Barışı ve barış ortamını meydana getiren şartlar.

silm

 • Barışma.

sulh / صلح / صُلْحْ

 • Barış.
 • Barış.
 • Barış.
 • Barış. (Arapça)
 • Barış.

sulhamiz / sulhâmîz / صلح آميز

 • Barışçıl. (Arapça - Farsça)

sulhen / صلحا

 • Barış yoluyla. (Arapça)

sulhkarane / sulhkârâne

 • Barışık, barış içinde.
 • Barış edercesine.

sulhperver

 • Barışsever.

sulhperverlik

 • Barışseverlik.

vakt-i hazar

 • Barış zamanı.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın