LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Barın ifadesini içeren 32 kelime bulundu...

adl-penah

 • Adâletin barındığı yer, adâlete sığınan kimse.

ahır

 • (Ahur) Hayvanların barındığı yer, dam. (Türkçe)

ale / âle

 • Güneş, yağmur gibi etkenlerden korunmak için yapılmış barınak.
 • Fakirlik.

hangar

 • Eşyayı muhafaza etmek için yapılan üstü örtülü, yanları açık yer. (Fransızca)
 • Uçakları barındırmaya mahsus garaj. (Fransızca)

ibate / ibâte / اباته

 • Bir yerde barındırma. Gece yatırma.
 • Gece yatırma, geceyi geçirtme, barındırma. (Arapça)

ibate ve iaşe

 • Barındırma ve besleme.

ihtiyaç / ihtiyâç

 • Ruh ve nafaka (yeme, içme, barınma) için ve bedeni sıkıntıdan korumak için lâzım olan şey.

ihtiyaç eşyası / ihtiyâç eşyâsı

 • Yiyecek, giyecek ve barınmada asgarî lâzım olan miktar.

in

 • Yabani hayvanların barınağı, yuvası. Mağara.

iva'

 • Barındırma, kondurma. Yerleştirme, oturtma, iskân ettirme.

kanaat / kanâat

 • Yeme, içme ve barınacak yer husûsunda bileğin emeği, alın teri ile kazanılana râzı olmak, başkasının kazancına göz dikmemek. Kanâat, çalışmayıp, sâdece eline geçeni kullanmak, tembel oturup, başka bir şey aramamak değildir. Aksine hırslı hareketlerden kaçınıp, gönül huzûru ile yaşamaktır.

keştigah / keştîgâh

 • Liman. Gemilerin barındığı yer. (Farsça)

kışla

 • Askerlerin topluca barındığı büyük yapı; askerî birliklere ait bina.
 • Askerlerin barınmalarına mahsus bina veya yer.

mahall-i ağraz / mahall-i ağrâz

 • Kötü maksat ve kinlerin barındığı yer, ortam.

mahfuz liman

 • Bütün rüzgarlara kapalı olan ve her türlü hâllerde emniyet ile barınmağa müsâit bulunan limanlar.

manastır

 • Hıristiyanlıkta ibâdet edilen ve din adamlarından bir râhib veya râhibenin idâre edip, barındığı binâ.

mandıra

 • yun. Süt ve süt ürünlerinin elde edildiği; süt veren hayvanların barındığı yer.

merasi / merasî

 • (Tekili: Mersâ) Limanlar. Gemilerin sığınıp barındıkları yerler.

mersa

 • (Çoğulu: Merâsi) Liman. Gemilerin demir atıp barındığı yer.

meşati / meşatî

 • (Tekili: Meştâ) Kışlıklar. Kış mevsiminde barınılacak yerler.

meskeniyet

 • Barınak özelliği olma.

meşta

 • (Çoğulu: Meşâti) (Şitâ. dan) Kış mevsiminde barınılacak yer. Kışlık otlak, kışla.

nev-i cami / nev-i câmi

 • Pek çok özelliği üzerinde barındıran bir tür.

ordugah-ı zemin / ordugâh-ı zemin

 • Ordunun barınıp konakladığı yer; dünya.

reb'

 • Ev, arazi. Barınılan, iskân olunan yer.

risale-i harika ve camia / risale-i harika ve câmia

 • Harika ve pek çok özelliği üzerinde barındıran risale.

rızk

 • Allahü teâlânın takdir ettiği maddî ve mânevî nîmet, kısmet. Yiyecek, içecek, giyecek ve barınacak yer.

suffe

 • Peygamberimizin Mescidine bitişik olarak inşa edilen ve içinde bazı sahabelerin Peygamber Efendimizden Kur'ân ve Hadis ilimlerini öğrendiği ve barındığı yer.

tahaffuz

 • Korumak, sakınmak. Kendini muhafaza etmek.
 • Barınmak.

terzil

 • Rezil etme. İtibarını kırma.

vatan-ı asli / vatan-ı aslî

 • Bir insanın doğup büyüdüğü veya içinde barınmak kasdedip, başka yere gitmek istemediği yerdir. Yalnız en az 15 gün kalmak istediği yer de kendisi için vatan-ı ikamettir.
 • Cennet.

zaviye / zâviye

 • Eskiden büyük kervanların geçtiği ıssız yollarda veya köy ve kasabalarda; dînî ilimlerin, İslâm ahlâkının ve fen ilimlerinin öğretilmesi, yolcuların barınması maksadıyla kurulan yer; küçük tekke.
 • Tasavvufta bulunan kimselerin, ibâdet için çekildiği tenhâ yer.