LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Balık ifadesini içeren 243 kelime bulundu...

acc

 • Kalabalık.

ail

 • Ailesini geçindiren, idare eden. Kalabalık ailesi olan. Fakir.

ajir

 • Göl, havuz. (Farsça)
 • Kalabalık, izdiham. (Farsça)
 • Bağırma, feryât. (Farsça)
 • Çekingen. (Farsça)
 • Akıllı, uyanık. (Farsça)
 • Amâde, hazır. (Farsça)

akil-üs semek / âkil-üs semek

 • Balıkla beslenen. Balık yiyici.

akilü's-semek / âkilü's-semek

 • Balık yiyen.

akilüssemek / âkilüssemek

 • Balık yiyen.

akya

 • Lüfer azmanı denilen iri cins bir balık.

alabalık

 • Akıntısı sert olan soğuk ve tatlı sularda bulunan bir cins leziz balık. (Türkçe)

alamana

 • İtl. Küçük odun gemisi.
 • Büyük balıkçı kayığı.
 • Büyük balıkçı kayıklarına mahsus büyük ağ, ığrıp.

alamat

 • Uzun ince bir cins balık. (Hint denizinde çok olur ve yılana benzer.)

alay

 • (Ask.) 3-4 tabur piyade veya5 bölük süvari askerinden mürekkep kuvvet.
 • Debdebe ve gösterişle yapılan tören, geçit resmi.
 • Cemaat, topluluk, güruh, kalabalık, fevç.
 • Fazla miktar, muhtelif ve müteaddit kişiler veya şeyler.

anafet / anâfet

 • Kabalık, sertlik.

anber

 • Güzel koku. Adabalığı ve kaşalot denilen büyük balıkların barsaklarında teşekkül eden güzel kokulu madde.
 • Derisinden kalkan yapılan bir balık.

anef

 • Kabalık (inceliğin zıddıdır).

arak

 • Kalabalık, izdiham.

aremrem

 • Kalabalık ordu, çok fazla asker.

arki / arkî

 • Balık avcısı.

ayil

 • Ailesi kalabalık olan.
 • Ailesini besleyen.
 • Aşırı.
 • Fakir.
 • Dengede olmayan terazi.

bargam

 • Levreğe benzer bir cins balık.

batıl satış / bâtıl satış

 • Sahîh olmayan, yâni dînen bulunması lâzım gelen şartların hepsi veya bir kısmı bulunmayan satış, alış-veriş. Satılacak malın mütekavvim olması (kullanılmasına dînen izin verilmesi, kıymetli ve kullanılabilir olması) bu şartlardandır. Buna göre; domuz, içki ve denizdeki balık mütekavvim değildir.

bekke

 • Mekke-i Mükerreme'nin eski ismi.
 • Bir yerde toplanmak. Bir yere cem'olmak.
 • İzdihamlık, kalabalık.

berh

 • Balık, semek. (Farsça)
 • Parça, kısım, hisse, nasib. (Farsça)
 • Su birikintisi. (Farsça)
 • Şimşek, berk. (Farsça)
 • Yaş olan odunun, yanarken çıkardığı yaşlık. (Farsça)

berhiz

 • Atılan, kalkan, sıçrayan. Zorbalık eden. (Farsça)

beyah

 • (Çoğulu: Büyâh) Küçük balık.

beyyahe

 • Balık ağı.

biyah

 • (Çoğulu: Büyâh) Ufak balık.

bu'kuke

 • İzdiham, kalabalık.

bühar

 • Deniz balıklarından bir beyaz balık.

bukta

 • Perişan, pejmurde, dağınık, dökük saçık.
 • Cemaat, güruh, topluluk, kalabalık.

burc-i abi / burc-i âbî

 • Suya ait burçlar: Yengeç, akrep, balık.

butimar / bûtimar / بوتيمار

 • Balıkçıl, botimar. (Farsça)

cebbarane / cebbârâne

 • Cebbârcasına, zorbalıkla.

cebbari / cebbârî / جباری

 • Zorbalık. (Arapça - Farsça)
 • Beceriklilik, tuttuğunu koparma. (Arapça - Farsça)

cebbarlık

 • Zorbalık, zâlimlik.

ceberut-u mutlak

 • Sınırsız baskı ve zorbalık.

ceffe

 • Kalabalık, kütle.
 • Kalabalığın verdiği uğultu.

cefvet

 • Nezaketsizlik, kabalık, saygısızlık.

celafet

 • Kabalık, yontulmamışlık.

cemaat

 • Topluluk. Bir yere toplanmış insanlar. Takım, bölük.
 • Fık: Bir imama uyup namaz kılan müslümanların heyeti. Bir mezhebe tâbi bir heyet teşkil eden ahali.
 • Aralarındaki münasebetleri din, örf ve âdetlere göre tanzim eden, akrabalık, komşuluk, hemşehrilik gibi rabıtalarla birbiri

cemm / جم

 • Kalabalık. (Arapça)

cemm-i gafir / cemm-i gafîr

 • Kalabalık insan topluluğu.

cereyan-ı nemrudane / cereyan-ı nemrudâne

 • Nemrud gibi zulüm ve zorbalıkla ve dinsizlikle iş gören akım.

cezzaf

 • Ağ ile balık tutan balıkçı.

cihas

 • Kalabalık, müzâhame.

çopra

 • Balık kılçığı.
 • Sık çalılık veya sazlık.
 • Uzunca boylu olan tatlı su balığı.

cumhur / cumhûr / جمهور

 • Halk, kalabalık, ahâlî, çoğunluk.
 • Halk. (Arapça)
 • Kalabalık. (Arapça)

dahamet / dahâmet

 • İrilik, kocamanlık, kabalık, vücutça büyük olmaklık.
 • Tıb: Hipertrophie.

dergiş

 • İzdiham, çok kalabalık. (Farsça)
 • Bir zerdali cinsi. (Farsça)

dervah

 • Hastalıktan yeni kurtulan, iyice kendisine gelemeyen kimse. (Farsça)
 • Sağlam, metin, muhkem. (Farsça)
 • Doğru, asıl, gerçek. (Farsça)
 • Yiğitlik, cesaret, cesur olmak, şecaat. (Farsça)
 • Ayıp, utanma. (Farsça)
 • Sertlik, kabalık. (Farsça)

devre-i istibdat

 • Zulüm ve zorbalık dönemi.

dikta

 • Zorbalık.

dına

 • İzdihamlık, kalabalık, çokluk.

dülfin

 • Denize düşenlere yardım edip, onları kurtaran bir balık.

dürüşti / dürüştî

 • Kabalık, sertlik, katılık, kalınlık, yoğunluk. (Farsça)

efrad-ı adide / efrad-ı adîde

 • Çok kalabalık fertler.

ehl-i sevahil / ehl-i sevâhil

 • Sahillerde yaşayanlar; geçimlerini denizcilik ve balıkçılıkla temin edenler.

ektad

 • Cemaatler, topluluklar, kalabalıklar, bölükler, takımlar.
 • Misaller, temsiller, örnekler.

emla'

 • (Tekili: Mele') Topluluklar, mele'ler, cemaatler, cemiyetler, bölükler, kalabalıklar.

enbuh / enbûh / انبوه

 • Ziyade, çok, kalabalık. (Farsça)
 • Çokluk, ziyadelik, cemaat, izdiham. (Farsça)
 • Meclis, kurultay. (Farsça)
 • Kalın, yoğun. (Farsça)
 • Duvarın yıkılıp dökülmesi. (Farsça)
 • Kalabalık. (Farsça)
 • Gür. (Farsça)
 • Yoğun. (Farsça)

enfar

 • (Tekili: Nefir) Cemaatler, topluluklar, cemiyetler. Halk, ahali, kalabalıklar, izdihamlar.

engame

 • Topluluk, cemaat, kalabalık, izdiham. Toplanma yeri, meclis. (Farsça)
 • Muharebe yeri, ceng meydanı. (Farsça)
 • Oyuncular derneği. (Farsça)

enzam

 • Balıkların karınlarında peydâ olan yumurta dizileri.

eskal

 • (Tekili: Sekal) Ağır yükler, ağır şeyler. Kalabalık, ağırlık.

esmak

 • (Tekili: Semek) Semekler, balıklar.

fart-ı izdiham

 • Fazla kalabalık.

fazazet

 • Sertlik, kabalık, kötü sözlülük.

fels

 • (Füls) (Çoğulu: Fülüs) Pul, Bakır para.
 • Balık pulu.

ferfere

 • Farfara, akılsızlık, hafif meşreplik.
 • Patırtıcı, gürültücü, ağzı kalabalık.

fiam

 • Çok kalabalık olan erkekler topluluğu.

fie

 • Kalabalık, topluluk, cemaat.

fırak

 • Tümenler, alaylar, bölükler.
 • Partiler.
 • Takımlar, kalabalıklar, ehl-i sünnet ve cemaatten ayrılan mezhepler.

fülus

 • (Tekili: Fels) Bakır paralar.
 • Balık pulu.

gafir / gafîr

 • Çok fazla, sayısız, kalabalık.
 • Örten, etrafını çeviren.
 • Umumi.
 • Boyun, boğaz ve kafada olan tüyler.
 • Kalabalık.

galebe / غلبه

 • Baskın çıkma, ağır basma. (Arapça)
 • Kalabalık. (Arapça)

gamre

 • (Çoğulu: Gamerât) Tecrübesizlik, görgüsüzlük, anlayışsızlık.
 • İzdiham, kalabalık.
 • Fenalığa dalmak.
 • Şiddet.
 • Zahmet.

gılzet / غلظت

 • Kabalık, sertlik.
 • Kalınlık, galizlik.
 • Yoğunluk. (Arapça)
 • Kabalık. (Arapça)
 • Kalınlık. (Arapça)

hadire / hadîre

 • Kalabalık olmayan topluluk.
 • Yaranın içinde toplanan kan ve irin.

haraşif

 • (Tekili: Harşef) Balık pulları. Pul pul olan şeyler.
 • Yaprakları balık puluna benzeyen bitkiler.

harpüşte

 • Balıksırtı şeklinde olan, harpuşta. (Farsça)

harşef

 • (Çoğulu: Harâşif) Kalkan balığı.
 • Balık pulu.
 • Enginar bitkisi.

hasra gelmeyen

 • Sınır altına alınamayan, pek kalabalık.

haşv-i müfsid

 • Edb: İbarede yalnız kalabalık etmekle kalmayıp mânâyı da anlaşılmaz hale getiren söz.

havran

 • Şam diyarından bir yerin adı.
 • Balıkesir'in bir ilçesi.

havyar

 • Balık yumurtası. Mersin balığı yumurtasından yapılan siyah, mugaddi ve leziz bir madde.
 • Balık yumurtası.

herçi-bad-abad / herçi-bâd-âbâd

 • "Battı balık yan gider", "Her ne olursa olsun" anlamında.

hıbab

 • (Çoğulu: Havâbibe) Hısımlık, yakınlık, akrabalık, karâbet.

hiff

 • Yağmurunu döküp hafiflemiş bulut.
 • Biçilmediğinden tanesi dağılmış ekin.
 • Bir nevi balık.

hızak

 • (Tekili: Hızka) Yığınlar, kalabalıklar.

hızka

 • Yığın, kalabalık.

hubre

 • Etten ve balıktan aldıkları hisse.

hürmet-i müsahere

 • Sıhriyyet sebebi ile hâsıl olan haramlık. Yâni evlenmek sebebi ile meydana gelen akrabalık dolayısıyle hâsıl olan haramlıktır. Bu sıhriyyetin haramlık meydana getirmesi, ister meşru' nikâhla olsun, ister gayr-ı meşru' olsun "hürmet-i müsahere" meydana gelir.Meselâ: Hanefi mezhebinde, bir kimse kendi

huşunet / huşûnet

 • Kabalık, sertlik, inatçılık.
 • Kabalık, kırıcılık.

husyet-üs semek

 • Balık yumurtası.

hut / hût / حُوتْ

 • Balık.
 • Balık. Büyük balık.
 • Şubat ayı içinde güneşin girdiği ve semanın cenub yarısındaki burcun ismi.
 • Büyük balık; Balık burcu.
 • Balık.
 • Balık.

hut burcu / hût burcu

 • Balık Burcu.

huyul

 • (Tekili: Hayl) Atlı alaylar.
 • Atlar.
 • Kötülerin meydana getirdiği kalabalık.

huzunet

 • (Çoğulu: Huzen) Sağlamlık. Kabalık, sertlik.

ibavet

 • Yabancı bir adamın bir çocuğa baba gibi olması, babalık yapması.

içtimaat-ı ünsiyetkarane / içtimâât-ı ünsiyetkârâne

 • Toplu alışkanlıklar ve hoşlanılan kalabalıklar.

inşibak

 • Şebeke şeklinde olma.
 • Balık ağı gibi birbirine geçme.

ırıp

 • Balık tutmak için atılan büyük ağ.

ıshar

 • (Sıhriyyet. den) Akrabalık, yakınlık, kurbiyet, sıhriyet. Damat olma. Damat edinme.
 • Ulaşmak.
 • Erimek.

ıskarmoz

 • Kayık ve sandallarda kürek takılmak üzere yan kenarlara dikine sokulmuş tahta çiviler.
 • Bir cins küçük balık.

isti'sa'

 • (İsyan. dan) İsyan etme. Anarşistlik ve zorbalık yapma.

istibdad-ı ilmi / istibdad-ı ilmî

 • İlmî baskı, ilmî zorbalık.

istibdad-ı manevi-i umumi / istibdad-ı mânevî-i umumî

 • Genel mânevî baskı, zorbalık ve despotluk.

istibdatkarane / istibdatkârâne

 • Keyfî idareye yakışır şekilde, baskı ve zorbalık yoluyla.

izdiham / izdihâm / ازدحام / اِزْدِحَامْ

 • Kalabalık bir yerde halkın çok birikmesinden meydana gelen sıkıntı.
 • Yoğun kalabalık.
 • Aşırı kalabalık, aşırı yığılma. (Arapça)
 • Aşırı kalabalık.

karabet / karâbet / قرابت / قَرَابَتْ

 • Soyca yakınlık. Hısımlık. Akrabalık.
 • Soy, süt ve evlilik yoluyla yakınlık, akrabâlık.
 • Yakınlık, akrabalık.
 • Soyca yakınlık, hısımlık, akrabalık.
 • Yakınlık, akrabalık. (Arapça)
 • Akrabalık, yakın olma.

karabet-i nesebiyye

 • Aynı soydan gelmek suretiyle olan asli hısım ve akrabalık.

karabet-i nesliye / karâbet-i nesliye

 • Soy yakınlığı, akrabalık.

karabet-i rahmiye

 • Soy yakınlığı, akrabalık.

karabet-i sıhriyye

 • Kız alıp vermekle meydana gelen akrabalık, yakınlık, hısımlık.

karis

 • Donmuş, câmid.
 • Pıhtı. Sirke ile pişmiş balık.

karya

 • Eski çağlarda Bursa ve Balıkesir bölgesinin adı.

kasa

 • Kabalık.
 • Şiddet.
 • Katılık.

kebbe

 • İzdihamlık, kalabalık.
 • Cenk ve kıtal içinde sür'at etmek. Savaşta acele hareket etmek.

ken'ad

 • (Çoğulu: Kenâıd) Balık kılçığı.

ken'at

 • Bir balık cinsi.

kervan

 • (Çoğulu: Kirvân-Kerâvin) Balıkçıl kuşu.

kesafet

 • Sıkılık, tokluk.
 • Kalınlık, yoğunluk.
 • Saydam olmama.
 • Koyuluk.
 • Kalabalık.

kesret

 • Çokluk, bolluk, ziyadelik.
 • Kalabalık.

kevsec

 • Köse kişi.
 • Testere gibi hortumu olan bir balık cinsi.

kindare

 • Arkasında deve hörgücü gibi, hörgücü olan bir cins balık.

kırla

 • Bir kuş cinsidir ve sulardan balık avlar; derler ki su içine girdiğinde bir gözüyle üstünü gözler, bir gözüyle su içinde avını gözler. Gayet korkak bir kuştur.

kıt'a

 • (Çoğulu: Kıtat) Dünyanın kara parçalarından her biri.
 • Memleket. Ülke.
 • Mat: Bir dairenin bir yayı ile onun çapı arasındaki kısım.
 • Tıb: Kesik organın vücudda kalan parçası.
 • Ask: Çok kalabalık olmayan askerî kuvvet.
 • Edb: En az iki beyitten yapılmış manzum

kurbet

 • Yakınlık, Allah'a yakınlık.
 • Hısımlık, akrabalık.

lezen

 • Şiddet.
 • Darlık.
 • Halkın kuyu veya ırmak kenarında kalabalık meydana getirmesi.

lücc

 • Engin sular.
 • Gümüş.
 • Ayna.
 • Kalabalık cemaat.

lücce / لجه

 • Kalabalık. (Arapça)
 • Gümüş. (Arapça)
 • Deniz, engin su. (Arapça)

lücec

 • (Tekili: Lücce) Engin denizler.
 • Kalabalık topluluklar, cemaatler.

lühm

 • Kevsec dedikleri balık.
 • Yemen diyârında bir kabile.
 • Etli ve kaba olmak.

lümme

 • Nişan. Alâmet. Damga. Nokta.
 • Vesvese, kuruntu.
 • Çok cemaat, çok kalabalık.

lüvb

 • Çokluk, kalabalık, izdihamlık.

ma-halakallah

 • Allah'ın (C.C.) yarattığı ve halkettiği her şey.
 • Kalabalık, izdiham.

mahi / mâhî / ماهى

 • Balık. Semek. (Farsça)
 • Balık.
 • Balık. (Farsça)

mahidan

 • Balık havuzu. (Farsça)

mahifüruş

 • Balık satan. Balıkçı. (Farsça)

mahigir

 • Balık tutan. Balık yakalayan. Balık avlayan. (Farsça)

mahihar

 • Balık yiyen. Balık avlayan, balıkçıl. (Farsça)

mahiyan

 • (Tekili: Mâh) Aylar.
 • (Mâhî) Balıklar, semekler.

mahşer / محشر

 • Toplanma yeri. Kıyametten sonra insanların tekrar dirilip toplanmaları ve toplandıkları yer. Haşir meydanı.
 • Çok kalabalık.
 • Kıyamet yeri. (Arapça)
 • Aşırı kalabalık. (Arapça)

mahşer-i mev'ud

 • Büyük kalabalık, topluluk.

makamat

 • (Tekili: Makam ve makame) Makamlar, mertebeler.
 • Cemaatler, cemiyetler, kalabalıklar, topluluklar.

makame

 • (Çoğulu: Makamât) Meclis.
 • Topluluk, cemaat, cemiyet, kalabalık.
 • Nutuk tarzında söylenen sözler.

mal-i mütekavvim

 • Huk: İki mânada kullanılır: Birisi, intifâı mübah olan şeydir. Diğeri, mâl-i mührez demektir. Meselâ, denizde iken balık gayr-i mütekavvim olup, tutmak ile ihraz olundukta, mâl-i mütekavvim olur. İntifâı mübah olmayan mal veya elde edilmemiş olan mal gayr-ı mütekavvimdir. Şirâ ile intifa' mübah oldu

mecma-ı azim / mecma-ı azîm

 • Büyük, kalabalık topluluk.

medar-ı tahakküm

 • Baskı, zorbalık sebebi.

mele'

 • (Çoğulu: Emlâ) Bir cemâatin ileri gelenleri.
 • Hırs, tama'.
 • Zan.
 • Güzellik.
 • Fls: Kâinatta hiçlik şeklinde boşluk olmadığını, her yerin dolu olduğunu ifade eden bir tabirdir.
 • Dolu mekân.
 • Kalabalık, güruh, cemaat, topluluk. Halk.
 • Doldurma, dolma, doluluk.
 • Kalabalık, topluluk.

memkure

 • Sirkeli ve sarmısaklı balık.

meratib-i külliye / merâtib-i külliye

 • Büyük ve kalabalık mertebeler.

merdum-girizane / merdum-girîzâne

 • İnsanlardan sıkılarak, kalabalıktan hoşlanmayıp yalnızlık isteyerek.

merdümgiriz

 • İnsanlardan sıkılan, kalabalıktan hoşlanmayıp yalnızlık isteyen.

merdümgirizane

 • Kalabalıktan sıkılıp yalnızlık isteyerek.

merdümgirizlik

 • İnsanlardan sıkılganlık, kalabalıktan hoşlanmayıp yalnızlık isteme hâli.

mevakib

 • (Tekili: Mevkib) Cemaatler, kalabalıklar, güruhlar, topluluklar.

misbah-ı zenebi / misbah-ı zenebî

 • Balıkların kuyruğu.

mücahafe

 • İzdiham etmek, kalabalık yapmak.
 • Birbirine kılıç ve bıçak çekip vuruşmak.

müdakee

 • Kalabalık, izdiham, müzahame.

muhrez

 • Kazanılmış, elde edilmiş.
 • Sudaki balık, av hayvanları v.s. gibi, kimsenin malı olmayıp herkesçe faydalanılan bir şeyin ele geçirilmesi.

mukarebet

 • (Kurb. dan) Akrabalık, yakınlık.

musahere / musâhere

 • (Sıhr. dan) Evlenme ile meydana gelen akrabalık.
 • Akrabalık.

müşakehe

 • Benzemek.
 • Hısımlık, akrabalık.

müşakele-i cinsiye / müşâkele-i cinsiye

 • Tür veya soyla ilgili yakınlık, akrabalık.

müsennem

 • Balık sırtı gibi yuvarlak.

mütecebbirane / mütecebbirâne

 • Zorbalıkla, cebren.

mütehakkim

 • Zorba, zorbalık eden, tahakküm eden. Hâkimlik taslayan.

mütehakkimane / mütehakkimâne

 • Mütehakkim bir surette. Tahakkümle, zorbalıkla. (Farsça)

mütezahim / mütezâhim

 • (Çoğulu: Mütezahimîn) (Ziham. dan) Birbirini iterek, herbirinin üstüne çıkarak biriken kalabalık.
 • Halkın kalabalığından sıkıntıya uğrayan.
 • Kalabalıktan sıkıntı çeken.

mütezahimin / mütezahimîn

 • (Tekili: Mütezahim) İzdihamdan dolayı birbirinin üstüne çıkanlar. Kalabalıktan sıkışanlar.

müzahamet

 • Birbirine zahmet verme. Kalabalıktan gelen sıkıntı, sıkıştırma.
 • Bir yere itişe kakışa hücum etme.

müzdahim

 • (Müzdehim) Kalabalık, izdihamlı, yığılmış.
 • İzdiham ve kalabalık eden.

müzdeham

 • (Zahm. dan) Kalabalık, izdihamlı.

müzdehim

 • (Zahm. dan) Kalabalık, izdihamlı, pek sıkışık.

müzdehimgah / müzdehimgâh

 • Kalabalık yer. (Farsça)

na'ra

 • (Çoğulu: Na'rât) Yüksek sesle uzun uzun bağırma.
 • Tar: Eskiden yangına giderken ve dönerken kalabalık caddelerde, geçitlerde, dönemeçlerde, meydanlarda tulumbacıların içlerinden "naracı" adı verilen birinin bağırması yerinde kullanılır bir tâbirdir. Nâra atmakla yangın münasebetiyle s

neşut

 • Bir balık cinsi.
 • Kovası katı çekilmeyince su çıkmayan kuyu.

nevres

 • Su kuşlarından mavi renkli bir kuştur; başının yarısı siyah yarısı beyaz olur; güvercin büyüklüğündedir. Su üstüne yakın uçar ve balık gördüğü gibi kapar.

ninan

 • (Tekili: Nun) Balıklar, semekler.

nun

 • Kur'an alfabesinde yirmibeşinci harf. Ebced hesabına göre değeri ellidir.
 • Divid, kalem.
 • Kılıcın ağzı. Kılıç.
 • Çene çukuru.
 • Balık, semek.

nüzhet

 • İç açıklığı, safa, eğlenme, gönül ferahlığı. (Farsça)
 • Temizlik, paklık. (Farsça)
 • Karışık, bulaşık ve kalabalık yerlerden uzak olmak. Buud. (Farsça)

pedender

 • Üvey baba. Babalık. (Farsça)

pederi / pederî / پدری

 • Babalık, pederlik. (Farsça)
 • Babalık. (Farsça)
 • Babaya ait, baba tarafı. (Farsça)

perviz

 • Üstün, galib, muzaffer. (Farsça)
 • Elek. Süzgeç. (Farsça)
 • Güzellik. (Farsça)
 • Balık. (Farsça)
 • Cilve. (Farsça)
 • Tar: İran Hükümdarı Husrev'in lâkabı. (Farsça)

peşiz

 • (Peşize) Akçe, mangır. Pul. (Farsça)
 • Balık pulu. (Farsça)

rahim

 • (Rehm) Döl yatağı. Çocuğun, içinde yetiştiği ve dişi canlılara mahsus organ.
 • Karabet, akrabalık.
 • Dölyatağı, rahim.
 • Akrabalık.
 • Döl yatağı, akrabalık.

rahm

 • Acıma, koruma, esirgeme, şefkat etmek.
 • Hısımlık, karabet, akrabalık.

reht

 • (Çoğulu: Erhüt-Erhât-Erâhit) Cemaat, kalabalık.
 • Kavim, kabile.
 • Ondan az olan adamlar.
 • Göbekle diz arası miktarı deri. (Hayızlı avretler giyerler)

rekub

 • Erkeğinin ölümünü bekleyen kadın.
 • Evlâdı durmayan avret.
 • Kalabalıktan suya yaklaşamıyan deve.

ribbi / ribbî

 • (Çoğulu: Ribbiyyun) Büyük kalabalık.

rişa'

 • (Çoğulu: Erşiye) Kuyudan su çekmekte kullanılan urgan.
 • Menazil-i Kamer'den "Balık karnı" dedikleri menzilin adı.

şa'riyye

 • Çorbalık makarna, şehriye.

salenbac

 • Uzun ince balık.

sarsarani

 • (Çoğulu: Sarsaraniyyât) Bir deve cinsi.
 • Bir cins balık.

şass

 • (Çoğulu: Şüsus) Balık avlamada kullanılan olta ve ağ.

şast

 • Okçuların baş parmaklarına taktıkları yüksük. (Farsça)
 • Balık oltası. (Farsça)

sayd-ı mahi / sayd-ı mahî

 • Balık avı.

sebeb-i tahakküm

 • Baskı ve zorbalık sebebi.

şebeke / شبكه

 • Balık ağı.
 • Kötü niyetle çalışan gizli topluluk.
 • Kafes şeklinde olan yer.
 • Hüviyet sureti.
 • Ağ gibi yapılmış ve gerilmiş hat ve yolların tamamı.
 • Ağ şeklinde olan nesiçler, dokular.
 • Ağ. (Arapça)
 • Balık ağı. (Arapça)
 • Dokular. (Arapça)

şebike

 • Kötü niyetle çalışan gizli topluluk. (Farsça)
 • Balık ağı. (Farsça)
 • Batı taraflarında Arapların kullandıkları hasırdan örülmüş bir cins başlık. (Farsça)

şefakat-ı übüvvet

 • Babalık şefkati.

sefat

 • (Çoğulu: Esfât) Sele, sepet.
 • Ağaç veya balık pulu.

sehek

 • Balık kokusu.
 • Demir pası.
 • Rüzgârın yerden savurduğu toprak.
 • Bir şeyin pis pis kokması.

semek / سمك / سَمَكْ

 • Balık.
 • Balık.
 • Balık.
 • Balık. (Arapça)
 • Balık.

semmak

 • Balıkçı.

serdi / serdî

 • Soğukluk, bürudet. (Farsça)
 • Kabalık, sertlik, hoyratlık. (Farsça)

şerz

 • (Çoğulu: Şerâriz-Şevâriz) Şiddet.
 • Zorluk.
 • Kuvvet.
 • Kalabalık, galizlik. Kat'etmek, kesmek.

şest

 • Balık oltası. (Farsça)
 • Okçuların parmaklarına taktıkları yüksük. (Farsça)

sevad

 • Karaltı. Uzakta karaltı halinde görülen kalabalık.
 • Ekseri insanlar.
 • Şehir. Kasaba. Karye. Köy.
 • Karartı. Yazı karalama.

sevr ve hut / sevr ve hût

 • Öküz ve balık.

sıhna'

 • (Sıhnat) Balık yahnisi.

sıhr / صهر

 • Damat yahut enişte.
 • Huk: Karı-kocadan biri ile diğerinin kan hısımları arasındaki akrabalık.
 • Evlilikten doğan akrabalık. (Arapça)

sıhri / sıhrî

 • Evlenmelerden meydana gelen akrabalık.

sıhriyet / صهریت

 • Evlenmek suretiyle meydana gelen akrabalık.
 • Evlilikten doğan akrabalık, kan bağı. (Arapça)

sıla-i rahim

 • Akrabalık bağı, yakınlarla bağ kurma.

simak

 • (Tekili: Semek) Balıklar.
 • Parlak yıldız.
 • İki parlak yıldızdan birisi.
 • Bir şeyi yükseltip kaldıracak âlet.

sir

 • Yarık. Delik.
 • Balık yahnisi.

sirb

 • (Çoğulu: Esrâb) Çekirge ve balık yumurtası.
 • Sığır sürüsü.

şübke

 • (Çoğulu: Şübük) Yakınlık. Akrabalık, hısımlık.

sühme

 • Nasip.
 • Hısımlık, akrabalık, karâbet.

sühumet

 • Akrabalık, hısımlık.

tagallüb / تغلب

 • Zorbalık.
 • Hilâf-ı hak olarak musallat olmak. İstilâ etmek.
 • Üstün gelmek.
 • Üstün gelme, zorbalık, baskı.
 • Zorbalık. (Arapça)

tagallüb etmek

 • Baskı ve zorbalık yapmak.

tagallübat / tagallübât

 • (Tekili: Tagallüb) Zorbalıklar, tahakkümler.

tahakküm

 • (Hüküm. den) Tekebbür, zorbalık etmek. Zorla hükmetmek.
 • Hükmetme, zorbalık.

tahakkümat / tahakkümât

 • Baskılar, zorbalıklar.
 • (Tekili: Tahakküm) Tahakkümler, zorbalıklar.

taras

 • İzdihamlık, çok kalabalık.

tedaüm

 • Kalabalık, izdiham.

tegallüb

 • Galip olma, zorbalık, kuvvete dayalı baskı.

tevella

 • (Tevelli) Birisini dost edinme.
 • Bir işi üzerine alma.
 • Dönme, yönelme, i'raz etme.
 • Ehl-i Beyt'e tam sevgi.
 • Akrabalık. Karabet. Yakınlık beslemek.

tevellüdat-ı semekiye / tevellüdât-ı semekiye

 • Balıkların yumurtadan çıkmaları.

tezahüm

 • Birbirine sıkıntı vermek. Halk kalabalık edip birbirine sıkıntı vermek.

tırrih

 • Tuzlu balık, sardalya.

übüvvet / ابوت

 • (Eb. den) Babalık, atalık.
 • Babalık. (Arapça)

übüvveten

 • Babalık sıfatıyla. Atalık cihetiyle.

ukub

 • Toz.
 • Çömlek kaynaması.
 • Kalabalık.

ukuk

 • Anaya babaya itaatsizlik ve hürmetsizlik etmek. Zorbalık, tanımamak, âsi olmak.

unf

 • Kabalık. Sertlik. Cebir ve zor.
 • Sertlik, kabalık.

unfen / عنفا

 • Sertçe, şiddet kullanarak, kabalıkla. (Arapça)

validiyyet

 • Annelik ve babalık vasfı.

varis / vâris

 • Mîrasçı, akrabâlık veya başka yolla, vefât eden kimsenin bıraktığı mîrâs denen maldan almaya hak kazanan.
 • İlim ve ma'rifette mîrasçı.

yehmur

 • Çok sözlü, çok konuşan adam.
 • Çok çalışkan ve işe cür'etli olan kişi.
 • Yeri götüren balık.

yuh

 • (Yuhâ) Güneşin isimlerindendir.
 • Türkçede, birisine karşı hakaret için söylenen kelimedir. Kalabalıkla haykırılan hakaret kelimesidir. Buna "yuha çekmek" denir.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın