REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Bahil ifadesini içeren 30 kelime bulundu...

aks

 • Boynuzu eğri ve kayık olmak.
 • Bağlamak.
 • Dövmek.
 • Saçlarının ucunu başının etrafına kadınlar gibi lif etmek.
 • Saçını kıvırcık göstermek.
 • Bahillik etmek.

arize

 • Sâbit olmak.
 • Kuvvetli ve muhkem olmak. Bahil olmak.

bahhal

 • (Buhl. dan) Çok bahil, çok tamahkâr, pek cimri. Çok alçak adam.

bahilan / bahîlân

 • Bahiller, cimriler, tamâhkârlar. (Farsça)

buhala'

 • (Tekili: Bahil) Tamahkârlar, cimriler.

buhl

 • Bahillik, eli dar olma, cimrilik, tamahkârlık, pintilik.

cimrilik

 • Dînin ve vicdânın, mürüvvetin (insanlığın) vermeyi emrettiği yerde vermemek. Vermek kendisine zor gelmek. Bahillik, pintilik.

cühud

 • Bilerek inkâr etmek. Bildiği hâlde yanlış söylemek.
 • Peygamberimiz Resul-i Ekremi (A.S.M.) bildikleri ve mukaddes kitablarında O'nun evsâfını okudukları hâlde inkâr eden Yahudiler. (Türkçedeki "cıfıt" kelimesi bundan gelir.)
 • Bir kimseyi bahil bulmak.

damecmec

 • Katı, şedid.
 • Uzun boylu bahil kimse.

dınn

 • Bahillik.

dırriz

 • Bahil kimse.
 • Kısa boylu, âdi kadın.

fahiş

 • Ahlâka uymaz ve terbiyesiz olan.
 • Haddi tecavüz eden. Mübalâğalı.
 • Çok bahil. Nekir ve yaramaz şey.

hakalled

 • Dar gönüllü, bahil kimse.

hasis / hasîs

 • Parasını ve malını harcamamak için her türlü sıkıntıya, eziyete katlanan, paraya, mala aşırı düşkün olan; dînen verilmesi îcâb edeni, zekâtı ve sadakayı vermeyen, pinti, eli sıkı olan, bahîl, malda ve ilimde cimrilik eden.

hasur

 • Mânevi mücahededen dolayı kadınlara yaklaşmaya rağbet etmeyen.
 • Sır saklayan. Keder ve üzüntüden gönlü daralan, tasadan içi sıkılan.
 • Çok bahil kimse. (Halkla yer ve içer, birşey vermez)
 • Oğlu ve kızı olmayan.
 • Avrete cimâ edemeyen.
 • İhlili dar olan deve.

hısrem

 • Koruk.
 • Bahil kimse.

hisset

 • Cimrilik. Bahillik. Tamahkârlık.
 • Alçaklık.

hubahib

 • Yıldız böceği.
 • Bahil bir kimsenin adı.

hudari'

 • Bahil kimse.

kübbene

 • Bahil kişi.

mümsik

 • Çok imsak eden, eli sıkı, bahil.
 • Bir şeye sağlam yapışan.

müsake

 • Bahillik.

müsük

 • Bahil kimse.

şahih

 • (Çoğulu: Şihah) Bahil kişi.

şuh

 • (Şıh) Bahil, cimri, hasis kimse.

şuhh

 • Bahillik.

teşahh

 • Bahillik edişmek.

utull

 • Soğuk, sert ve cimri insan. Câhil ve hayırdan men'eden. Galiz ve bahil kimse.

zanin

 • Cimri, bahil ve hasis olan.

zemha

 • Yaramaz huylu, bahil kimse.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın