LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Ba'de ifadesini içeren 15 kelime bulundu...

ba'del eda

 • (Ba'de-l edâ) Yapıldıktan sonra.

ba'del harb

 • (Ba'de-l harb) Muharebeden, harpten sonra.

ba'del ifa

 • (Ba'de-l ifâ) Yapıldıktan, ifâ edildikten sonra.

ba'del mevt

 • (Ba'de-l mevt) Ölümden sonra.

ba'del milad

 • (Ba'de-l milâd) Milâddan sonra. Tarih başlangıcı kabul ettikleri seneden sonra.

ba'del musalaha / ba'del musâlaha

 • (Ba'de-l musâlaha) Musâlahadan, barıştan sonra.

ba'del mütalaa / ba'del mütâlaa

 • (Ba'de-l mütâlaa) Mütâlaa ettikten sonra, okuduktan sonra.

ba'del yevm

 • (Ba'de-l yevm) Bugünden sonra.

ba'detteşekkül

 • (Ba'de-t teşekkül) Teşekkül ettikten sonra, oluştuktan sonra.

ba'deza

 • (Ba'dezin) Bundan sonra.

ba'dezzeval

 • (Ba'de-z zevâl) Zevalden sonra, sona erdikten sonra.

ba'dezzuhr

 • (Ba'de-z zuhr) Öğleden sonra.

ma-ba'dettabia

 • (Mâba'de-t tabia) Metafizik. Beş duygu ile bilinmeyen varlıklar hakkında fikrî araştırma yapan felsefe kolu. Bu felsefe ile alâkalı olan.

metafizik

 • (Bak: Mâba'det tabia)

sümme

 • Sonra, ba'dehu gibi mânalara gelen bir zarftır. Bazan istiâre olarak "vav" mânâsına da kullanılır.
 • Harf-i atıftır. Sonraki mânayı evvelkiyle bağlar veya tertib, mühlet iktizasını ifade eder.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın