LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Baş e ifadesini içeren 21 kelime bulundu...

abede-i esnam

 • Puta tapanlar. Putperestler. Heykele baş eğenler. (Farsça)

gaşemşem

 • Şecaatinden kimseye baş eğmeyen.
 • Başını döndürüp yabana iltifat etmeyen.
 • Zulmedici.
 • Methi istediği gibi yapamamak.

hata-puş

 • Kabahatleri örtbas eden, suçları örten, hataları göstermeyen. (Farsça)

hazine kethudası

 • Tar: Yavuz Sultan Selim Han zamanında kurulan hazine kethudâlığı, saraya girip çıkan demirbaş eşyanın korunup saklanmasıyla mes'ul idi. Bu müessesenin başında bulunan memura da hazine kethudâsı denilirdi.

iktibas / iktibâs / اقتباس

 • Alıntı. (Arapça)
 • İktibâs edilmek: Alınmak. (Arapça)
 • İktibâs etmek: Alıntı yapmak, ödünç almak. (Arapça)

ilva

 • Çevirmek. Baş eğmek. Başı eğilmek.
 • Başkasının sözünü maksadı olmayan başka tarafa çevirmek.
 • Birinin hakkını inkâr eylemek.
 • Bayrağı kaldırmak. Sancak dikmek.

muktebes

 • İktibas edilmiş, alıntı yapılmış, aktarılmış.

muktebesat

 • (Tekili: Muktebes) (Kabs. dan) Muktebes olan şeyler. İktibas edilmiş ve faydalanmak üzere alınmış olan şeyler.

muktebis

 • (Çoğulu: Muktebisîn) (Kabs. dan) İktibas eden. Faydalanmak üzere aktaran. Birinin bilgisinden faydalanan.

muktebisin / muktebisîn

 • (Tekili: Muktebis) (Kabs. dan) Aktaranlar, iktibas edenler. Faydalanmak için alanlar.

mültebis

 • İltibas etmiş, birini öteki zannetmiş, karıştırmış olan.
 • Karışık, şüpheli ve benzer olan.

müşebbih

 • Benzeten, iltibas eden.

mutava'at / mutâva'at / مطاوعت

 • Baş eğme, boyun eğme, itaat. (Arapça)

mutavaat

 • İtaat etme. Baş eğme. Tâbi' olma.
 • Gr: Fâilleri ile mef'ulleri bir olan fiil.

şaheser / şâheser

 • En üstün eser, baş eser.

şahkar / şahkâr

 • En güzel eser. Baş eser. şâheser. (Farsça)

ser-füru

 • Baş eğme, söz dinleme, itaat etme.

serfuru

 • Baş eğme.

serfüru / serfürû

 • Baş eğme. Söz dinleme. İtaat, inkıyad. (Farsça)
 • Mütezellil olan. (Farsça)
 • Baş eğme, söz dinleme, itaat.
 • Baş eğme.

serfüru-bürde

 • Baş eğmiş. (Farsça)
 • Düşünceye dalmış. (Farsça)

setretme

 • Örtbas etme, gizleme.