LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te BAG kelimesini içeren 210 kelime bulundu...

afv / عفو

 • Bağışlama.
 • Bağışlamak. Kusur ve günâhı affetmek.
 • Bağışlama, af. (Arapça)

afv ü gufran / afv ü gufrân

 • Bağışlama ve yarlığama.

aksam-ı ihsanat / aksâm-ı ihsânât

 • Bağışların kısımları.

alaka peyda etme / alâka peyda etme

 • Bağlantı kurma.

alamet-i sadakat / alâmet-i sadakat

 • Bağlılık işareti.

amim-ül ihsan / amîm-ül ihsan

 • Bağışı, bahşişi, ihsanı bol ve umumi olan.

amir-i müstakil / âmir-i müstakil

 • Bağımsız, hiçbir ortağı olmayan âmir, idareci.

amürzende

 • Bağışlayan, afveden. (Farsça)

amürzgar / âmürzgâr / آمرزگار

 • Bağışlayıcı, Tanrı. (Farsça)

amürziş

 • Bağışlayış, afvediş. (Farsça)

amurziş / âmurziş / آمرزش

 • Bağışlama, affetme. (Farsça)

amürziş / âmürziş / آمرزش

 • Bağışlama. (Farsça)

asar-ı ihsan / âsâr-ı ihsan

 • Bağış ve iyilik eserleri.

ata / atâ / عطاء

 • Bağış, bahşiş, ihsan.
 • Bağış, ihsan, bahşiş. (Arapça)

ataya / atâyâ / عطایا

 • Bağışlar, ihsanlar, bahşişler. (Arapça)

atf

 • Bağlama, bağlaç; kendinden öncekiyle sonraki kelime veya cümle grubu arasındaki irtibatı kuran edat.

atıf

 • Bağlanma, gönderilme.

atiyyat / atiyyât / عطيات

 • Bağışlar, ihsanlar. (Arapça)

avle

 • Bağırma, feryat.

azade

 • Bağlardan kurtulmuş. Serbest. Kayıtsız. Hür. Sâlim. Müberrâ. (Farsça)

bag-zar

 • Bağlık yer, bağ, bostan. (Farsça)

bağıstan

 • Bağ, bahçe.

bağistan / bağistân

 • Bağ, bahçe.
 • Bağlık ve bahçelik yer. (Farsça)
 • Bağlık bahçelik yerler.

bahş / بخش

 • Bağış, ihsan.
 • Bağış. Verme. İhsan. (Farsça)
 • Bağış, verme.
 • Bağışlayan. (Farsça)
 • Bahş edilmek: (Farsça)
 • Bağışlanmak. (Farsça)
 • Verilmek. (Farsça)
 • Bahş etmek: (Farsça)
 • Bağışlamak. (Farsça)
 • Vermek. (Farsça)

bahşayende

 • Bağışlayıcı, afvedici. (Farsça)

bahşayiş

 • Bağışlayış. İhsan. İhsan etmek. Afv. Atiyye. (Farsça)

bahşende

 • Bağışlayan, ihsan eden. Afveden. (Farsça)

bekà-yı istiklaliyet / bekà-yı istiklâliyet

 • Bağımsızlığın devamını sağlamak.

bend

 • Bağ.

bende

 • Bağlı, esir, köle, hizmetçi, kul.
 • Bağlanmış olan. Köle. Esir. Hizmetçi. Hizmetkâr. Kul. (Farsça)

beste

 • Bağlanmış, şarkı ahengi.

beste-gi / beste-gî

 • Bağlılık. Kapalılık. (Farsça)

biat / bîat

 • Bağlılık yemini.

bicu gufran

 • Bağışlanma iste.

buğat / buğât

 • Bâğîler, âsîler. Haksız olarak devlete isyan eden, karşı gelenler. Bâğî'nin çokluk şeklidir.

cihet-i irtibat

 • Bağlantı yönü.

cihet-i temas / cihet-i temâs

 • Bağlantı yönü.

derece-i sadakat

 • Bağlılık derecesi.

dilsuhte / dilsûhte / دل سوخته

 • Bağrı yanık, gönlü yaralı. (Farsça)

ehl-i sehavet ve ihsan / ehl-i sehâvet ve ihsan

 • Bağış, ikram sahibi ve cömert olanlar.

em'a / em'â / امعا

 • Bağırsaklar. (Arapça)

enva-ı ihsan / envâ-ı ihsan

 • Bağışların türleri.

fa-yı atıf / fâ-yı âtıf / فَايِ عَاطِفْ

 • Bağlaç olan fe harfi.

feryad / feryâd

 • Bağırıp çağırma. Yüksek sesle medet istemek. Figan. (Farsça)
 • Bağırıp çağırma.

feryad eden

 • Bağıran.

feryad ü figan

 • Bağırıp çağırma, ağlayıp sızlama.

feryat

 • Bağırma.

gaffar / gaffâr / غفار

 • Bağışlayıcı Tanrı. (Arapça)

gafur / gafûr / غفور

 • Bağışlayıcı. (Arapça)

gamgama

 • Bağırtı, haykırış.

gazefe

 • Bağırtlak kuşu.

girih

 • Bağ, düğüm. (Farsça)

gıriv / gırîv

 • Bağırma, feryat etme, çığlık atma, bağrışma. (Farsça)

gufran / gufrân / غفران

 • Bağışlama. (Arapça)

habis

 • Bağışlanan şey. Mukabilinde bir ücret istenmeyen şey. Parasız olarak verilen nesne.

haşa-i batın / haşâ-i batın

 • Bağırsaklar.

hatat

 • Bağırma, çağırma, feryâd etme.

hatt-ı münasebet

 • Bağlantı hattı, ilgi bağı.

hatt-ı muvasala

 • Bağlantı hattı.

hayt

 • Bağ, ip.

hayt-ı ittisal

 • Bağlayan, birleştiren bağ.

hayy-ı murtabıt

 • Bağlı olan canlı.

hazk

 • Bağlamak.

hevde

 • Bağırtlak kuşu.

hibe / هبه

 • Bağış. Bir malı karşılıksız olarak başkasına verme. Hibe edilen mala hediye denir.
 • Bağışlama bağış.
 • Bağış.
 • Bağışlama, hibe. (Arapça)

hırz-ı can

 • Bağrına basıp canı gibi korumak. Canı koruyan. Canını teslim ederek sığınmak.

huvar

 • Bağırış, çığlık, sayha, avaz.

i'tifa'

 • Bağış dileme, afvedilmesini isteme.

ibra / ibrâ

 • Bağışlanma, temize çıkma, aklanma.

icdaf

 • Bağırıp çağırma.

ihsan / ihsân

 • Bağış, ikram, lütuf.

ihsan eden

 • Bağışlayan, veren.

ihsan etmek

 • Bağışlamak.

ihsanperver

 • Bağışta bulunmayı pek seven.

ihsanperverane / ihsanperverâne

 • Bağışta bulunmayı pek sever şekilde.

ikram

 • Bağış, iyilik.

ikram buyurulan

 • Bağışlanan, ihsan edilen.

ikramat / ikrâmât

 • Bağışlar, ikramlar, ihsanlar.

iltizam-perverane

 • Bağlanarak, sarılarak.

imtisalen

 • Bağlı olarak, imtisal ederek, uyarak, tâbi olarak.

inkıyad / inkıyâd / انقياد

 • Bağlanma, boyun eğme. (Arapça)

intisab / intisâb / انتساب

 • Bağlanma, kapılanma.
 • Bağlanma, mensup olma.
 • Bağlanma.

intisaben

 • Bağlanarak, mensup olarak.

intisap

 • Bağlanma, mensup olma.

intisap etmek

 • Bağlanmak, mensup olmak.

irtibat / irtibât / ارتباط / اِرْتِبَاطْ

 • Bağ, ilişki.
 • Bağlılık, ilgi.
 • Bağlantı, ilişki, ilgi. (Arapça)
 • Bağlanma.

irtibat etme

 • Bağlı olma, bağlanma.

istiklal / istiklâl / استقلال / اِسْتِقْلَالْ

 • Bağımsızlık.
 • Bağımsızlık.
 • Bağımsızlık.
 • Bağımsızlık. (Arapça)
 • Bağımsız olma.

istiklal harbi / istiklâl harbi

 • Bağımsızlık, Kurtuluş Savaşı.

istiklaldarane / istiklâldârâne

 • Bağımsızca.

istiklaliyet / istiklâliyet

 • Bağımsızlık.
 • Bağımsızlık.

itlak

 • Bağlama, asma.

ittisal / ittisâl

 • Bağlılık, bitişiklik.

izafe / izâfe

 • Bağlama, yükleme.

kaide-i rabt

 • Bağlama kaidesi, bağlama cümlesi.

kayıd / قَيْدْ

 • Bağ, sınırlama.

kerh

 • Bağdat şehrinde bir mevziin adı.

kerram

 • Bağcı.

kıtaf

 • Bağdan üzüm kesecek ve ağaçtan yemiş devşirecek vakit.

lezz

 • Bağlamak.

lütf-u ihsan

 • Bağışın, ikramın güzelliği.

ma'kud

 • Bağlı, bağlanmış.

mafüvv / mâfüvv

 • Bağışlanmış.

mağfiret

 • Bağışlama.

mags

 • Bağırsak ağrısı.

mahall-i taalluk / mahall-i taallûk

 • Bağlantılı ve ilgili olduğu yer, bölge.

makud / mâkûd

 • Bağlı.

masarin / masarîn

 • Bağırsaklar.

medine-i selam / medine-i selâm

 • Bağdat şehri.

medinetüsselam / medînetüsselam / مدینة السلام

 • Bağdat. (Arapça)

mensub

 • Bağlı, üye.
 • Bağlı, ait, ilgili.

mensubat / mensubât

 • Bağlılar, ilgililer.

mensubiyet

 • Bağlılık, aitlik.

mensup

 • Bağlı.

mensup olmak

 • Bağlı olmak, üye olmak.

menut / menût / منوط

 • Bağlı. (Arapça)

merbut / merbût / مربوط

 • Bağlı. Rabtedilmiş. Mensub. Ekli. Ulaşmış, bitişmiş, bitişik.
 • Bağlı.
 • Bağlı, irtibatlı.
 • Bağlı. (Arapça)

merbutiyet / merbûtiyet

 • Bağlılık.
 • Bağlılık.

merbutiyyet

 • Bağlılık.
 • Bağlılık. Mensub oluş. Mensubiyyet. Eklilik.

merkez-i irtibat

 • Bağlantı merkezi.

mevhibe / موهبه

 • Bağış. (Arapça)

mü'sad

 • Bağlanmış ve berkitilmiş nesne.

mukarren

 • Bağlanmış nesne.

mukayyed / مُقَيَّدْ

 • Bağlı.

mükelleb

 • Bağlı esir.

muktezay-ı rahmet / muktezây-ı rahmet / مُقْتَضَايِ رَحْمَتْ

 • Bağışlama, şefkat etme, lutfetmenin gereği.

mülazemet / mülâzemet

 • Bağlanma, devam.

mülzim değil

 • Bağlayıcı değil; bağlayıcı olmadığı için uyulma zorunluluğu olmaz.

münadat

 • Bağrışma.

münasebet / münâsebet

 • Bağlantı, ilişki.

münasebet-i intisabi / münasebet-i intisabî

 • Bağlanmaya dayalı ilişki.

münasebetdar

 • Bağlantılı, alâkalı.

münasebettarane / münasebettarâne

 • Bağlantılı olarak.

müntesib

 • Bağlı, ilgili.

müntesibin / müntesibîn

 • Bağlananlar, ilgililer.

müntesip

 • Bağlanan, bağlı.

müptela / müptelâ

 • Bağımlı, düşkün.

müptela olan / müptelâ olan

 • Bağımlı olan.

murabbanişin

 • Bağdaş kurup oturan. (Farsça)

murabıt

 • Bağlı.

murtabit

 • Bağlı. İrtibatlı. Birbirine bitişik. Ekli.

mürtabit

 • Bağlı, bağlanmış.

müsakat şirketi / müsâkât şirketi

 • Bağda üzüm, bahçelerde meyve ve bostanlarda sebze yetiştirmek için, toprak sâhibi ile çalışacak kimse arasında yapılan şirket, ortaklık.

müstakil / مستقل

 • Bağımsız. (Arapça)

müstakillen / مستقلا

 • Bağımsız olarak, başlı başına.
 • Bağımsız olarak.
 • Bağımsız olarak, ayrıca. (Arapça)

mustasrih

 • Bağırıp ağlayan. Meded bekleyen.

müsteşfi'

 • Bağışlanmasını dileyen, affını isteyen. Şefaat için yalvaran.

müteallak

 • Bağlanılan yer, taalluk edilen yer, harfi cerin dayandığı, bağlandığı kelime.

müteberri'

 • Bağışlayan, teberru eden. Bağışta bulunan.

mutemidane / mutemidâne

 • Bağlanarak, güvenerek. İtimâd etmek sureti ile. (Farsça)

müterabbi'

 • Bağdaş kurup rahatça oturmuş.

mütevakkıf / متوقف / مُتَوَقِّفْ

 • Bağlı.
 • Bağlı olan.
 • Bağlı. (Arapça)
 • Bağlı olan.

muzaf / muzâf

 • Bağlanmış.

namus-u ikram

 • Bağış ve iyilik kanunu.

nara / nâra

 • Bağırma.

niseb

 • Bağlar.

nokta-i ittisal

 • Bağlantı noktası.

rabit

 • Bağlı, bağlanmış, merbut.

rabıta / râbıta / رابطه / رَابِطَه

 • Bağ.
 • Bağ, ilgi, irtibat.
 • Bağ.
 • Bağ.

rabıta-i ittisal

 • Bağlantı noktası.

rabıtadar / râbıtadar / رابطه دار

 • Bağlantılı, ilintili. (Arapça - Farsça)

rabt / ربط / رَبْطْ

 • Bağlama.
 • Bağlama.
 • Bağlamak.
 • Bağlama. (Arapça)
 • Rabt edilmek: Bağlanmak, tutturulmak. (Arapça)
 • Rabt etmek: Bağlamak, tutturmak. (Arapça)
 • Rabt olunmak: Bağlanmak, tutturulmak, ilişkilendirilmek. (Arapça)
 • Bağlama.

rabten

 • Bağlayarak, ilâveten.

rahmet / رَحْمَتْ

 • Bağış, acıma, esirgeme.
 • Bağışlama, şefkat etme, lutfetme.

rapt

 • Bağlanma.

rapt etmek

 • Bağlamak.

raptetmek

 • Bağlamak.
 • Bağlamak, tutturmak, ilişkilendirmek. (Arapça - Türkçe)

raptolunan

 • Bağlanan.

revabıt / revâbıt / روابط

 • Bağlar.
 • Bağlar, ilgiler, ilişkiler. (Arapça)

rez

 • Bağ kütüğü, asma. (Farsça)

rezban

 • Bağ bekçisi, bağcı. (Farsça)

sadakat / sadâkat / صداقت

 • Bağlılık, doğruluk.
 • Bağlılık, dostluk, doğruluk.
 • Bağlılık. (Arapça)

sadakatçe

 • Bağlılık açısından.

sadık kalmak

 • Bağlı kalmak.

safh

 • Bağışlama.

sıddıkiyet

 • Bağlılık.

sofra-i ihsan

 • Bağış, iyilik, lütuf sofrası.

taalluk / taallûk

 • Bağlantılı olmak, ait olmak.
 • Bağlanmak, ilişme, ilişik olma.

taalluk etme / taallûk etme

 • Bağlantılı olma, ait olma.

taalluku olma / taallûku olma

 • Bağlantısı olma, ilişkisi bulunma.

tabi / tâbi / تابع

 • Bağlanan.

tabi eden / tâbi eden

 • Bağlı kılan, uyduran.

tabi olan / tâbi olan

 • Bağlanan, uyan.

takayyüd

 • Bağlanma.

taytava

 • Bağırtlak kuşuna benzeyen alaca bir kuş. (Yüzü beyaz, başı kara olur.)

teakkud

 • Bağlanmak.

teberru / teberrû / تبرع

 • Bağış, bir malın veya paranın karşılıksız olarak verilmesi.
 • Bağış.
 • Bağış. (Arapça)

teberru etme

 • Bağışta bulunma.

teberru etmek

 • Bağışlamak, karşılıksız olarak vermek.

teberru'

 • Bağış. Bir malın karşılıksız olarak verilmesi. Mecburiyet olmadığı hâlde birisine bir malı vermek. Hayırlı işlerde yardım ve ihsanda bulunmak.

teberruan / تبرعا

 • Bağışlayarak. (Arapça)

teberruat / teberrûât / teberruât / تبرعات

 • Bağışlar.
 • Bağışlar.
 • Bağışlar. (Arapça)

tecdid-i biat / tecdid-i bîat / tecdîd-i bîat / تَجْد۪يدِ ب۪يعَتْ

 • Bağlılık sözünü yenileme.
 • Bağlılığını yenileme.

tekabkub

 • Bağırsaklarda gazların meydana getirdiği gurultu.

terabbu'

 • Bağdaş kurarak rahatça oturma.

teslimiyet

 • Bağlılık, kendini Allah'ın iradesine bırakma.

tevabi / tevâbî

 • Bağlı olanlar, uyanlar.

tevakkuf / تَوَقُّفْ

 • Bağlı olma.

tevfik etme

 • Bağdaştırma.

tiryakilik

 • Bağımlılık.

vabeste / vâbeste / وابسته

 • Bağlı, mütevakkıf, olması bir şeye bağlı olan. (Farsça)
 • Bağlı.
 • Bağlı.
 • Bağlı. (Farsça)

vabestegan / vâbestegân / وابستگان

 • Bağlılar. (Farsça)

vahib / vâhib

 • Bağış yapan, veren.

vech-i irtibat

 • Bağlantı yönü.

veçh-i irtibat

 • Bağlantı, ilişki yönü.

vech-i nisbet

 • Bağ yönü, ilgi yönü.

vehb / وهب

 • Bağış, vergi. (Arapça)

vehhabiyet / vehhâbiyet

 • Bağışlayıcılık.

vesile-i şefaat

 • Bağışlanma sebebi.

yez

 • Bağ, bahçe, tarla vs. gibi arazilerin etrafına çekilen dikenli çalı. Çit. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın