LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te BÖRÜ ifadesini içeren 32 kelime bulundu...

ab-rane

 • Su borularına ve su yollarına bakan mühendis. (Farsça)

bazile

 • Tıb: Göğüs veya karnın içinde husule gelen gaz veya su şişlerinin mahfazasını delmeye mahsus ve boru içinde mahfuz bir mil.

bazoka

 • (Bazuka) Tanklara karşı kullanılan bir çeşit silâhtır. Soba borusuna benzer, omuza konarak nişan alınıp ateşlenir.

bronş

 • yun. Tıb: Nefes borusunun akciğerlere giden iki kolundan her birinin adı.

buk

 • Düdük. Boru.

damar

 • Kan borusu, yaradılış, huy.

enabib

 • (Tekili: Ünbube) Kamış gibi boğum, boğum olan şeyler. İçi boş olan fen âletleri, borular.

fıskıye

 • Suyu muhtelif şekillerde yukarıya doğru fışkırtan ve ekseriya havuzların ortasında yapılan borunun üzerindeki aletin adıdır. Buna, Arapçası olan fevvare denildiği gibi, Türkçe olan fışkırak da denilir.

halib

 • Sütçü, süt satan kimse.
 • Sidik borusu.

illizyon

 • Lât. Cisimleri yanlış idrak etme. Meselâ su borusunu yılan gibi görme.

israfil / isrâfil

 • Sur borusunu üflemekle görevli büyük bir melek.

israfil aleyhisselam / isrâfil aleyhisselâm

 • Dört büyük melekten biri. Kıyâmet kopacağı vakit sûr denilen boruya üfürmekle vazîfeli olan melek.

kanat

 • (Çoğulu: Kanavât) Yeraltına döşenmiş olan künk. Küçük kanal, su borusu.
 • Sopa, mızrak.

kasab / قصب

 • Saz, kamış.
 • Parmak kemikleri.
 • Nefes borusu, bronş.
 • İnce keten bezi.
 • Şeker kamışı. (Arapça)
 • Nefes borusu. (Arapça)
 • İnce keten. (Arapça)

kasaba

 • (Çoğulu: Kasabât) Akciğerdeki nefes borularından herbiri. Bronş.
 • Küçük şehir. Çarşısı olan büyük köy.
 • Ahalisi beş-on bin raddelerinde olan mâmure.

küngan / küngân

 • Toprak ve çimento gibi şeylerle yapılan su borusu, su yolu. (Farsça)
 • Künk, su borusu.
 • Su borusu.

lule / lûle / لوله

 • Çeşme, musluk gibi şeylere takılan küçük boru. (Farsça)
 • Lüle. Halka gibi dürülmüş şey. (Farsça)
 • Boru. (Farsça)
 • Lüle, kağıt külah. (Farsça)

lüle / لوله

 • Boru. (Farsça)
 • Lüle, kağıt külah. (Farsça)

lüvbiya

 • Börülce.

maslak

 • Su yolu üzerinde bulunan su haznesi.
 • Dâima akan su borusu.
 • Büyük yalak.

mesil

 • Su yatağı. Suyun akacak olduğu yer, boru.

mizmar

 • Düdük, kaval.
 • Mukaddes Zebur Kitabının her bir suresi.
 • Hançere, nefes borusu.

nakur

 • Sur gibi ağızla üflenerek çalınan boruya denir. Nakr; vurmak ve didiklemek mânalarına geldiği gibi, boru çalmak mânasına da gelir. Çünkü boru çalındığı zaman, içinden hava tazyiki ile didiklenmiş olacağı gibi, dışından da o ses, çarptığı kulakları didikleyeceği cihetle boruya "minkar" mânasıyla alâk

nefh-i sur

 • İsrafil Aleyhisselâm'ın Kıyamet gününde "Sur' denilen boruyu üflemesi.
 • Kıyamet kopması.

nefir / nefîr / نفير

 • Boynuzdan yapılmış boru. (Arapça)

şebur

 • Boru.

sihan

 • Kalınlık.
 • İçi boş zarf.
 • Soba borusu gibi bir şeyin kalınlığı.
 • Sımsıkı madde.

sur / sûr / صور

 • (Tekili: Suret) Kıyamet günü İsrafil Aleyhisselâm'ın çalacağı boru. Buna Sur-u İsrafil de denir.
 • Boynuzdan yapılan düdük.
 • Kıyamet gününde Hz. İsrafil'in (a.s.) üfleyeceği emir borusu.
 • Kıyâmet kopacağı zaman, dört büyük melekten biri olan İsrâfil aleyhisselâmın üfleyeceği, nasıl olduğu bilinmiyen boru.
 • Kıyamet borusu.
 • Kale duvarı. Kıyamet günü İsrafil (a.s.)'in çalacağı boru.
 • Boru. (Arapça)
 • Kıyamette üflenecek boru. (Arapça)

ünbub

 • (Ünbube) Kamıştaki boğum arası kısım.
 • Parmak uçları.
 • Tüp. İnce boru.

ünbube / ünbûbe / انبوبه

 • Boru. (Arapça)
 • Kılcal damar. (Arapça)

zebh

 • Boğazlama, kesme. Hayvanın boğazındaki yemek borusu, hava borusu, iki yandaki kan damarından üçünü bir anda kesmek.

zıvana

 • İki ucu açık küçük boru. (Farsça)
 • Birbirine geçen şeylere açılan boru şeklinde delik. (Farsça)
 • Küçük boru.