LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Azgin ifadesini içeren 60 kelime bulundu...

akur / akûr / عقور

 • Yaralıyan, ısıran köpek. Kuduz, azgın köpek.
 • Çok şerir, kötü kimse.
 • Azgın, kudurmuş, saldırgan. (Arapça)

atiye

 • Azgın.
 • Büküp büküp atan.

baği / bâğî

 • Azgın, yoldan çıkmış.

bağiyane / bâğiyâne

 • Azgınca.

bagy

 • Azgınlık. Zulüm, İsyan.
 • İstemek, talep etmek.
 • Haddini tecâvüz etmek.
 • Yaranın şişmesi.
 • (Yağmur) şiddetle yağmak.

bağy

 • Azgınlık, zulüm, isyan.
 • Azgınlık.

bıgye

 • Azgınlık.
 • Sıçramak.

cehennem

 • Azgınların öldükten sonra gidecekleri ceza yeri.

dagıyye

 • Azgın, başkaldıran, isyan eden, âsi, anarşist.

dail / dâil

 • Sapıtmış, azgın.

dalalet / dalâlet

 • Hak yoldan sapma, sapıklık, azgınlık.

dallin / dâllin

 • Doğru yoldan sapmış olanlar, azgınlar.

dallin güruhu / dâllîn gürûhu

 • Sapıklar, azgınlar topluluğu.

deccal / deccâl

 • Kıyametten önce ortaya çıkarak yandaşlarıyla birlikte dini yıkmaya çalışan azgın kimse.

ehl-i dalalet ve tuğyan / ehl-i dalâlet ve tuğyân

 • Doğru yoldan sapmış olanlar ve azgınlıkta ileri gidenler.

ehl-i küfür ve tuğyan

 • İnkârcılar, inanmayanlar ve azgınlık ve taşkınlıkta çok ileri gidenler.

ehl-i şirk ve tuğyan / ehl-i şirk ve tuğyân / اَهْلِ شِرْكْ وَطُغْيَانْ

 • Ortak koşanlar ve azgınlık yapanlar.

ehl-i tuğyan / ehl-i tuğyân / اَهْلِ طُغْيَانْ

 • Azgınlık ve taşkınlık yapanlar, zulüm ve küfürde çok ileri gidenler.
 • Azgınlar.

esrik

 • Sarhoş, mest.
 • Azgın, kızgın.
 • Zayıf, hasta, hâlsiz, dermansız, tâkatsiz.

fir'avn

 • Mısır'da, hususan Hazret-i Musa (A.S.) zamanında Allah'a isyan edip ilâhlık dâvasında bulunan, Musa Peygamber'e inanmayan hükümdar.
 • İlâhlık iddia eden dinsiz, azgın ve şaşkın insan.

fitne / فِتْنَه

 • Azgınlık ve bozgunculuk; baştan çıkarma.
 • Karışıklık, azgınlık.

fitne-i azime / fitne-i azîme / فِتْنَۀِ عَظ۪يمَه

 • Ahlâkta ve toplum düzeninde büyük çaplı azgınlık ve bozgunculuğun çıkması.
 • Büyük karışıklık, azgınlık.

fitne-i mühimme

 • Ahlâkta ve toplum düzeninde büyük çaplı azgınlık ve bozgunculuğun çıkması.

galc

 • Azgınlık.
 • Su içtikten sonra dil ile yalanmak.
 • Atın yelmeyip bir tarzda yürümesi.

galeyan

 • Kaynayış. Çoşup taşmak. Yerinde duramamak.
 • Tuğyan ve azgınlık.

gava

 • Yoldan çıkmış. Yolunu şaşırmış. Azgın.

gavayet

 • Dalâlete düşme, hak yoldan sapma.
 • Azgınlık.

gavayet-i nefs

 • Nefsin azgınlığı.

gavi / gavî

 • (A, uzun okunur) Çok azgın. Çok sapkın. Yoldan şaşıp azıtan zâlim.
 • Çok azgın.

gaviyy

 • Azgın. Zâlim.
 • Tek başına kalan.

gavun

 • (Tekili: Gavi) Azgınlar, azmışlar, doğru yoldan çıkıp dalâlete düşmüş olanlar.

gulat / gulât

 • Taşkınlık gösteren, azgın. Sapık fırkalardan küfre varanlar.

güllabici

 • Tar: Akıl hastahanelerindeki gardiyanlar. Bunlar ellerinde kamçı olduğu halde deliler arasında dolaşıp azgın delileri döverek uslandırmak vazifesiyle mükellef olduklarından, dışarda bu türlü tavır takınanlara da mecaz yoliyle güllâbici denilirdi.

güraz

 • Azgın erkek domuz. (Farsça)

güruh-u isyan ve tuğyan ve küfran / gürûh-u isyan ve tuğyan ve küfrân

 • Azgınlık, isyan ve inkârda çok ileri gidenler.

guvat

 • (Tekili: Gavi) Azgınlar, sapkınlar.

harizme

 • Azgın hayvanların ağzına ve ayının dudağının üstüne geçirilen demir halka.

hasir / hasîr

 • Hüsranda olan. Sapıtan, dalâlete giden. Azgın.
 • Eli boş. Müdafaasız. Çaresiz.

hırızma

 • Azgın hayvanların ağzına veya ayının burnuna takılan demir halka.

hırs

 • Aç gözlülük. Tamahkârlık.
 • Kızgınlık.
 • Şiddetli istek, arzu.
 • Azgınlık.

hüyam

 • Azgınlık.

ifrit / ifrît

 • Cinlerin azgın, en zararlı, şerli, korkunç ve kuvvetli cinsi.

kavm-i semud

 • Hz. Salih'in peygamber olarak gönderildiği fakat azgınlıklarından dolayı Allah'ın yok ettiği kavim.

kelb-i akur

 • Azgın, saldırgan köpek.
 • Salar, azgın, ısırıcı köpek.

kırmil

 • (Çoğulu: Karâmil) Azgın devenin yavrusu.
 • İki hörgüçlü deve.

marid

 • Azgın, sapkın. İnad ve isyanda benzerlerinden çok ileri gitmiş olan. Kibir, inad ve dinsizlikle tanınmış olan. Mütemerrid.

merid / merîd

 • Katı, yoğun. Güçlü, kuvvetli kimse.
 • Süt içinde ıslatılıp yumuşatılan hurma.
 • Baş kaldıran. Sadece fesadlık çıkaran. İnatçı. Şerli. Haddini aşmakta, azgınlıkta ve günahkârlıkta çok ileri gitmiş olan.

meslek-i müteassife

 • Sapık, azgın meslek.

nefs-i tağut / nefs-i tâğut

 • Her türlü lezzetlerin kaynağı olan, insanı daima kötülüğe sevk eden, Allah'a iman ve kulluktan uzaklaştıran azgın duygu.

tagi

 • (Tagy) (Tuğyan. dan) Azgın. Azmış. Asi. Mütekebbir ve ahmak olan.
 • Dindar olmayan padişah.

taği / tâği

 • Azgın, haktan sapan, saptıran.
 • Azgın.

tağiyane / tâğiyâne

 • Azgınca.
 • Azgınca, zalimce.

tagun

 • Azgın kimseler.
 • Cenab-ı Hakk'ın emir ve kanunlarından gaflet edip haksızlık edenler, zulüm edenler.

tağut / tâğût

 • Azgın, sapkın, îmansız, ilâh gibi saygı gören, heykellerine bile saygı duyulan, sapan ve saptıran.
 • İbadet edilen bâtıl şey, put; azgın idareci.

tağuti / tâğûtî

 • Şeytanî, azgın şeytana ait.

tagva

 • Tuğyan. Azgınlık.

tevsen

 • Azgın, başı sert at. (Farsça)
 • Mc: Dikbaşlı adam. (Farsça)

tugyan

 • Zulüm ve küfürde çok ileri gitmek. Azgınlık, taşkınlık. Taşkın mizaçlılık.
 • Kan galebe etmesi hali.
 • Resmî devlet kuvvetlerine karşı durmak.
 • Su baskını.

tuğyan / tuğyân / طغيان / طُغْيَانْ

 • Azgınlık, sapkınlık.
 • Zulüm ve küfürde çok ileri gitmek, azgınlık, taşkınlık.
 • Azgınlık, taşkınlık, zulüm ve küfürde çok ileri gitme.
 • Taşkınlık, azgınlık. (Arapça)
 • Taşkın. (Arapça)
 • Azgınlık.

umye

 • Azgın ve sapkın olmak.
 • Husumet ve inat etmek.