LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Azarlama ifadesini içeren 44 kelime bulundu...

ab-dest

 • Namaz ve sair dini ibadetler için usulüne uygun olarak, el, ağız, burun, yüz, dirseklere kadar kolları ve topuk kemiği üzerine kadar ayakları üçer defa yıkamak ve kulaklara, başa ve enseye meshetmektir. (Farsça)
 • Azarlama, paylama. (Farsça)

alabanda

 • İtl. Gemilerde dümeni tam sancağa veya iskeleye kırma, yahut geminin bir tarafındaki toplara ateş etme kumandası.
 • Mc:Şiddetle kınama ve azarlama.

azamet-i tevbih

 • Azarlamanın büyüklüğü.

azb

 • Kesme.
 • Isırma.
 • Azarlama.
 • Hastalıktan hırpalanma.

azl

 • (Azel) Levmetmek, kınamak. Azarlamak.

berser-zeden

 • Başa kakmak, azarlamak. (Farsça)

beygar

 • Tekdir, azarlama, çıkışma. Sövme. (Farsça)

eser-i itab

 • Azarlama belirtisi.

hic / hîc

 • Deveyi azarlama ve zecir sesi.

ikza

 • Azarlama, sövme, hakaret etme.

itab / itâb / عتاب

 • Tekdir etmek. Şiddetle hitab etmek. Azarlamak. Terslemek. Paylamak. Rencide etmek. Darılmak.
 • Azarlama, tersleme.
 • Azarlama, tekdir etme.
 • Azarlama.
 • Azarlama.
 • Azarlama, paylama, çıkışma. (Arapça)

itab etmek

 • Azarlamak.

itab-ı nas / itâb-ı nâs / عِتَابِ نَاسْ

 • İnsanların azarlaması.

itabname

 • Azarlama mektubu. (Farsça)

levma

 • (Çoğulu: Levâyim) Azarlama.

lisme

 • Azarlamak, paylamak.

mu'atebe / mu'âtebe

 • İtâb etme, kızma, azarlama.

muahezat

 • (Tekili: Muâheze) (Ahz. den) Tenkid ve itirazlar.
 • Azarlama ve paylamalar. Çıkışmalar.

muaheze / muâheze / مؤاخذه

 • Azarlama. Çıkışma. Darılma. Alay eder tarzda karşısındakini küçümseme. Tenkid.
 • Azarlama, paylama, çıkışma, tenkit.
 • Azarlama, darılma, paylama, cezâlandırma.
 • Sorgulama, azarlama.
 • Çıkışma, azarlama, paylama. (Arapça)

mülam

 • İtab. Azarlama. Azar.

sebeb-i itab ve tokat

 • Azarlama ve tokat sebebi.

serb

 • (Çoğulu: Sürub) İçyağı.
 • Helâk olmak.
 • Bozulmak, fâsid olmak.
 • Beğenmeme. Azarlama. Çekiştirme.

serzeniş

 • Takaza, tekdir. Başa kakma, çıkışma, azarlama. (Farsça)

şetm

 • Sövmek, azarlamak, küfretmek.

sürub

 • (Tekili: Serb) İçyağları.
 • Çekiştirmeler, azarlamalar.

ta'nif

 • Şiddetle azarlamak.
 • Darılmak.
 • Meşakkat vermek. Melâmet etmek.
 • Şiddetli azarlama.

ta'nifat / ta'nifât

 • (Tekili: Ta'nif) Şiddetle azarlamalar, darılmalar.

ta'zirat

 • (Tekili: Ta'zir) Azarlamalar, ta'zirler, tekdirler.

taannüf

 • Azarlama. Darılma.

takri / takrî

 • Azarlama, telaşlandırma.

takri'

 • (Çoğulu: Takriât) Tevbih. Azarlama.
 • Birini telâşa düşürme.
 • Te'nif. Başa kakma.
 • Azarlama.

takriat / takriât

 • (Tekili: Takri') Azarlamalar, paylamalar, başa kakmalar.

tanif / tânif

 • Şiddetle azarlama.

tazir / tâzir

 • Azarlama.

tebkit

 • Tekdir etmek. Azarlamak. Vurmak. Başa kakmak.
 • Delil ve bürhanla galip gelip susturmak.
 • Azarlama, ağlatma, delil getirerek susturma.
 • Azarlama, susturma.

tehekküm

 • İstihza.
 • Tevbih. Şiddetle azarlama. Görünüşte ciddi, hakikatta alaydan ibaret olan eğlenme.
 • Edb: Tarizin tesirli olan kısmı.
 • Alay, azarlama.

tekdir / tekdîr / تكدیر / تَكْد۪يرْ

 • Azarlamak.
 • Kederlenme.
 • Bulanık etme.
 • Mektebde talebeye verilen ve siciline geçirilen bir ceza. Ta'zir.
 • Azarlama.
 • Uyarma, azarlama.
 • Azarlama, kederlenme.
 • Azarlama. (Arapça)
 • Bulandırma. (Arapça)
 • Azarlama.

tekdirat / tekdirât

 • Uyarmalar, azarlamalar.
 • (Tekili: Tekdir) Tekdirler, azarlamalar.

telvim

 • (Çoğulu: Telvimât) (Levm. den) Azarlama, paylama.

tevbih / tevbîh / توبيخ / تَوْبِيخْ

 • Azarlama. Levm etme.
 • Azarlama, kınama.
 • Azarlama.
 • Azarlama, tekdîr.
 • Azarlama, azar. (Arapça)
 • Tevbîh olunmak: Azarlanmak. (Arapça)
 • Azarlama.

tevbihat

 • (Tekili: Tevbih) Azarlamalar, tekdirler.

tevbihat-ı şedide

 • Şiddetli tekdir ve azarlamalar.

zecr

 • Azarlama, sakındırma.

zecr-i kur'ani / zecr-i kur'ânî

 • Kur'ân'ın şiddetli azarlaması, sakındırması.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın