LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Ayd kelimesini içeren 44 kelime bulundu...

akademi heyeti muvacehesinde

 • Aydın, âlim ve bilginlerden oluşan ilmî kurul önünde, karşısında.

alat-ı tenvir / âlât-ı tenvir

 • Aydınlatma âletleri, cihazları.

bahr-i muhit-i nur / bahr-i muhît-i nur

 • Aydınlığı her yeri kaplayan nur denizi.

bahr-i münir

 • Aydınlatan deniz.

çerağan / çerâğân / چراغان

 • Aydınlatma, donatma. (Farsça)

elektrik-i nevvare

 • Aydınlatan elektrik.

fevaid-i tenvir / fevâid-i tenvir

 • Aydınlatmanın, nurlandırmanın faydaları.

fikr-i münevver

 • Aydın fikir, düşünce.

hasenat-ı muzie / hasenat-ı muzîe

 • Aydınlatıcı güzellikler, iyilikler.

inare / inâre / اناره

 • Aydınlatma. (Arapça)

izae / izâe / اضائه

 • Aydınlatma, ışıklandırma.
 • Aydınlatma.
 • Aydınlatma. (Arapça)

kalb-i münevver

 • Aydınlanmış, nurlu kalp.

leyl-i münevver

 • Aydınlık gece.

mah be mah

 • Aydan aya.

medar-ı tenevvür

 • Aydınlanma sebebi.

meş'ale

 • Aydınlatıcı âlet. Lâmba, kandil. Ucunda ateş yanan değnek.

meşale

 • Aydınlatan ışık.

münevver

 • Aydın, düşünür.

münevvere

 • Aydınlanmış, nurlanmış.

muzi / muzî

 • Aydınlatan, ışık veren, parlak.

muzi' / muzî'

 • Aydınlatan. Işık veren.

necm-i nur-efşan / necm-i nur-efşân

 • Aydınlık saçan yıldız.

nevvare

 • Aydınlatan.

nur / nûr

 • Aydınlık.
 • Aydınlık, ışık.

nurlandıran

 • Aydınlatan.

nurlandırmak

 • Aydınlatmak, ışıklandırmak.

nurlanmak

 • Aydınlanmak.

nurlu

 • Aydınlık.

ruşen / rûşen

 • Aydın, parlak.
 • Aydın, parlak.

şerarat-ı neyyirane / şerârât-ı neyyirâne

 • Aydınlatıcı parlak kıvılcımlar, ışık saçan kıvılcımlar.

sırr-ı tenvir

 • Aydınlatma, nurlandırma sırrı.

tenevvür / تنور / تَنَوُّرْ

 • Aydınlanma, nurlanma.
 • Aydınlanma. (Arapça)
 • Tenevvür etmek: Aydınlanmak. (Arapça)
 • Aydınlanma.

tenvir / tenvîr / تَنْو۪يرْ

 • Aydınlatma, nurlandırma.
 • Aydınlatma.

tenvir buyuran

 • Aydınlatan.

tenvir buyurmak

 • Aydınlatmak.

tenvir eden

 • Aydınlatan, nurlandıran.

tenvir etme

 • Aydınlatma.

tenvir etmek

 • Aydınlatmak.

tenvirat

 • Aydınlatmalar, nurlandırmalar.

tenviriye

 • Aydınlatma.

ukul-u nuraniye erbabı / ukûl-u nuraniye erbabı

 • Aydınlanmış akıl sahipleri.

vazife-i tenviriye

 • Aydınlatma görevi.

vekkad

 • Aydınlık, ışıklı, parlak.

zav'

 • Aydınlık. Işık.