LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Ava kelimesini içeren 16 kelime bulundu...

ahad-ı nas / âhâd-ı nâs

 • Avam, halktan birisi.

amiyy / âmiyy

 • Avama ait, avamca.

avamperestane nümayiş

 • Avamca gösteriş, halka hoş görünmek için farklı tarzlara yeltenme.

avaregi / avaregî

 • Avarelik, serserilik, işsiz güçsüzlük, aylaklık. (Farsça)

edevat / edevât / ادوات

 • Avadanlık, araçlar, aletler. (Arapça)

efvahi / efvahî

 • Avam sözü, halk kelâmı, ehemmiyetsiz. (Farsça)

ezhan-ı avam / ezhan-ı avâm

 • Avamın zihinleri; sıradan halkın akılları.

fikr-i avam / fikr-i avâm

 • Avamın, halkın düşüncesi.

hane-i avarız

 • Avarız ve bedel-i nüzul ve buna benzer vergiler ve tekâlifin toplanmasında tutulan ölçü. Buradaki hanenin, lügat mânası olan evle münasebeti yoktur. Kasabalar, köyler nüfuslarına ve emlâk ve arazilerinin miktar ve hâsılatlarına göre hane itibar edilir ve mahallî masraflarla sair vergiler ona göre ta

huşar

 • Avaz, ses.

kelb-i muallem

 • Ava alıştırılmış köpek.

lecce

 • Avaz, ses, savt.

leceb

 • Avaz, ses, savt.

nahib

 • Avaz avaz ağlamak, feryad ile ağlamak.

renne

 • Avaz, ses, savt.

tangim

 • Avazlandırmak, seslendirmek.