LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Asira ifadesini içeren 29 kelime bulundu...

ahyan

 • (Tekili: Hin) Arasıra. Vakit vakit. Vakitler. Zamanlar.

ahyanen / ahyânen / احيانا

 • (İhyânen) Zaman zaman, arasıra. Kâh kâh.
 • Arasıra, kimi zaman. (Arapça)

asire

 • (Çoğulu: Asirât) Hayvanın ayağının arasına takılan köstek.

cilen ba'de cilin

 • Devirden devire, asırdan asıra.

dembedem

 • Bazan. Vakit vakit. Arasıra. (Farsça)

gah / gâh

 • Arasıra, bazan.

gahi / gâhî / گاهى

 • (Gehî) Arasıra, zaman zaman.
 • Kimi zaman, bazen, arasıra. (Farsça)

gıbben

 • Nâdiren, seyrek, arasıra.

hattaf

 • Kırlangıç kuşu.
 • Kapıp kaçıran, kapıp aşıran.

hayır

 • Hayrette kalan, mütehayyir. Şaşıran.
 • Birikmiş su.

hekir

 • Taaccüp eden, şaşıran.

ihtilaskar / ihtilaskâr

 • Çalan, aşıran, hırsızlık yapan. (Farsça)

ihtilaskaran / ihtilaskâran

 • (Tekili: İhtilaskâr) Çalanlar, aşıranlar, ihtilas edenler.

ihtilaskarane / ihtilaskârane

 • Çalıp aşıranlara yakışacak şekilde, hırsızlar gibi. (Farsça)

me'ne

 • Böğür, hâsıra.

mehbut / mehbût

 • Korkudan şaşıran.

müsta'ciben

 • Şaşakalarak, şaşırarak, taaccüb ederek.

müstagrib

 • (Çoğulu: Müstagribîn) Gurbete gitmek isteyen.
 • (Garabet. den) Şaşakalan, şaşıran, garibine giden.

müstagribane

 • Garibine ve tuhafına giderek, şaşırarak. (Farsça)

müteaccibane / müteaccibâne

 • Şaşırarak, şaşkın bir şekilde.

mütehayyirane / mütehayyirâne

 • Şaşkınca, şaşkın şaşkın, şaşırarak. (Farsça)

mütevellih

 • Hayran olup şaşıran. Şaşan, şaşmış.

nasara

 • Hristiyanlar. Nasraniler. Hz. İsa'ya (A.S.) ilk önceleri Nâsıra Karyesindeki ahali yardım ettiklerinden, onlara "Nasara" ismi verilmiştir.

sabır-suz / sabır-sûz

 • Sabır taşıran.

sabırsuz / sabırsûz

 • Sabrı yıkan, taşıran.

sünnet-i gayri müekkede

 • (Kuvvetli olmayan sünnet) Peygamber efendimizin, ibâdet maksadı ile arasıra yapıp, arasıra terk ettikleri işler ve ibâdetler. Buna, müstehâb da denir.

taftafe

 • (Çoğulu: Tavâtıf) Böğür, hâsıra.

teleclüc

 • Söylerken şaşırarak ağzında lâkırdıyı karıştırarak söylemek.
 • Kımıldatmak. Hareket etmek.
 • Tereddüt.

valihin / vâlihîn

 • Hayrette kalanlar. Şaşıranlar.