LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Asas ifadesini içeren 48 kelime bulundu...

asa-yı musa / asâ-yı musâ

 • Hz. Mûsânın (A.S.) Asâsı.
 • Kafir sihirbâzları Cenab-ı Hakkın izniyle mağlub eden ve taşa vurduğunda hemen Cenab-ı Hakkın izni ile su çıkaran Hz. Mûsânın (A.S.) mucizeli değneği. Bu mucizeye teşbih olarak, her bir zerrede ve her şeyde Allahın (C.C.) varlığını, birliğini ve kudsi sıfatl

başgun / başgûn

 • Uğursuz. (Farsça)
 • Ters, başaşağı. (Farsça)

bazgun / bazgûn

 • Uğursuz. (Farsça)
 • Ters, başaşağı. (Farsça)

dall-i bi-l fehva / dâll-i bi-l fehvâ

 • (Dâllibilfehvâ) Fık: Söylenen sözün veya ifâdelerin hülâsasından çıkan mânaya göre delil ve işaret olmak.

derd-i dil

 • Gönül tasası, gönül gamı.

dervah

 • Şaşkın, şaşırmış olan, hayran. (Farsça)
 • Başaşağı asılmış. (Farsça)
 • Lâzım, zaruri, lüzumu olan, gerekli. (Farsça)

düstur-u fıtrat

 • Yaratılış yasası, kanunu.

ferah

 • Geniş, iç açıcı, tasasız.

hasasa

 • (Çoğulu: Hasâs) Fakirlik.
 • Hali yaramaz olmak.
 • Küçük delik.
 • İki kişinin arasındaki açıklık.

hasase

 • (Bak: HASASET)

hulasa-i kelam / hulasa-i kelâm

 • Sözün hülâsası. Sözün özü.

intikas / intikâs

 • (Nüks. den) Başaşağı dönme veya düşme.

kanun-u esasi-yi beşeriye / kanun-u esasî-yi beşeriye

 • İnsanların temel kanunu, anayasası.

kefa'

 • Kabı başaşağı etmek, ters çevirmek.

lübb

 • İç. Öz. Her şeyin iyisi, hülâsası.
 • Akıl, içli şeyin içi.

ma'kus

 • Tersine dönmüş, aksetmiş, başaşağı çevrilmiş, zıddı.
 • Uğursuz.

meal-i icmali / meâl-i icmalî

 • Kısaca hülâsası, kısaca mânâsı. İcmalî meâl.

medfu / medfû / مدفوع

 • Çıkarılmış. (Arapça)
 • Dışkı. (Arapça)
 • Para kasasından çıkmış. (Arapça)

meşrutiyet

 • Başında hükümdar bulunmakla birlikte seçimle belirlenmiş bir yasama meclisine dayanan, yürütmesi denetime açık anayasal idare şekli; Osmanlılarda 1876 anayasasıyla başlayan, 1908 değişikliğiyle devam eden hukukî ve siyasi döneme verilen ad.

mukasmel

 • Asâsı çok şiddetli olan.

mülahhas

 • Hülâsası, özü çıkarılmış. Telhis edilmiş.

münekkes

 • Başaşağı edilmiş.

müntekis

 • Başaşağı dönen. Tersine yuvarlanan.

müsellemat

 • (Tekili: Müsellem) Doğruluğunda şüphe edilmeyen umumi bilgi ve kaideler. İslâmiyete ait, sağlamlığında şüphe olmayan esâslar.
 • Man: Dinleyenin hemen münakaşasız kabul ettiği kaziyeler.

mütenekkis

 • Ters dönüp başaşağı olan kimse.

namus-u tahavvül ve tekamül / namus-u tahavvül ve tekâmül

 • Dönüşüm ve mükemmelleşme kanunu, yasası.

neks

 • Başaşağı etmek, ters döndürmek.
 • Aynı hastalığın geri gelmesi.

nigun

 • Tersine dönmüş, altüst olmuş, başaşağı. (Farsça)
 • Ters, uğursuz, aksi. (Farsça)

nigunsar / nigunsâr

 • Başaşağı. (Farsça)

rahat

 • Üzüntüsüz, tasasız, kedersiz bir halde olmak. İstediği her şeyi bulup telâşsız olmak. Müsterih.
 • Dinlenmek.
 • El ayası.

rahat-ı kalb

 • Kalb rahatlığı, kalbin huzurlu ve tasasız oluşu.

resas

 • (Bak: Rasas)

sernigun / سرنگون

 • Başaşağı, tepetakla. (Farsça)
 • Sernigûn olmak: Tepetakla olmak, başaşağı gelmek, yenilmek. (Farsça)

simat

 • (Çoğulu: Sümut) Sofra. Yemek masası.
 • Yemek.
 • Ziyâfet.

tahlis

 • Kurtarmak. Halâs etmek.
 • Bir şeyin özünü, hülâsasını almak.

tarsis

 • (Rasas. dan) Kurşunla perçinleme, kurşunlaştırma, sağlamlaştırma.
 • Kadının sadece gözleri görünecek şekilde örtünmesi.

tassuc

 • (Çoğulu: Tasâsic) Cânip. Nâhiye. İki tane.

tebelbül

 • Dil karmaşası.

telhis

 • Kısaltma. Hülâsasını alma.

telif kanunu

 • Yazarlık yasası, yazı yazma kanunu.

tenekküs

 • (Nüks. den) Başaşağı olma.

tenkis

 • Başaşağı etme. Sernigun etme.
 • Boşaltma.

teşettüt-ü ara / teşettüt-ü ârâ

 • Fikir dağınıklığı, kargaşası.

tezgah / tezgâh

 • Dokuma âleti. (Farsça)
 • Ticaret masası. İş yeri. (Farsça)

vahy-i zımni / vahy-i zımnî

 • Mücmel ve hulâsası vahye ve ilhama istinad eden; tasvirât ve tafsilatı Resul-ü Ekrem'e (A.S.M.) âit olan vahiydir.

varun / vârûn / وارون

 • Ters, başaşağı. (Farsça)

varune / vârûne / وارونه

 • Ters, başaşağı. (Farsça)

zabt

 • Zabt etmek. İdâresi altına almak.
 • Sıkıca tutmak. Kendine mal etmek.
 • Kavramak.
 • Kaydetmek. Hülâsasını yazmak.
 • Bağlamak.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR