LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Artık ifadesini içeren 34 kelime bulundu...

astronomi

 • yun. Kozmoğrafya. Gök ilmi. Felekiyat.Astronomi ilmi dünyanın birgün hareketinin duracağını; coğrafya, karaların alçalarak dünyanın sularla kaplanacağını, iklimin değişerek canlılar için yaşanmaz hâle geleceğini; fizik, güneşin birgün söneceğini, kâinattaki enerjinin artık kullanılamaz, işe yaramaz

bahıyre

 • Cahiliyye devrinde beş batın doğuran devenin beşinci yavrusu erkek olursa kulağı yarılır ve salıverilirdi. Artık hiç bir işte kullanılmayan bu deveye bu ad verilirdi.

bakaya

 • Artıklar, fazlalıklar.
 • Ask: Son yoklamaları yapıldıktan sonra istenildiklerinde gelmeyen veya gelip de kıtalarına varmadan savuşanlar. (Bakayadan sayılmak suçtur.)

bakiyye

 • Artan, artık, geri kalan.
 • Artık. Geri kalan. Artan.

biş

 • Artık, ziyade. Bıldırcın otu denilen zehirli bir ot. (Farsça)

enkaz

 • Yıkıntı, yıkılmış şeyin artıkları. Harabenin parçaları.

fazl

 • Âlimlere yakışır olgunluk.
 • İmân, cömertlik, ihsan, kerem, ilim, ma'rifet, üstünlük, hüner, tefâvüt, inayet.
 • Artmak.
 • Artık, (bunun zıddı naks'tır). Bir şeyden bakiye kalmak.
 • Fazla, ziyade, artık, bâki.
 • Fazlalık, üstünlük.

fazla / فضله

 • Çok ziyâde, artık, artan.
 • İleri.
 • Gereksiz, lüzumsuz.
 • (Çoğulu: Fazalât) Kazurat, pislik.
 • Çok. (Arapça)
 • Artık. (Arapça)

gayrı

 • Başkası, diğeri. Artık.

imdi / imdî

 • Artık, bu halde, böyle olduğu halde.

kazurat / kazûrat

 • Artık maddeler, pislikler.
 • Pislikler; artık şeyler.

Kulleteyn

 • Alıntı:
  "iki kulle" (yaklaşık 13 ton) su. Durağan suyun temiz ("tahir") sayılabilmesi için Şafii mezhebine göre bu kadar olması yeterliydi. Daha az olamazdı. Bu kadar oldu mu, içinde ne bulunursa bulunsun "temiz"di artık. "pislik"lerle dolu bile olsa...

  Turan Dursun, Kulleteyn,
  Akyüz Kitabevi, 1990


küsbe

 • Yağı veya suyu çıkartılmış her çeşit nebâti artıklar. Yağ posası.

küsur / küsûr

 • (Tekili: Kesir) Artan parçalar, geri kalan adetler. Artık.
 • Artık.

küsurat / küsurât / küsûrât

 • (Tekili: Küsur) Artan kısımlar, küsurlar, artıklar.
 • Küsurlar, artıklar.

lükata-çin

 • Değersiz ve artık şeyleri toplıyan. (Farsça)

mücellef

 • Az bâkiyye, az miktar artık.

mütefazıl

 • (Fazl. dan) Bilgi ve fazilet hususunda yarış eden.
 • Fazla, artık.

neyyif

 • Küsur. Ziyade. Artık. Fazla.
 • İhsan.
 • Yakın.

pesmande

 • Geri kalmış, geride bulunan, bâkiye. (Farsça)
 • Artmış, artık. (Farsça)

pesmande-hor

 • Artık yiyen. (Farsça)

resis

 • Sâbit, devamlı.
 • Bakıyye, artık.
 • Akıllı, zeki kimse.
 • Sahih olmayan haber.
 • Aşk-ı muhabbetin ibtidası.
 • Hastalık başlangıcı.

semale

 • (Çoğulu: Simâl) Kap veya havuz dibinde olan artık.
 • Tereyağı.
 • Araptan bir kabile.

semele

 • Kap dibinde kalan artık.

semile

 • Artmış, artık şey.
 • Dere içinde kalan su artığı.

subabe

 • Kap içinde kalan su.
 • Bir nesnenin bakiyesi. Artık.

sube

 • At sürüsü.
 • Yirmi ile kırk arasında olan keçi sürüsü.
 • Kabın içinde kalan su. Artık su.

sukata

 • Kırıntı, döküntü, artık.

sukataçin

 • Kırıntı, döküntü toplayan. Artık toplayan. (Farsça)

sukatahar / sukatahâr

 • Kırıntı, artık yiyen. (Farsça)

tesa'su

 • Çok yaşlanmak.
 • Artık gün geçirmek.
 • Bir nesnenin ekserisinin geçmesi.

usm

 • Her nesnenin bakiyyesi, artık.

vesselam / vesselâm

 • İşte o kadar, artık bitti, bundan sonra selâm.

zaid / zâid / زائد

 • Artık. (Arapça)
 • Artan. (Arapça)
 • Artı. (Arapça)
 • Gereksiz. (Arapça)