LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Ari kelimesini içeren 45 kelime bulundu...

a'razi

 • Ârızî, tesâdüfî, rastgele.

anen

 • Arız olmak.

arefe / عرفه

 • Arife, bayramdan önceki gün. (Arapça)

ari / ârî

 • Arı, temiz, saf.

arı-misal

 • Arı gibi.

arifane / ârifane

 • Arife yakışır surette. Bilene yakışır şekilde. İrfan sahibi olarak. (Türkçe)
 • Ârifçe.

arifin / ârifîn

 • Ârifler, irfan sahipleri.

ariflerin mezakları

 • Ariflerin zevkaldığı yer ve hususlar.

avarız / avârız

 • Arızalar, aksaklıklar, noksanlıklar.

beraet / berâet

 • Arınma, kurtulma.

beri / berî / بری

 • Arınmış, temiz, uzak. (Arapça)

dail

 • Arık, zayıf, küçük hacimli.

derecat-ı arifin / derecât-ı ârifîn

 • Ariflerin dereceleri.

emirname-i arifane / emirnâme-i ârifâne

 • Ârif olana, bilene yakışır biçimde olan emir yazısı.

farabi / farâbî

 • Aristonun tesirinde kalan bir filozof.

hal-i sahv / hâl-i sahv

 • Arızi veya dâimi sebeplerle, şuurunu kaybetmiş bir kimsenin, muvakkaten şuurunun yerine gelmesi hâli.

halis-üd dem / hâlis-üd dem

 • Arı kan, safkan.

hudari / hudarî

 • Arı kuşu.

hükema-i meşaiyyun / hükemâ-i meşaiyyun

 • Aristo felsefesi yolunda olan ve derslerini gezerek veren meşaiyyun filozofları.

hüzul

 • Arıklık, bitkinlik, zayıflık.

ısfa'

 • Arındırılmak. Hâli olmak.

kutb-ı arifin / kutb-ı ârifîn

 • Ârif denilen evliyânın başı, en büyüğü, yüksek ilimler sâhibi.

kutb-ul arifin / kutb-ul ârifîn

 • Ariflerin en ileri geleni, en büyüğü. Maddi, mânevi ve İlâhi ilim sahiblerinin başı. Ariflerin kutbu.

kutbu'l-arifin / kutbu'l-ârifîn

 • Âriflerin en büyüğü, en ileri geleni.

kutbü'l-arifin / kutbü'l-ârifîn

 • Ariflerin en büyüğü, en ileri geleni.

maden-i safi / maden-i safî

 • Arınmış, duru kaynak.

muarra / muarrâ / معری

 • Arınmış. (Arapça)

müberra / müberrâ

 • Arınmış, uzak.
 • Arınmış, temize çıkmış.

münezzeh

 • Arınmış, kusur ve eksiklikten yüce.

münezzehiyet

 • Arınmış ve yüce olma.

musaffa / musaffâ / مُصَفّٰي

 • Arınmış, safileşmiş.
 • Arındırılmış.

muse

 • Arı, nahl. (Farsça)

safileştirmek / sâfileştirmek

 • Arındırmak.

senh

 • Arız olmak.

sila'

 • Arınmış, temizlenmiş nesne.

taarr

 • Ari olmak, temiz ve pâk olmak, beri olmak. Döşeğinde dönüp ızdırap çekmek.

tasfiye / تَصْفِيَه

 • Arındırma.

teberri

 • Arınma, uzaklaşma.

tebrie / تبرئه

 • Arındırma.
 • Arındırma, temize çıkarma. (Arapça)
 • Tebrie etmek: Temize çıkarmak. (Arapça)

tenzih / tenzîh / تنزیه

 • Arındırma, uzak tutma, kusur kondurmama. (Arapça)
 • Tenzîh etmek: Uzak tutmak, kusur kondurmamak. (Arapça)

tuhur

 • Arınıp pâk olmak, temizlenmek.

urefa / urefâ / عرفا

 • Ârifler, Allah'ı isim ve sıfatlarıyla hakkıyla tanıyanlar.
 • Ârifler.
 • Arifler. (Arapça)

urye

 • Ari olmak. Çıplak olmak.

ya'sub

 • Arı beyi.

yasup / yâsup

 • Arı beyi.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın