REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Anlatim ifadesini içeren 40 kelime bulundu...

barika-i beyan / bârika-i beyan

 • Parlak ifâde, açık anlatım.

belagat-ı kur'aniye / belâgat-ı kur'âniye

 • Kur'ân belâğatı, Kur'ân'ın güzel ve yerli yerinde ve muhatabın hâline uygun anlatımı.

beyan-ı ifhamiye / beyan-ı ifhâmiye

 • Delillerle susturma anlatımı.

beyan-ı mu'ciznüma / beyan-ı mu'ciznümâ

 • Mu'cizeli anlatım, açıklama.

cezalet-i beyan / cezâlet-i beyan

 • Anlatım ve ifadedeki güçlülük, güzellik.

cezalet-i beyaniye / cezâlet-i beyaniye

 • Akıcı ve güçlü ifade, güzel anlatım.

cezalet-i harika

 • Hayranlık verici düzgün ifade, güzel anlatım.

eda / edâ

 • Yapma, ödeme, davranış, anlatım yolu.

efsah

 • Daha düzgün anlatım.

esalib-i arab / esâlîb-i arab

 • Arap edebiyatında kullanılan üsluplar, ifade ve anlatım tarzları, Arap kelâmının kalıpları.

hüsn-ü ifade

 • Güzel anlatım, maksadını güzelce dile getirme.

hüsn-ü ifham

 • Anlatımdaki güzellik.

i'caz-ı beyan / i'câz-ı beyan

 • Açıklama ve anlatımın mu'cize oluşu.

ifadat / ifâdât

 • Anlatımlar.

ifade / ifâde / افاده

 • Anlatım.
 • Söylem, anlatım, dile getirme. (Arapça)
 • İfâde edilmek: Anlatılmak, belirtilmek, dile getirilmek. (Arapça)
 • İfâde etmek: Anlatmak, belirtmek, dile getirmek. (Arapça)

ifade-i kur'aniye / ifade-i kur'âniye

 • Kur'ân'ın kendine mahsus anlatım biçimi.

ima / îmâ / ایما

 • Dolaylı anlatım, işaret. (Arapça)
 • Îmâ etmek: İşaret etmek, göstermek. (Arapça)

imalar / îmalar

 • Dolaylı anlatımlar, göstermeler.

israiliyat

 • İsrailoğullarına ait bilgiler, bir temele dayanmayan gerçek dışı anlatımlar.

kemal-i selaset ve cezalet / kemâl-i selâset ve cezâlet

 • Çok güçlü, akıcı ve güzel anlatım.

kuvvet-i beyan

 • Açıklamadaki, anlatımdaki güç.

kuvvet-i cezalet / kuvvet-i cezâlet

 • Kelimedeki akıcı ve düzgün anlatım gücü.

lisan-ı kàl

 • Söz ile anlatım.

lisan-ı kal / lisân-ı kal

 • Söz dili, sözle anlatım.

nakş-ı beyan

 • Açıklama ve anlatım nakşı.

sahil-i beyan

 • Açıklama, anlatım sahili.

sarahat

 • Açıklık. Açık anlatım.

selaset-i beyan / selâset-i beyan

 • İfade ve anlatımdaki akıcılık.

şive-i ifade

 • İfade, anlatım tarzı, üslûbu.

ta'bir / ta'bîr

 • İfade, anlatım, anlamı olan söz, deyim, rüya yorma.

tabir / tâbir

 • Deyim, söz, yorum, ifade, anlatım.

takrir / takrîr

 • Anlatma, anlatım, bir âlimin kitâbdan okuyarak îzâh ve açıklamalarda bulunması.

tarifat / târifat

 • Tarifler, anlatımlar.

tasvir-i bimisali / tasvir-i bîmisali

 • Eşsiz, emsalsiz tasvir, anlatım.

tasvir-i müddea / tasvir-i müddeâ

 • İddia edilen şeyin delilsiz tasviri, san'atlı bir biçimde anlatımı.

tasvirat / tasvirât

 • Tasvirler, anlatımlar.

üslub / üslûb / اسلوب

 • Anlatım biçimi.
 • Anlatım tarzı. (Arapça)

üslub-u garip / üslûb-u garip

 • Hayret verici, şaşırtıcı ifade ve anlatım tarzı.

üslupşiken / üslûpşiken

 • İfade ve anlatımı bozuk, karışık.

vuzuh-u ifham / vuzuh-u ifhâm

 • Anlatım açıklığı.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın