LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Amali ifadesini içeren 27 kelime bulundu...

ameli / amelî / عملى

 • İş olarak, uygulamalı.
 • Pratik, uygulamalı. (Arapça)

cebri / cebrî

 • Zorla, zorlamalı.

delk

 • Eski ve yamalı elbise. Dervişlerin giydikleri eski aba. (Farsça)
 • Kılıcı kınından çıkarmak. (Farsça)

hezarmih / hezarmîh

 • Bin yerinden yamalı derviş hırkası. (Farsça)
 • Çok süslü. (Farsça)
 • Gök yüzlü. (Farsça)

hikaye-i temsiliye / hikâye-i temsiliye

 • Kıyaslamalı, analojik hikâye.

hımlak

 • (Çoğulu: Hamâlik) Gözün etrafı.

hüsn-ü ta'lil

 • Edb: Herhangi bir hâdisenin hakiki sebebini saklayarak, güzel ve hayalî bir sebep göstermeye hüsn-ü ta'lil denir. Bu gösterilen sebep hakiki olmamalı, fakat güzel olmalıdır.Bağ-ı âlemde yüzün menendi bir gül isteyüp.Cüst ü cu idüp gezer gülzarı bülbül şah şah. (Fatih Sultan Mehmed)Bülbülün, gül bahç

jende

 • Yamalı, eski. (Farsça)
 • Eski-püskü. Pejmürde. (Farsça)

jendepuş

 • Yamalı hırka giyen kimse. Fakir. (Farsça)

jinde / ژنده

 • Yırtık, eski. (Farsça)
 • Yamalı hırka. (Farsça)

jindepuş / jindepûş / ژنده پوش

 • Yamalı hırka giyen. (Farsça)
 • Derviş. (Farsça)

kalavra

 • Eskimiş meşin eşya veya yamalı ayakkabı.

kuri / kûrî

 • Körlük, âmâlık. (Farsça)

leddam

 • Eski elbiseleri yamalıyan.

mufazzaz

 • Gümüş kaplamalı, gümüşlü.

muhavere-i temsiliye

 • Diyalog tarzında kıyaslamalı benzetme.

murakka / مرقع

 • Yamalı. (Arapça)

murakka'

 • (Ruk'a. dan) Yamalı, yamanmış.

mütemehhil

 • Yavaş yavaş, aşamalı şekilde.

suret-i temsiliye

 • Kıyaslamalı benzetme şeklinde.

tabut-i sekine / tâbût-i sekîne

 • İsrâiloğullarının, içinde mukaddes emânetleri sakladıkları ve Mûsâ aleyhisselâmdan beri nakledilerek gelen altın kaplamalı sandık.

tafsili / tafsilî / tafsîlî / تَفْص۪يل۪ي

 • Ayrıntılı, geniş açıklamalı.
 • Açıklamalı olarak.

tatbiki / tatbîkî / تطبيقى

 • Uygulamalı. (Arapça)

tedric

 • Derece derece ilerleme, aşamalı olarak hareket etme.

telvihi / telvihî

 • Açıklamalı.

temsili / temsîlî

 • Kıyaslamalı benzetme şeklinde, analojik.

teşrih / teşrîh / تشریح

 • Açma. (Arapça)
 • Açılama, şerh etme. (Arapça)
 • Otopsi. (Arapça)
 • Anatomi. (Arapça)
 • Teşrîh etmek: Açılamak, açıklamalı olarak söylemek veya yazmak. (Arapça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın