LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Allah yolunda ifadesini içeren 24 kelime bulundu...

cemaat-i ruhaniye-i mücahidin / cemaat-i ruhâniye-i mücahidîn

 • Allah yolunda cihad eden ruhânîlerin (din adamlarının) oluşturduğu topluluk.

cihad alemi / cihad âlemi

 • Allah yolunda savaş yapılmasıyla ilgili alan.

fi sebilillah / fî sebilillah / fî sebîlillâh

 • Allah yolunda, karşılık beklemeksizin.
 • Sırf Allah yolunda, Allah için.

fisebilillah / fîsebilillah / fîsebîlillâh

 • Allah yolunda. Allah için.
 • Allah yolunda ve Allah rızası için.
 • Allah yolunda. Bir işin karşılıksız, sâdece Allahü teâlânın rızâsı için yapıldığını ifâde eden bir tâbir.

güruh-u mücahidin / gürûh-u mücahidîn

 • Allah yolunda cihad edenler topluluğu.

hasbeten lillah / hasbeten lillâh

 • Allah rızası için, Allah yolunda, karşılık istemeksizin.

hizmet-i cihadiye

 • Allah yolunda düşmanlara karşı savaşma görevi.

iblis

 • İnsanları Allah yolundan çıkarmağa çalışan şeytan.

kalender

 • Dünyayı terkederek elini çekip Allah yolunda giden kimse. (Farsça)
 • Dünyâdan elini çekip herşeyi hoş gören kimse. (Farsça)
 • Dünya alâkalarından uzak, alâyişe aldanmaz hakikat adamı. Filozof. (Farsça)

köle

 • Allah yolunda harb ederken, kâfirlerden alınan esir.

lillah ve fillah / lillâh ve fillâh

 • Allah için ve Allah yolunda.

mebde-i cihad

 • Allah yolunda girişilen cihadın başlama zamanı.

meta-ul gurur

 • Gurur metaı. İnsanı aldatıp Allah yolundan alan dünya zevki veya menfaatı, insanlara riyakârlık için kullanılan dünya malı.

mücahid / mücâhid

 • Allah yolunda din düşmanları ile çarpışan, cihâd eden.

mücahidin / mücahidîn

 • (Tekili: Mücahid) Mücahidler. Cihad edenler. Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla çalışan, çarpışanlar.

nasik

 • Allah yolunda ibâdet eden, dine bağlı, zâhid.

şahadet / şahâdet

 • Şahitlik, Allah yolunda ölmek.

şehid / şehîd

 • Allah yolunda canını feda eden Müslüman.
 • Allah yolunda harb ederken, Allahü teâlânın ism-i şerîfini yüceltmeye (İslâmı yaymaya) çalışırken veya düşman saldırdığında vatan, din ve milletini, ırz ve nâmûsunu müdâfâ ederken ölen müslüman.
 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Bütün mahlûkâtın (yaratılmışları

şehid-i tam / şehîd-i tâm

 • Allah yolunda savaşırken öldürülen. Dünyâ ve âhiret şehîdi de denir. Tam şehîd.

sıddika / sıddîka

 • Doğruluk ve samimiyette çok sâdık olan kadın.
 • Allah yolunda çok sâdık olan Hazret-i Aişe (R.A.) vâlidemiz ve Hazret-i Meryemin vasıf ve isimlerdir.

sıddikin / sıddîkîn

 • Sıddık olanlar, Allah yolunda sadakatte, doğrulukta en ileri olanlar.

taife-i mücahede

 • Cihad edenler, Allah yolunda savaşanlar.

taife-i mücahidin / taife-i mücahidîn

 • Cihad edenler, Allah yolunda savaşanlar.

tam şehid / tam şehîd

 • Allah yolunda canını fedâ eden; dînini, vatanını, bayrağını, nâmusunu müdâfaa ederken ölen, haksız yere öldürülen müslüman.