LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Aliya ifadesini içeren 12 kelime bulundu...

akab-gir

 • Peşe düşen, kovalıyan. (Farsça)

akur

 • Yaralıyan, ısıran köpek. Kuduz, azgın köpek.
 • Çok şerir, kötü kimse.

ciğer-der

 • Ciğer söken, ciğer parçalıyan. (Farsça)

dil-hıraş

 • Yürek parçalıyan, tırmalıyan. (Farsça)

ecir-i müşterek / ecîr-i müşterek

 • Serbest işçi. Kirâlıyanından (işvereninden) başkasına çalışmaması şartı koşulmamış hamal, terzi, saatçi gibi işçi.

hallas

 • Yakalıyan, tutan kimse.

hodfüruşluk

 • Kendi kendini beğenme, pahalıya satma.

kısas / kısâs

 • İşlenen suçun, yapılan kötülüğün aynısını suçluya tatbîk ederek cezâlandırma, öldüreni öldürme, yaralıyanı yaralama, bir uzvu kesenin uzvunu kesme cezâsı.

leddam

 • Eski elbiseleri yamalıyan.

muhaddiş

 • Kulağı tırmalıyan. Tahdiş eden.

nakkar

 • Müzik, çalgı.
 • Gagalıyan.
 • Ağaç, taş ve madeni eşyayı oyarak ve çukurlaştırıp kabartarak ona mücessem şekiller veren sanatkârlar.

reft

 • Bir şeyi ufalıyarak kırıntı hâline getirme. Bir şeyi ufalama.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın