LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Aksetme ifadesini içeren 20 kelime bulundu...

akis / عكس

 • Yansıma, aksetme, akis. (Arapça)

aks / عكس

 • Yansıma, akis. (Arapça)
 • Aksetmek: Yansımak, vurmak. (Arapça)

berkaş

 • Nakşetmek, nakışlamak.

hırba

 • Bukalemun adı verilen keler cinsi.
 • Güneşin bulutlara aksetmesinden hasıl olan renkler.

in'ikas / in'ikâs

 • Aksetme, tersine çevrilme.
 • Işık veya sesin bir şeye çarpıp geri gelmesi.
 • Aynada parlak şeyde eşyanın temessülü.
 • Yansıma, aksetme.
 • Bir yere çarpıp geri dönme, aksetme.

in'ikasat / in'ikâsât

 • Yansımalar, aksetmeler.

intiba ettirmek

 • Basmak, nakşetmek; iz ve tesir bırakmak.

intıba'

 • Aksetme, damgasını vurma.

istinkaş

 • Nakşetme, nakşedilmesini isteme.

murakasa

 • (Raks. dan) Raksetme, dans.

mürakasa

 • Raksetmek, oynamak.

nakr

 • Oymak, kazmak. Taş oymak.
 • Kuşun yem toplaması.
 • Vurmak.
 • Sıklık vermek.
 • Ağaç üstüne nakşetmek.
 • Tanbur çalmak.
 • Üflemek.
 • Dille ıslık çalmak.
 • Parmak çıtlatmak.

rakş

 • Nakşetme, süsleme.

teftir

 • (C. Teftirat) Bıkkınlık verme. Fütur verme. Usandırma.
 • Zayıf etmek, zayıflatmak.
 • Naksetmek, eksiltmek.

temessül

 • Benzeşmek. Cisimlenmek.
 • Bir şeyin bir yerde suret ve mahiyetinin aksetmesi. Bir şekil ve surete girmek.
 • Bir kıssa veya atasözü söylemek.

tenkiş

 • (Çoğulu: Tenkişât) (Nakş. dan) Nakşetme, nakışlama, işleme, resim yapma.

terakkus

 • Raksetme, dansetme.
 • Devamlı aşağı inip yukarı çıkma.

terakus

 • Karşılıklı olarak oynaşıp raksetme.

vech-i in'ikas / vech-i in'ikâs

 • Aksetme, yansıma yönü.

zefn

 • Raksetmek, dansetmek.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın