REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Akilsiz ifadesini içeren 78 kelime bulundu...

a'fet

 • En güç sey.
 • Pek akılsız.
 • Peltek konuşan. Kekeleyen.

adamet

 • Ahmaklık, akılsızlık.

afk

 • Akılsız olmak. Sözünü tam söylememek.

ahmak

 • (Humk. dan) Pek akılsız, sersem, şaşkın. Anlayışsız.
 • Akılsız.
 • Akılsız, budala.

ahmakça

 • Akılsızca.

ahmaki / ahmakî

 • Akılsızlık, ahmaklık.

ahmakiyet

 • Ahmaklık, akılsızlık.

ahmaklık

 • Akılsızlık.

ahrak

 • Miskin, akılsız adam.

alet-i laya'kıl / âlet-i laya'kıl

 • Akılsız, düşüncesiz bir âlet.

asfencah

 • Akılsız, ahmak adam.

asime

 • Akılsız, şaşkın, sersem. (Farsça)

asime-gi / asime-gî

 • Akılsızlık, şaşkınlık, sersemlik. (Farsça)

behimiyyet

 • Hayvanlık, canlı olmakla beraber akılsız oluş.

belbed

 • Akılsız ve ahmak kimse ki, ne ettiğini bilmez.

belha'

 • Bir gözüne sürme çekip, diğer gözünü unutan ve gömleğini ters giyen akılsız kadın.

beltem

 • Akılsız kimse.
 • Peltek adam.

beyhoş

 • (Bihûş) Şaşkın. Akılsız. Deli. Serseri. (Farsça)

bi-dimağ / bî-dimağ

 • Kafasız, akılsız. (Farsça)

bi-huş / bî-huş

 • Akılsız. Sersem, bunak.

bihuş / bîhuş

 • Akılsız, sersem.

bildem

 • Göğüs önü.
 • Boğaz.
 • Akılsız kimse.

büh

 • Baykuşa benzer bir kuştur, ondan küçüktür. Dişisine büvâhâ derler; ahmak, akılsız kimseyi ona benzetirler.
 • Puhu.

cahil

 • Tecrübesiz. Bilgisiz. Genç. Toy.
 • Allah'ı unutmuş olan. Gafil. (Dünya ve kâinatta Allah'ın bunca eserleri sergilenip dururken bunların sanatkârını ve yaratıcısını tanımamak cahilliğin en akılsızcasıdır.)

difnas

 • Akılsız, ahmak kimse. (Müe: Difnes)

dıkis / dıkîs

 • Akılsız kadın.

divane / dîvâne

 • Akılsız, deli.

divanece / dîvânece

 • Akılsızca, delice.

duga

 • Akılsız kadın.

dugaga

 • Ahmak, akılsız kişi.

duhmesan

 • Kara yağız, iri yapılı adam.
 • Akılsız adam.

ebleh

 • Ahmak, akılsız.

egbiya

 • (Gabi. den) Gabiler. Akılsızlar. Anlayışı kıt olanlar.

er'an

 • Ahmak, bön, salak, ebleh.
 • Deli, çılgın.
 • Şaşkın, şaşırmış, taaccüb etmiş.
 • Uzun boylu, akılsız kişi.
 • Leşker.
 • Dağ. (Müe: Ra'nâ)

evgad

 • (Tekili: Vagd) Ahmaklar, eblehler, salaklar, bönler, akılsızlar.

farfara

 • Hafif meşreblik. Gürültülü. Gürültüye boğmak.
 • Akılsızlık.

fedir

 • Akılsız, ahmak kimse.
 • Zayıf ve âciz kimse.

ferfere

 • Farfara, akılsızlık, hafif meşreplik.
 • Patırtıcı, gürültücü, ağzı kalabalık.

gabavet / gabâvet / غَبَاوَتْ

 • Ahmaklık, akılsızlık.

gebeş

 • Koyunun erkeği. Koç.
 • Mc: Akılsız, ahmak adam.

hadad

 • Mürekkep.
 • Nakış.
 • Akılsız, ahmak adam.
 • Kolay.

hadba'

 • Uzun boylu akılsız kadın.
 • Yumuşak gönüllülük.

hadeb

 • Uzun boylu, akılsız kimse.

hayvan

 • Canlı şey, insanla beraber her canlı.
 • İnsan olmayan idraksiz canlı yaratık.
 • Yük kaldıran, araba çeken ve binilen hayvan, beygir, katır v.s.
 • Mc: Akılsız ve idraksız insan, ahmak. (Aslı "Hayevan"dır)

hevc

 • (Çoğulu: Hüvüc) Uzun boylu ve akılsız olmak.
 • Rüzgârın sert esmesi.

hiffet

 • Hafiflik.
 • Mc: Onurlu ve vakarlı olmamak. Temkinsizlik. Akılsızlık. Hoppalık.

hırmele

 • Akılsız kadın.

hokka-i bimağz / hokka-i bîmağz

 • Akılsız ahmak kimse.

hurk

 • Akılsız, bilmezlik.
 • Dehşet, şiddet.

hurkat

 • Cehalet, câhillik, akılsızlık, bilmezlik.

inhimak

 • Ahmak olma. Ahmaklaşma.
 • Akılsız görünme.

kalus / kâlus

 • Ahmak, ebleh, akılsız. (Farsça)

kalusane / kâlusane

 • Akılsızcasına, ahmakçasına. (Farsça)

keş

 • Akılsız, kolay aldanır. Ahmak.

kevden

 • (Çoğulu: Kevâdân) Semerli at.
 • Akılsız, ahmak, düşüncesiz.

lade

 • Ahmak, akılsız, ebleh. (Farsça)

lükaa

 • Zahmet, meşakkat.
 • Ahmak, akılsız kişi.

mecnun

 • Deli, akılsız.

mecnunluk

 • Delilik, akılsızlık.

muk

 • Göz pınarı.
 • Akılsızlık.
 • Kanatlı karınca.
 • Mest üzerine giyilen çizme.

mülhid-i bihuş / mülhid-i bîhuş

 • Sersem mülhid, akılsız inkârcı.

natnat

 • (Çoğulu: Netânıt) Çok konuşan uzun boylu, akılsız kimse.

nefs-i bihuş / nefs-i bîhuş

 • Akılsız nefis.

nevka

 • Ahmak, akılsız kimse.

ra'la'

 • (Çoğulu: Rual) Akılsız kadın.
 • Kulağının ucu kesilip ilişik duran dişi koyun.

radig

 • Ahmak, akılsız kimse.

ratit

 • Avaz, ses.
 • Ahmak, akılsız kişi.

sebükmağz

 • Hafif beyinli, düşüncesiz. Ahmak. Akılsız. (Farsça)

sefahet

 • (Sefeh) Zevk ve eğlenceye ve yasak şeylere düşkünlük. Akılsızlık edip lüzumsuz yere, sonunu düşünmeden, hazz-ı nefs için masraf etmek.

sefahetkarane / sefâhetkârâne

 • Akılsızca, haram eğlencelere dalarcasına.

sefeh

 • Akılsızlık.

şeytan-ı ahmak

 • Akılsız, ahmak şeytan.

terliye

 • Akılsız yapmak.

teseffüh

 • Sefihleşme.
 • Mütegayyer olmak, değişmek.
 • Akılsızlık etmek.

tesfih

 • (Sefahet. den) Sefih görme, sefih sayma. Akılsız, müsrif ve eğlenceye düşkün addetmek.

utahiye

 • Akılsız, ahmak kimse.

vegadet

 • Akılsızlık.
 • Adilik, bayağılık, aşağılık, alçaklık.

verha

 • Akılsız ahmak kadın.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın