LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Aise ifadesini içeren 29 kelime bulundu...

aişe-i sıddika / âişe-i sıddîka

 • Âişe (r.a.).

akvat-ı yevmiyye

 • Geçim, derd-i maişet için lazım olan günlük yiyecekler.

ayiş

 • Bolluk içinde rahat yaşayan.
 • Hz. Peygamber'in (A.S.M.) zevcesi ve mü'minlerin vâlidesi, Hz. Ebu Bekir'in (R.A.) kızının bir ismi. Aişe-i Sıddıka diye de anılır. Hayret edilecek derecede takva, iffet ve zekâvet sahibesi olup 2210 Hadis-i Şerif nakletmiştir. Hicretin 57. yılında vefat

bejendi / bejendî

 • Geçim darlığı. Maişet derdi. (Farsça)

bülehniye

 • Maişet genişliği.
 • Gani olmak, zenginleşmek.

carim

 • Cürüm ve kabahat sahibi. Suçlu.
 • Ailesinin maişetini kazanan.
 • Kesen.
 • Hurma toplayan.

cemel vak'ası

 • Müslümanlar arasında vuku bulan elem verici ilk muharebedir. Peygamber Efendimizin (A.S.M.) Zevcesi Hz. Aişe (R.A.) ile Aşere-i Mübeşşereden Talha ve Zübeyr'in (R.A.) Hz. Ali'ye (R.A.) karşı kıyamlarından doğmuştur. Bu harpte Hz. Aişe ile Talha ve Zübeyr'in maiyetinde otuzbin; ve Hz. Ali'nin refakat

derd-i maişet

 • Geçinmek derdi ve zorluğu. Maişet derdi.

ergad

 • Maişetçe daha ferahlık. Geniş maişet.

etrika

 • (Tekili: Tarik) Tarikler, yollar, caddeler.
 • Sebepler, vesileler, vasıtalar.
 • Maişeti te'min etmek için tutulan meslekler, geçinmek için yapılan işler.

gazr

 • (Gazâre) (Çoğulu: Gazâyir) Men etmek, engel olmak.
 • Hapsetmek.
 • Geçim kolaylığı, maişet genişliği.
 • Büyük çanak.

hazret-i aişe / hazret-i âişe

 • Âişe (r.anha).

hazret-i aişe-i sıddıka

 • Aişe (r.a.).

hücre-i seadet / hücre-i seâdet

 • Medîne-i münevverede Mescid-i Nebevî içinde Peygamber efendimizin mübârek kabirlerinin bulunduğu oda. Peygamber efendimizin sağlığında burası, hanımlarından hazret-i Âişe vâlidemizin odasıydı. Peygamberimiz burada vefât etti. "Peygamberler vefât ettikleri yere defnolunurlar" hadîs-i şerîfi gereğince

hufuf

 • Maişet şiddeti, geçim zorluğu.
 • Darlık.

hümeyra / hümeyrâ

 • Peygamber efendimizin, hazret-i Âişe vâlidemize verdiği lakab.

iale

 • Çoluk çocuğun nafakasını te'min etme. Evlâd u iyâlin maişetini tedarik etme.
 • İyali çoğalmak, çoluk çocuğu artmak.

ıdad

 • Isırmak.
 • Geçinmekte darlık, maişet zorluğu.

ifk

 • İftira, iftira ekmek, Hz. Aişe'ye yapılan iftira.

le'va

 • Şiddet.
 • Maişet darlığı, geçim zorluğu.

ma'cez

 • Çalışmaktan ve maişetten âciz oldukları yer.

maayiş

 • (Tekili: Maişet) Geçinmek için gerekli şeyler.

maişetgah / maişetgâh

 • Maişet yeri. Geçim te'min edilen yer. (Farsça)

medar-ı taayyüş

 • Maişet tedarikine sebeb olan, geçim vesilesi.

ragd

 • Maişet genişliği, geçim bolluğu.

reyhan

 • Hoş güzel koku.
 • Rızık ve maişet, rahmet.
 • Ekin yaprağı.
 • Fesleğen denilen kokulu bir ot.

sevad-ı a'zam

 • Büyük şehir.
 • Mekke-i Mükerreme.
 • İnsanların ekseriyeti. (Maişetçe neden bu kadar muktesit yaşıyorsun? diyenlere cevaben: Ben sevad-ı azama tâbi olmak isterim, sevad-ı azam ise; bu kadar tedarik edebilir. Ben ekalliyet-i müsrifeye tâbi olmak istemem, demişlerdir.) (Tarihçe-i Ha

sıddika / sıddîka

 • Doğruluk ve samimiyette çok sâdık olan kadın.
 • Allah yolunda çok sâdık olan Hazret-i Aişe (R.A.) vâlidemiz ve Hazret-i Meryemin vasıf ve isimlerdir.

takaşşüf

 • Maişet şiddeti, geçim zorluğu.