LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Ahm kelimesini içeren 71 kelime bulundu...

a'kef

 • Ahmak.

abece

 • Ahmak kimse.

adamet

 • Ahmaklık, akılsızlık.

ahmak-ul humaka

 • Ahmakların en ahmağı.

ahmakane / ahmakâne / احمقانه

 • Ahmakça, budalaca.
 • Ahmakça.
 • Ahmakçasına, ahmak olana yakışır şekilde. (Farsça)
 • Ahmakça. (Arapça - Farsça)

ahmaki / ahmakî / احمقى

 • Ahmaklık. (Arapça - Farsça)

ahmakiyet

 • Ahmaklık, akılsızlık.

ahmaku'l-humaka

 • Ahmakların en ahmakı.

ahmed feyzi

 • Ahmed Feyzi.

babük

 • Ahmak, sersem adam.

beladet

 • Ahmaklık, sersemlik, kalınkafalılık. Budalalık.

belahet / belâhet

 • Ahmaklık. Düşüncesizlik. Ne yaptığını iyi bilmemek.
 • Ahmaklık, budalalık, düşüncesizlik.

cevabü'l-ahmak es-sükut / cevabü'l-ahmak es-sükût

 • Ahmak olana verilecek en iyi cevap sükûttur, cevap vermemektir.

cevabü'l-ahmaki's-sükut / cevâbü'l-ahmaki's-sükût

 • Ahmaklara verilecek en güzel cevap susmaktır.

dafit

 • Ahmak.

dü'bus

 • Ahmak.

dugaga

 • Ahmak, akılsız kişi.

düvuk

 • Ahmaklık, hamâkat.

ebleh / اَبْلَهْ

 • Ahmak. Bön. Budala.
 • Ahmak, akılsız.
 • Ahmak.

eblehane / eblehâne

 • Ahmakçasına.
 • Ahmakçasına. Eblehçesine. (Farsça)

eblehçe

 • Ahmakça.

eblehi / eblehî

 • Ahmaklık, saflık, bönlük. (Farsça)

eblehiyyet

 • Ahmaklık, eblehlik, bönlük, salaklık, saflık, kalın kafalılık.

eblehlik

 • Ahmaklık, aptallık.

ehvek

 • Ahmak kimse.

evre

 • Ahmak kimse.

fakaka

 • Ahmak adam.

fakfaka

 • Ahmak adam.

fisl

 • Ahmak.

gabavet / gabâvet / غَبَاوَتْ

 • Ahmaklık, anlayışsızlık, bönlük, kalın kafalılık. (Fıtnetin zıddı)
 • Ahmaklık, akılsızlık.

gabi / gabî

 • Ahmaklık eden, budalalık eden.

halafet

 • Ahmaklık, hamâkat, budalalık.

halin

 • Ahmak.

hamakat / hamâkat / حماقت / حَمَاقَتْ / hamâkât

 • Ahmaklık. Budalalık. Bönlük. Anlayışsızlık.
 • Ahmaklık.
 • Ahmaklık, bönlük.
 • Ahmaklık. (Arapça)
 • Ahmaklık.
 • Ahmaklık.

hamka

 • Ahmak ve budala kadın.

hebenneka

 • Ahmaklığı ile tanınmış bir adam.

heffat

 • Ahmak.

hevahat

 • Ahmak adam.

hevek

 • Ahmaklık.

hidan

 • Ahmak, salak.

hilbace

 • Ahmak.

hilbus

 • Ahmak.

hükea

 • Ahmak kimse.

humeka / humekâ / حمقا

 • Ahmaklar. (Arapça)

humk / حمق

 • Ahmaklık.
 • Ahmaklık. Bön olmak. Aklı az olmak.
 • Ahmaklık, aklı az olmak.
 • Ahmaklık. (Arapça)

huşkser

 • Ahmak, salak. (Farsça)

hütr

 • Ahmaklık, hamâkat, budalalık.

imam-ı rabbani / imam-ı rabbânî

 • Ahmed-i Farûkî.

inhimak

 • Ahmakça dalma.

istihmak

 • Ahmaklık gösterme, salaklık yapma.

ıteh

 • Ahmaklık, bunaklık.

kalus / kâlus

 • Ahmak, ebleh, akılsız. (Farsça)

kan / kân

 • Ahmak, ebleh. Câhil. İdraksiz, düşüncesiz. (Farsça)

kelime-i hamka / kelime-i hamkâ

 • Ahmakça söz.
 • Ahmakça söz.

lade

 • Ahmak, akılsız, ebleh. (Farsça)

merkaan

 • Ahmak kimse.

milg

 • Ahmak.

müc'a

 • Ahmak adam.

mütegabi

 • Ahmak tavrı takınan. Kendini ebleh gösteren.

mütegabiyane

 • Ahmakçasına, eblehçesine. (Farsça)

mütehamikane

 • Ahmakçasına, eblehçesine. (Farsça)

nevka

 • Ahmak, akılsız kimse.

radig

 • Ahmak, akılsız kimse.

rey-i ahmakane

 • Ahmakça bir görüş ve düşünce.

rüfai / rüfaî

 • Ahmed-i Rüfaî tarikatına mensub.

sadik-ı ahmak

 • Ahmak dost.

sercuc

 • Ahmak.

tahammuk / تَحَمُّقْ

 • Ahmaklaşma.
 • Ahmaklaşma.
 • Ahmaklaşma.

tahamuk

 • Ahmaklaşmak.

tahmik

 • Ahmaklaştırma.
 • Ahmak sayma, ahmak olduğunu dile getirme.

tesellu'

 • Ahmak olmak.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın