LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Ag kelimesini içeren 298 kelime bulundu...

ab / âb / آب

 • Ağustos. (Farsça)

ab-ı dehan / ab-ı dehân

 • Ağız suyu, salya.

abalet

 • Ağırlık.

abran

 • Ağlayan, ağlayıcı.

adid

 • Ağaç kesmek.

ağaiyet

 • Ağalık.

agayan

 • Ağalar.

ağayan / ağayân / آغایان

 • Ağalar. (Türkçe - Farsça)

ağaz / âğaz

 • Ağızlar, nağmeler.

aglal

 • Ağaçlar arasında akan su.

ahmal ü eskal

 • Ağır yükler.

asir

 • Ağır. Zor. Güç. Müşkül. Düşvâr.

babzen

 • Ağaçtan veya demirden yapılmış olan kebap şişi. (Farsça)

bahar

 • Ağız kokusu.

baki / bâkî

 • Ağlayan.

bakiyane / bâkiyâne

 • Ağlayarak. (Farsça)

bar-ı giran / bâr-ı girân

 • Ağır yük.

bar-ı sakil / bâr-ı sakil / bâr-ı sakîl / بَارِ ثَق۪يلْ

 • Ağır yük.
 • Ağır yük.
 • Ağır yük.

bar-ı sıklet / bâr-ı sıklet

 • Ağır yük, sıkıntı.

bataet / batâet / بطائت

 • Ağırlık, yavaşlık. (Arapça)

bati / batî / بطى

 • Ağır hareketli. Ağır. Yavaştan.
 • Ağır, yavaş. (Arapça)

bavekar / bâvekar / باوقار

 • Ağırbaşlı. (Farsça - Arapça)

bedzeban / bedzebân / بدزبان

 • Ağzı bozuk. (Farsça)

berfuz / berfûz

 • Ağzın dış kenarı, dudakların çevresi. (Farsça)

berg-i diraht

 • Ağaç yaprağı.

betaet / betâet / بطائت

 • Ağır olma, yavaşlık.
 • Ağırlık, yavaşlık. (Arapça)

bidre

 • Ağaç kurdu.

bihr

 • Ağız kokusu.

birzin

 • Ağaç maşrapa.

bıta

 • Ağır davranma, gevşek davranma, gecikme.

büka / bükâ / بكاء

 • Ağlama.
 • Ağlama.
 • Ağlama. (Arapça)

büka-alud / bükâ-âlûd

 • Ağlatıcı, gözyaşı döktürücü. (Farsça)

büka-engiz / bükâ-engiz

 • Ağlatıcı. Gözyaşı döktürücü. (Farsça)

bükat / bükât

 • Ağlayanlar.

büky

 • Ağlayıcılar, ağlıyanlar.

bülbül-i nalan / bülbül-i nâlân

 • Ağlıyan bülbül.

büra'

 • Ağaç yongası. Törpüden çıkan talaş.

bürdbar

 • Ağırbaşlı. Sabırlı, mütehammil, uysal, tahammüllü kimse. (Farsça)

bürdbari / bürdbarî

 • Ağırbaşlılık, sabırlılık. (Farsça)

busak

 • Ağız suyu.

çakmaklı

 • Ağızdan dolan ve tetik yerinde bir cins çakmakla ateş alan eski tüfek çeşitlerinden biri.

çeşm-i alil / çeşm-i alîl

 • Ağlayan yaralı göz.

çeşm-i giryan / çeşm-i giryân

 • Ağlayan göz.

çeşmigiryan / çeşmigiryân

 • Ağlayan göz.

cez'

 • Ağaç kökü, ağaçların alt kısımları.
 • Ağlayıp sızlama, ümitsizliğe düşme.

ceza'

 • Ağlayıp sızlanma.

cezzaf

 • Ağ ile balık tutan balıkçı.

cizmir

 • Ağaç kütüğü.

cürsume-i dıraht

 • Ağacın kökü.

de'lan

 • Ağır yük getirmiş hayvanın yab yab yürümesi.

dececan

 • Ağırca, yab yab yürümek.

dehan / dehân / دهان

 • Ağız.
 • Ağız. (Farsça)

dehen / دهن

 • Ağız. (Farsça)
 • Ağız. (Farsça)

dehen-şuy

 • Ağız temizleme, ağız yıkama.

dem'a-riz

 • Ağlıyan, gözyaşı döken. (Farsça)

dered

 • Ağızda diş olmamak.

difla

 • Ağu ağacı denen ve çok acı olan nesne.

dıraht

 • Ağaç. Şecer. (Farsça)

diraht / درخت

 • Ağaç. Şecer. (Farsça)
 • Ağaç. (Farsça)

dirdim

 • Ağzında dişleri kırılmış ve kütelmiş yaşlı deve.

divek

 • Ağaç kurdu, güve. (Farsça)

ebka

 • Ağlattı (mânasında mâzi fiili. Bak: İbkâ)

ecsam-ı sakile / ecsâm-ı sakîle

 • Ağır cisimler.
 • Ağır cisimler.

edsak

 • Ağzı büyük olan adam.

efvag

 • Ağzı büyük olan adam.

efvah / efvâh / افواه

 • Ağızlar. (Arapça)

efveh

 • Ağzı büyük ve ön dişleri uzun olan adam.

elem

 • Ağrı. Acı. Keder. Sancı. Dert. Gam. Kaygı.

erda

 • Ağaç kurdu.

eşcar / eşcâr / اشجار

 • Ağaçlar.
 • Ağaçlar.
 • Ağaçlar. (Arapça)

eşk-ver

 • Ağlayan, gözyaşı döken. (Farsça)

eskal

 • Ağır yükler, ağırlıklar.

eslak

 • Ağaç, şecer.

eşne

 • Ağaç yosunu.

eyyam-ı bahur

 • Ağustos ayının ilk yedi günü.

fahh

 • Ağ, kapan, tuzak.

fahhare

 • Ağaç kap.

felfak

 • Ağaç dibinden çıkan budağın yaprağı.

fem / فم

 • Ağız. Dihen. (Kelimenin aslı: "Feveh" veya "Fâh" dır.)
 • Ağız.
 • Ağız.
 • Ağız. (Arapça)

femi / femî

 • Ağızla alâkalı. Ağıza âit.

fevh

 • Ağız büyüklüğü.

figan / figân

 • Ağlayıp sızlama, bağırıp çağırma. (Farsça)

fizar / fîzâr

 • Ağlayıp inlemek. Sesli ağlamak. (Farsça)
 • Ağlayıp inleme.

gaf

 • Ağaç cinslerinden bir nevi.

gareyn / gâreyn

 • Ağız ve tenasül organları.

gars / غرس

 • Ağaç dikme. (Arapça)

gars-ı eşcar

 • Ağaç dikimi.

gevç

 • Ağaç zamkı. (Farsça)

giran / gîrân

 • Ağır.
 • Ağır, bıktırıcı.

giran-can

 • Ağır kanlı, ağır hareketli, can sıkıcı (adam). (Farsça)

girani / giranî

 • Ağırlık, sıklet. (Farsça)

giryan / giryân / گریان

 • Ağlayan.
 • Ağlayan.
 • Ağlayan. (Farsça)
 • Giryân etmek: Ağlatmak. (Farsça)
 • Giryân olmak: Ağlamak. (Farsça)

girye / گریه

 • Ağlama, ağlayış. (Farsça)

girye-dar

 • Ağlamış, göz yaşı dökmüş. (Farsça)

girye-engiz / girye-engîz

 • Ağlatacak sebep, ağlamaya sebep olan. (Farsça)

girye-nak

 • Ağlayan, gözyaşı döken. Ağlayıcı. (Farsça)

girye-nümud

 • Ağlar gibi görünen, ağlamışa benziyen. (Farsça)

girye-paş

 • Ağlayan, gözyaşı döken. (Farsça)

girye-perverd

 • Ağlatıcı, gözyaşı döktüren, ağlamayı getiren. (Farsça)

giryeengiz / giryeengîz / گریه انگيز

 • Ağlatıcı. (Farsça)

giryenak / giryenâk / گریه ناک

 • Ağlamaklı, ağlayan. (Farsça)

giryende

 • Ağlayan, gözyaşı döken. (Farsça)

guşe-i dehan

 • Ağzın iki tarafı.

gusn-i şecer

 • Ağaç dalı.

hab-ı giran / hâb-ı giran

 • Ağır uyku.

habib-ül bekkain / habib-ül bekkâîn

 • Ağlayanların sevgilisi. Ağlayanların habibi.

hafif

 • Ağır olmayan. Hafif. Yeğni.

hanek

 • Ağzın tavanı, damak.

havcele

 • Ağzı büyük, kendisi küçük şişe.

hayende

 • Ağızda çiğneyen. (Farsça)

henin / henîn

 • Ağlamak.

herave

 • Ağır, yoğun asâ (baston).

herya'

 • Ağaç hışırtısı.

hetr

 • Ağaçla vurmak.

hevheve

 • Ağacın yapraklarının rüzgâr esmesi ile çıkardığı sesler. (Farsça)

hikmet-i efgan

 • Ağlayıp sızlamanın hikmeti. Feryadın, inleyişin gizli sebebi. (Farsça)

himl-i cesim

 • Ağır yük.

hıncahınç

 • Ağzına kadar ve tıka basa dolu. Dopdolu. (Bu tabir bir yer veya taşıt için kullanılır.)

hındelis

 • Ağır yürüyüşlü deve.

hünba'

 • Ağır ve çirkin kadın.

huvvara

 • Ağartılmış yemek.

ibka

 • Ağlatmak.

ibrinşak

 • Ağaçta çiçek açmak.

ibtira'

 • Ağaç yontma.

iclal

 • Ağırlama. İkram. Tekrim eylemek. Büyüklüğünü kabul edip hürmet etmek. Büyüklük. Azamet.

ictisas

 • Ağacı kökünden çekip koparmak.

ictiza'

 • Ağaç veya dal kesme.

ifade-i şifahiyye

 • Ağızdan söyleyerek, şifahî olarak ifade ederek.

igras

 • Ağaç dikmek. Toprağa gömmek.

ikram / ikrâm

 • Ağırlama.

intiyah

 • Ağlama, göz yaşı dökme.

irbaş

 • Ağacın yeşillenip yapraklanması.

irha-i lisan

 • Ağzına geleni söyleme.

işa'-i eşcar

 • Ağaçların çiçek açması.

işha'

 • Ağız açma, ağzını açma.

ishan-ı ayn

 • Ağlatma. Göz kızartma.

iskal

 • Ağır bir şey yüklemek.

işrirak

 • Ağlaya ağlaya boğulma derecesine gelme.

istibka / istibkâ

 • Ağlatmak. Ağlamayı istemek.

iştihab

 • Ağarma, beyazlama, kırlaşma.

istiskal

 • Ağır bulup hoşlanmadığını anlatmak. Soğuk muamele ederek sevmediğini bildirmek.

istiskal etme

 • Ağır bulup hoşlanmama, değer vermeme.

istiskal etmek

 • Ağır bulup hoşlanmamak.

ıtlak-ı lisan

 • Ağzına geleni söylemek. Çok serbest ve kolay konuşmak.

izaz / îzâz

 • Ağırlama.

kal'-i eşcar

 • Ağaçların sökülmesi.

karra'

 • Ağaçkakan kuşu.

kay

 • Ağızdan çıkan hazmolmamış besin, kusmuk.

kefc

 • Ağızdan gelen köpük. (Farsça)

kehmel

 • Ağır ve kaba.

kışbar

 • Ağaç parçası.

kışr-ı şecer

 • Ağaç kabuğu.

kubbe-i kanek

 • Ağzın tavanı. Damak.

küfne

 • Ağaç, şecer.

kula'

 • Ağız ağrısı.

kürabe

 • Ağaç dibine düşen hurmaları toplamak.

küraz

 • Ağzı dar bardak.

kuşur-i eşcar

 • Ağaç kabukları.

kütale

 • Ağırlık, sıklet.

kuza'

 • Ağız ağrısı.

küzum

 • Ağzında dişi olmayan yaşlı deve.

la'b

 • Ağızdan salya akmak.

lakve

 • Ağız çarpılması.

lebaleb / lebâleb / لبالب

 • Ağzına kadar dolu. (Farsça)

lecin

 • Ağaçtan yaprak dökmek.

lemz

 • Ağızda olan yemek artığını dil ile araştırmak.

levc

 • Ağız içinde lokma veya başka bir şeyi döndürüp çevirme.

lümaze

 • Ağızda geri kalan nesne.

ma'vel

 • Ağıt edecek yer.

macc

 • Ağzından sular akan yaşlı deve.

madde

 • Ağırlığı olan ve boşlukta yer kaplıyan varlık.

mais

 • Ağaçları sık bitmiş olan yer.

malamal / mâlâmâl

 • Ağzına kadar dolu, dopdolu.

manivela

 • Ağır şeyleri çekmek ve kaldırmak için vasıtanın dönen merkezine bir ucu takılıp döndürülen kol.

masmasa

 • Ağzın önü.

matem / mâtem

 • Ağlama. Üzüntü veya kederden ağlayıp sızlama. Kederinden yas tutma.

matemhane / mâtemhane

 • Ağlanılan, yas tutulan yer. (Farsça)

mazg

 • Ağızda çiğneme.

me'ruza

 • Ağaç kurdunun yediği ağaç.

mehan

 • Ağızdan akan su, ağız suyu.

mehist

 • Ağır, sakil. (Farsça)

mein

 • Ağlanacak ve inlenecek yer.

mek'um

 • Ağzı bağlı deve.

melagım

 • Ağız çevresi.

merasi / merâsî / مراثى

 • Ağıtlar, mersiyeler. (Arapça)

merkez-i sıklet

 • Ağırlık merkezi.

mersiye / مرثيه / مَرْثِيَه

 • Ağıt, mersiye. (Arapça)
 • Ağıt.

mersiyehan / mersiyehân

 • Ağıt okuyan. Mersiye söyliyen. (Farsça)

mersiyekar / mersiyekâr

 • Ağıtçı. Ağıt ve mersiye okuyan. (Farsça)

meşcer / مشجر

 • Ağaçlık. (Arapça)

meşcere / مشجره

 • Ağaçlık. (Arapça)

mevkuze

 • Ağaçla vurulmuş.

meylü'l-ağalık

 • Ağalık meyli; ağalık taslama.

mezar-ı zar / mezar-ı zâr

 • Ağlayan mezar. (Farsça)

micesse

 • Ağaç budamada kullanılan keskin demir.

miclat

 • Ağaç budamada ve bağ filizini kesmekte kullanılan demir.

mu'cize-i şeceriye

 • Ağaçla ilgili olan mu'cize.

muaşşeş

 • Ağaçlarında kuş yuvası çok olan yer.

mübekki / mübekkî

 • Ağlatıcı.

mübki / mübkî

 • Ağlatıcı.

mübti'

 • Ağır davranıp geciken. Ağır hareket eden.

mücac

 • Ağızdan atılan tükrük.

müdhamme

 • Ağaçlarının ve nebatlarının çok ve taze olmaları dolayısıyla uzaktan koyu yeşil renkte görünen bahçe.

mugremun

 • Ağır borca uğratılmış olanlar.

mukad

 • Ağır yüklü.

mukallis

 • Ağaç oynatıcı.

mülagım

 • Ağzın çevresi, dil erişen yerleri.

münah

 • Ağıt yakma.

münazaa

 • Ağız kavgası, mücadele, çekişmek.
 • Ağız kavgası; çekişme.

münazaat

 • Ağız kavgaları, çekişmeler.

münfis

 • Ağır, pahalı, değerli.

müsakkal

 • Ağırlaştırılmış. Sakilleştirilmiş.

mütebaki

 • Ağlar gibi görünen.

müteevvig

 • Ağa olmağa çalışan.

müteevviğ

 • Ağa olmaya çalışan.

müteşabike / müteşâbike

 • Ağ gibi, birbiri içinde ve birbiriyle beraber.

muvakkar / موقر

 • Ağırbaşlı. (Arapça)

nabit

 • Ağaç ve nebat gibi yerden bitip büyüyen.

nacir

 • Ağaçlarda yaprak saplarının dibindeki filiz.

necb

 • Ağaç kabuğunu soymak.

neceb

 • Ağaç kabuğu.

nefaz

 • Ağaçtan kendi düşen yemiş ve yaprak.

nevha / نوحه

 • Ağıt. (Arapça)

nevvah

 • Ağlayan, çığlık koparan.

nıt'

 • Ağız tavanının pütür yerleri.

nüfaz

 • Ağaçtan veya başka birşeyden silkmekten ve hareket ettirmekten dolayı düşen nesne.

nur-u vakar

 • Ağırbaşlılığın, temkinliliğin nuru.

pala

 • Ağzı enli, ortasına doğru daha genişliyerek ucuna doğru daralmaya başlayan kalın, kısa ve ağır kılıç.

paşnin

 • Ağaç ve tahta parçaları. (Farsça)

racih / râcih

 • Ağır basan, üstün gelen, diğerinden üstün.

racih gelme

 • Ağır basma, üstün gelme.

rezan

 • Ağır, ciddi, vakarlı, ağırbaşlı ve temkinli kimse.

rezanet

 • Ağırbaşlılık, vakarlılık, temkinlilik, ciddilik.

rudab

 • Ağızdan akan su.

rüdab

 • Ağızdan akan su, salya.

rükunet

 • Ağırbaşlılık. Vakar ve temkin sâhibi olma.

rümye

 • Ağaçtan nakşolmuş bir suret.

şaar

 • Ağaç, şecer.

sakil / sakîl / ثَق۪يلْ

 • Ağır, can sıkıcı, çirkin.
 • Ağır.

sakile / sakîle

 • Ağır olan.

şakk-ı şefe

 • Ağzını açıp konuşma.

saye-puş

 • Ağaçlık, gölgelik.

şebeke

 • Ağ.
 • Ağ, kafes, örgüt.

şecer / شجر

 • Ağaç.
 • Ağaç.
 • Ağaç. (Arapça)

şecere / شجره / شَجَرَه

 • Ağaç.
 • Ağaç, soy ağacı.
 • Ağaç.
 • Ağaç.

şecere-i meylü'l-istikmal-i alem / şecere-i meylü'l-istikmâl-i âlem

 • Ağaç gibi dal budak salan kâinattaki gelişme eğilimi.

şedak

 • Ağızın her iki yanının geniş olması.

sehab-üs sikal

 • Ağır yağmur bulutları.

şemşem

 • Ağaç üstünde kalan azıcık hurma.

şiddet-i hüküm

 • Ağırceza kararı.

sidre

 • Ağaca teşbih edilen, yedinci kat gökte bir makam ismi.

şifahen / şifâhen / شِفَاهًا

 • Ağızdan, sözle.
 • Ağızdan.

şifahi / şifahî

 • Ağızdan, şifahen, sözlü.

şifahiyat / şifahiyât

 • Ağızdan söylenilen, şifahî olan, sözlü ifadeler.

sikal

 • Ağır olan, ağır şeyler.

sıklet / ثِقْلَتْ

 • Ağırlık. Mânevi sıkıntı.
 • Ağırlık.
 • Ağırlık.
 • Ağırlık.

sımag

 • Ağızın bir tarafı.

şiven / şîven / شيون

 • Ağıt. (Farsça)

su'rur

 • Ağaç sakızı parçası.

sühanperdaz / سخن پرداز

 • Ağzı laf yapan. (Farsça)

tadahhum

 • Ağızla tutmak.

tahrebe

 • Ağaç kurdunun ağacı oyup delmesi.

takriren

 • Ağızdan anlatarak.

tebatu'

 • Ağır davranma. Ağır hareket etme.

tebcil

 • Ağırlamak. Yüceltmek. Birisine ta'zim etmek. Hürmetle hareket etmek.
 • Ağırlama, yüceltme.

tebcilen

 • Ağırlıyarak, tâzimen.

tebhit

 • Ağlatmak.

teharrub

 • Ağaç kurdunun ağacı kemirerek oyması.

tehavün

 • Ağırdan alma.

tehtehe

 • Ağır söylemek, sert konuşmak.

tekellüm-ü hacer ve şecer

 • Ağaç ve taşın konuşması.

tekellüm-ü şecer ve hacer ve hayvan

 • Ağaçların, taşların ve hayvanların konuşması.

teklif-i mala-yutak / teklif-i mâlâ-yutak

 • Ağır ve güç yetmez olan teklif. Dayanılmaz teklif.

tekmim

 • Ağaç çiçek verecek vaktinde gılafıyla tomurcuğunu çıkarıp izhâr etmek.

temkinli

 • Ağırbaşlı, ihtiyatlı hareket etme.

tenbik

 • Ağaçları aynı hizâda dikmek.

tenkil / tenkîl

 • Ağır bir şekilde cezalandırma.

tesakul

 • Ağırdan alma, oyalanma, tembellik etme.

teşeccür

 • Ağaçlanma, ağaçlaşma.

teşedduk

 • Ağzın köşesiyle konuşmak.

teşzib

 • Ağaç budamak.

tevatüren

 • Ağızdan ağıza yayılarak. Tevatür suretiyle.

tevrik

 • Ağacın yapraklanması.

ubar

 • Ağlama, inilti. (Farsça)

üst perdeden başlamak

 • Ağız bozmak, sert konuşmak.

vahim / vahîm / وَخ۪يمْ

 • Ağır, sonu tehlikeli, çok korkulu.
 • Ağır, sonu tehlikeli.
 • Ağır, sonu tehlikeli.

vakar / وقار

 • Ağırbaşlılık, ciddiyet.
 • Ağırbaşlılık, kalp rahatlığı.
 • Ağırbaşlılık. Halim ve heybetli oluş. Nâmusu muhafazayı mucib haslet. Temkinlilik. Azamet ve izzet.
 • Ağırbaşlılık, saygınlık.
 • Ağırbaşlılık. (Arapça)

vakur / vakûr / وقور

 • Ağırbaşlı, temkin sahibi. İzzetli, vakarlı.
 • Ağırbaşlı.
 • Ağırbaşlı. (Arapça)

vakurane / vakûrâne / وقورانه

 • Ağırbaşlılıkla. Düşünce ve tedbirlilikle. Temkinle. (Farsça)
 • Ağırbaşlılıkla. (Arapça - Farsça)

vazife-i sakile / vazife-i sakîle

 • Ağır görev.

vebl

 • Ağır ve vahim olmak.

vekar

 • Ağır başlı olup yerine göre uygun davranmak, şahsiyetli olmak.

vezn / وزن

 • Ağırlık. (Arapça)

vica'

 • Ağrılar, sızılar.

zabyan

 • Ağaç.

zar / zâr

 • Ağlama, inleme.

zari / zâri

 • Ağlayıp sızlanma.
 • Ağlayıp sızlama.

zefer

 • Ağaca vurulan payanda, destek.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın