REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Ace kelimesini içeren 63 kelime bulundu...

a'cam

 • Acemler; Arap milletinden olmayanlar.

acam

 • Acemler, iranlılar, Arap olmayanlar.

acele / عجله

 • Acele. (Arapça)

acemane / acemâne

 • Acemlere yakışır suret. Yabancı gibi. (Farsça)

acil / âcil

 • Acele eden.

acilen / âcilen

 • Acele olarak. Serian, derhal, müstâcelen.
 • Acele olarak.

acul / acûl / عجول

 • Aceleci.
 • Aceleci, sabırsız.
 • Aceleci. (Arapça)

aculane / aculâne / acûlâne / عجولانه

 • Acele edene yakışır suretde.
 • Acele acele. (Arapça - Farsça)

aculiyet

 • Acelecilik.
 • Acelecilik. Sabırsızlık.
 • Acelecilik, sabırsızlık.

ahamire

 • Acem milletinden bir tâife.

dirkite

 • Acem diyarında bir oyun adıdır. (Bir yere gelip raks ederler.)

enaet

 • Acele etmeyip teenni üzere olmak. Yavaş hareket.

farisi / farisî

 • Acemce, Farsça. İran'la alâkalı ve ona müteallik. İran dili veya halkı ile alâkalı olan.

ferah-rev

 • Acele acele ve geniş adımlarla yürüyen. (Farsça)

germ-mend

 • Acele eden, aceleci. (Farsça)

hayyehele

 • Acele et (mânasınadır).

herf

 • Acele. Sür'at, hız Hezeyan.

hibriziyy

 • Acem askerlerinden şanlı bir süvârinin adı.

hurufilik / hurûfîlik

 • Acem yahûdisi Fadlullah-ı Hurûfî'nin v.796 (m. 1393) kurduğu bozuk yol. Küfür ve sapık inançları sebebiyle Timur'un oğlu Mîrânşâh tarafından öldürülmüştür.

icaleten / icâleten / عجالة

 • Aceleyle, acele olarak. (Arapça)

ihtifad

 • Acele yapma, sür'atle ve çabuk olarak işleme.

inkimaş

 • Acele etme. Çabuk iş görme.

isti'cal / isti'câl / استعجال

 • Acele olmasını istemek. Acele etmek.
 • Aceleci davranış. (Arapça)

istical / istîcâl

 • Acele etme.
 • Acele etme.

ivedi

 • Aceleci, savruk. Çabuk.

ivme

 • Acele etme, koşma.

karar-ı seri

 • Acele karar, seri karar.

kubkuba

 • Acele etmek.

mantıki kıraet / mantıkî kırâet

 • Acele etmeyerek fakat imlâ kaidelerine dikkat ederek, yâni virgüllerde biraz, noktalı virgüllerde biraz daha durmak, teâcüb ve istifhamları anlatmak, muhaverelerde konuşanların sözlerini ayırmak suretiyle okumaktır.

meyasir

 • Acem merkepleri. (Atlas ve ipek ile süslenen eşeklerdir.)

mihre

 • Acemi ördekleri avlamak için su kenarlarına bağlanan ördek. (Farsça)

muaccel / مُعَجَّلْ

 • Acele olunmuş, ta'cil edilmiş, mühletsiz. Peşin. Va'desiz.
 • Acele, peşin.
 • Acele olan, peşin.

muaccelane / muaccelâne

 • Acele olarak. Peşin olarak.

müptedi

 • Acemi.

müratane

 • Acem dilini konuşmak.

müsaraa / müsâraa

 • Acele, teşebbüs.

müsta'cel / مُسْتَعْجَلْ

 • Acele yapılması lüzumlu olan, çabuk yapılması gereken.
 • Acele yapılması istenen.

müsta'cil

 • Acele yapan, çabuklaştıran.

müstacel / müstâcel

 • Acele yapılması gereken.

müstaceliyet / müstâceliyet

 • Acele yapılması gerekmek, ivedilik.

müstacil / müstâcil

 • Acele yapan.

müteaccilane / müteaccilâne

 • Acelecilikle, acele ederek. (Farsça)

mütehalikane / mütehâlikâne

 • Acelecilikle, çabuklukla. (Farsça)

mütelaşiyane

 • Acele ve telaş ile.

na'ab

 • Aceleci. Hızlı yürüyen, tez giden kişi.

nebat

 • Acem fellahlarından bir kabile.

nev-amuz

 • Acemi. Yeni alışan. (Farsça)

nev-inan

 • Acemi at, bineğe yeni alıştırılan at. (Farsça)

nevkar

 • Acemi. İşe yeni başlamış. (Farsça)

şitab / şitâb

 • Acele etme.

sudre

 • Acem gömleği.

ta'cil / ta'cîl / تعجيل

 • Acele ettirme, hızlandırma.
 • Acele ettirme. (Arapça)

taaccül

 • Acelecilik. Acele etmek.

tacil / tâcil

 • Acele ettirme, çabuklaştırma.

taklid-i tufeylane / taklid-i tufeylâne

 • Acemiler gibi taklit etme.

tebkir

 • Acele etmek.

teenni / teennî / تَأَنّ۪ي

 • Acele etmeden düşünerek iş görme, dikkatli davranma.
 • Acele etmeme.

tekemmüş

 • Acele etme.

tenaşir

 • Acemi yazısı, çocuk yazısı.

terakkud

 • Acele etmek.

tevhiye

 • Acele etmek.

ucle

 • Acele ile ve çabuk yapılan iş.

zemeyan

 • Acele.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın