LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Abdulkadir ifadesini içeren 40 kelime bulundu...

aktab-ı erbaa / aktâb-ı erbaa

 • Ehl-i sünnet âlimleri ve mütebahhir ve maneviyatta çok ileri zatlar tarafından şimdiye kadar dört büyük kutup olarak bilinen veliler. (Seyyid Abdulkadir-i Geylâni, Seyyid Ahmed-i Bedevi, Seyyid Ahmed-i Rufâi, Seyyid İbrahim Desuki.)
 • Dört büyük kutub zât (Seyyid Abdülkadir-i Geylâni, Seyyid Ahmed-i Bedevî, Seyyid Ahmed-i Rufâî ve Seyyid İbrahim Desukî).

baz-ul eşheb / bâz-ul eşheb

 • Akdoğan.
 • Abdulkadir-i Geylâni Hazretlerinin bir nâmı.

bazü'l-eşheb / bâzü'l-eşheb

 • Kır renkli, ak doğan; Abdülkadir-i Geylânî'nin bir lâkabı.

beşaret ve teavün-ü gavsi / beşaret ve teavün-ü gavsî

 • Abdülkadir Geylanî'nin (k.s.) mânen yardımı ve müjdesi.

beşaret-i aleviye ve gavsiye

 • Hz. Abdulkadir Geylanî ve Hz. Ali'nin müjdesi.

cem-i kutbiyet ve ferdiyet ve gavsiyet

 • Manevî âlemlerde en yüksek seviyeler olan kutupluk, gavslık ve ferdiyet özelliklerini üzerinde toplama; bu makamlara sahip olan Şeyh Abdülkadir-i Geylânî hazretleri.

fıkra-i gavsiye

 • Abdülkadir-i Geylânî'ye ait söz, yazı.

fütuhu'l-gayb

 • Abdülkadir-i Geylânî Hazretlerinin bir eseri.

gavs

 • Abdülkadiri Geylanî hazretleri.

gavs-ı a'zam

 • Büyük gavs (yardımcı). Abdülkâdir Geylânî hazretlerinin lakabı.

gavs-ı azam / gavs-ı âzam

 • Abdulkàdir-i Geylânî (k.s.).

gavs-ı azam şeyh geylani / gavs-ı âzam şeyh geylânî

 • Abdulkâdir-i Geylânî (k.s.).

gavs-ı geylan / gavs-ı geylân

 • Abdulkadir-i Geylânî (k.s.).

gavs-ı geylani / gavs-ı geylânî

 • Abdulkâdir-i Geylânî (k.s.).

gavs-ül a'zam

 • Abdülkadir-i Geylanî (K.S.) Hazretlerinin nâmı. En büyük Gavs. Evliyâullahın büyüğü. Gavs-i Ekber de denir.

gavs-üs-sakaleyn

 • İnsanlara ve cinlere yardım eden büyük velî Abdülkâdir-i Geylânî hazretlerinin lakabı.

geylani / geylanî

 • Seyyid Abdulkadir-i Geylanî, Gavs-ül A'zam, Gavs, Kutub gibi mecâzi nâm ile bilinen bu zât (Hi: 470-561) yılları arasında yaşamış ve Kadirî Tarikatının müessisidir. Müteaddid müridlerinden bir çoğu sonradan veli olarak meşhurdurlar. Derslerinin te'siriyle birçok Hristiyan ve Museviler Müslüman olmuş

hazret-i gavs

 • Abdülkadir-i Geylânî (k.s.).

hazret-i gavs-ı azam / hazret-i gavs-ı âzam

 • Abdülkâdir-i Geylânî (k.s.).

hitab-ı abdülkadir

 • Şeyh Abdülkadir-i Geylânî'nin hitabı.

işarat-ı gavsiye / işârât-ı gavsiye

 • Abdulkadir-i Geylânî'nin verdiği haber.

kadiri / kadirî

 • Abdülkadir-i Geylanî Hazretlerinin yolunda olan, onun tarikatına mensub. olan.
 • Abdülkadir Geylanî tarikatından olan.

kàdiri / kàdirî

 • Şeyh Abdulkadir-i Geylânî'nin kurduğu tarîkata mensup olan.

kadiri / kâdirî

 • Tasavvufta Abdülkâdir-i Geylânî hazretlerinin yoluna mensup olan kimse.

kadiriyye / kâdiriyye

 • Evliyânın büyüklerinden Abdülkâdir-i Geylânî hazretlerinin v.561 (m.1266) tasavvuftaki yolu.

kaside-i gavsiye

 • Abdülkadir-i Geylânî'nin yazdığı manzum eser.

keramat-ı aleviye ve gavsiye / keramât-ı aleviye ve gavsiye

 • Abdulkadir Geylani ve Hz. Ali'nin kerameti.

keramat-ı gavsiye / kerâmât-ı gavsiye

 • Seyyid Abdülkadir-i Geylâni'nin kerâmetleri.

keramet-i aleviye ve gavsiye

 • Hz. Ali ve Şeyh Abdulkadir Geylânî'nin kerâmeti.

keramet-i gavsiye / kerâmet-i gavsiye

 • Seyyid Abdülkadir-i Geylâni'nin kerâmeti.

keramet-i gaybiye-i gavsiye

 • Şeyh Abdülkadir-i Geylânî'nin geleceğe dair keramet şeklinde haber vermesi ve bu haberin gerçekleşmesi.

kitab-ı abdülkadir

 • Şeyh Abdülkadir-i Geylânî'nin kitabı.

mahall-i hitab-ı gavsi / mahall-i hitab-ı gavsî

 • Abdülkadir-i Geylânî'nin (k.s.) hitap yeri.

medar-ı nazar-ı şeyh

 • Abdülkadir-i Geylânî'nin baktığı nokta.

muhibb-i baz-ı geylan / muhibb-i bâz-ı geylân

 • Abdülkâdir-i Geylâni Hazretlerinin seveni.

rayet-i ulviyet-i şeyh-i hakkani / râyet-i ulviyet-i şeyh-i hakkanî

 • Mânevî mertebelere ulaşma ve hakikatleri elde etme yolunda Şeyh Abdülkadir-i Geylânî'nin elinde tuttuğu yücelik sembolü olan sancak.

şah-ı geylani / şah-ı geylânî

 • Abdülkadir-i Geylânî (k.s.).

teşci-i gavs-ı azam / teşci-i gavs-ı âzam

 • Abdülkadir Geylanî'nin (k.s.) teşviki.

virdü'l-işa / virdü'l-işâ

 • Abdülkadir-i Geylânî'ye ait olan bir zikir; Yatsı virdi.

zamanın abdülkadiri

 • Yaşadığı dönemin Abdülkadir-i Geylânîsi olan.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın