LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ARTIRMA ifadesini içeren 36 kelime bulundu...

bazar

 • Alış-veriş. Ahz ü itâ. (Farsça)
 • Alış-veriş yeri. Pazar. Üstü açık yer ki, hergün veya belirli günlerde herkes satacağını oraya çıkarıp pazarlıkla veya açık artırmayla satar. (Farsça)
 • Fiat kararlaştırılıp alış-verişte uyuşmak için yapılan konuşma veya çekişme, pazarlık. (Farsça)

ekonomi

 • yun. İktisad. Tutum. Geliri gideri hesaplıyarak lüzumsuz masrafı bırakıp artırmağa çalışmak. Ölçülü ve idâreli harcamak. İnsanların sınırsız olan ihtiyaçlarıyla bunları sağlamaya yarayacak sınırlı imkân ve vasıtalar arasında mümkün olan azami uygunluğu temin için (sağlamak için) yapılan çalışma ve f

i'la

 • (Ulüv. den) Yükseltmek. Bir şeyin yukarısına çıkmak. Yukarı kaldırmak. Şânını yüceltmek. Şöhretini artırmak.

ihale

 • Bir işi birisinin üzerine bırakmak. Bir hâlden diğer hâle dönmek.
 • Artırma veya eksiltmeye çıkarılan bir işi en münâsib bulunan bir istekliye vermek.
 • Zayıf addetmek.
 • Muhal söz söylemek.

irba'

 • (Ribâ. dan) Çoğaltma, artırma, fazlalaştırma.
 • Faize verip artırma. (Haramdır)

istifzal

 • Artırma, çoğaltma, ziyadeleştirme.

kitbe

 • Kitabe yazmak. Zam ve cem'etmek. Artırmak ve biriktirmek.

küfale

 • Zammetmek, artırmak.
 • Boynuna almak.

meyl-üt tezeyyüd

 • Tekellüfle sözü uzatma, artırma arzusu.

mezad / mezâd

 • Artırma ile yapılan satış.
 • Tuluk, dağarcık.
 • Mezat, artırmalı satış.

müzayede / müzâyede

 • Artırma, ziyadeleştirme.
 • Devletçe veya bir müessesece satılığa çıkarılan bir malın veya arazinin arttırılmaya konulması. Müzayede; biri kapalı zarfla, diğeri açık arttırma ile olmak üzere iki türlü yapılır. Müzayedede konulan şey, en çok arttırma yapana ihâle edilir.
 • Artırma, satış.

neceş

 • Değeri artırmak için almak.
 • Bir kumaşın pahasını artırmak.
 • Dağılmış şeyleri bir yere toplamak.
 • Örtmek, setretmek.

rububiyet

 • Cenab-ı Hakk'ın her zaman her yerde her mahluka, muhtaç olduğu şeyleri vermesi, terbiye ve tedbir etmesi ve mâlikiyyeti ve besleyiciliği keyfiyyeti.
 • Artırmak. Ziyade kılmak.

sarr

 • Kesenin ağzını bağlamak.
 • Hıfzetmek.
 • Cem'etmek, toplamak.
 • Yukarı kaldırmak.
 • Zammetmek, artırmak.

serv

 • Mal artırmak.
 • Suyun çok olması.

staj

 • Mesleki bilgisini artırmak maksadıyla başka birinin nezareti altında yapılan çalışma. (Fransızca)

tasarruf

 • İdare ile kullanmak. Sarfetmek. Tutum. Sâhib olmak. İdare etmek. Sâhiblik. Kullanma hakkı.
 • (Para veya mal) artırma.
 • Bir şeye karışıp müdahale etme.
 • Kullanma, artırma.

taz'if

 • İki kat, kat kat etmek. Ziyade etmek. Bir kat daha artırmak. Çoğaltmak.
 • Zayıf addetmek.

tazif / tâzif

 • Artırma.

teksir

 • (Çoğulu: Teksirât) Çoğaltmak, artırmak, çoğaltılmak.

tenmiye / تنميه

 • (Nemâ. dan) Büyütmek. Yetiştirmek. Artırmak. Bereketlenmek.
 • Fesad veren haber yetiştirmek.
 • Ateş içine odun atmak.
 • Geliştirme, artırma, nemalandırma. (Arapça)
 • Tenmiye etmek: Geliştirmek, artırmak. (Arapça)

tervic

 • Revaç verme, değerini artırma, geçerli kılma.

terviç

 • Revaç kazandırma, değerini artırma.

tervic / tervîc / ترویج

 • Yaygınlaştırma, rayiç kılma. (Arapça)
 • Değerini artırma. (Arapça)

tervih

 • (Çoğulu: Tervihât) Râyiha verme. Kokutma. Kokusunu artırma.
 • Rahatlandırma.

teşdit

 • Şiddetlendirme, artırma.

teşhiz

 • (Çoğulu: Teşhizât) (Şahz. dan) Sivriltme, keskinleştirme.
 • Bileme.
 • Gücünü, kuvvetini artırma.
 • Uyandırma.

teskil

 • (Sakl. dan) Ağırlaştırma. Ağırlığını artırma.

tevfir

 • Artırma, çoğaltma.
 • Bir kimsenin hakkını tam olarak verme.

tezyid

 • Artırma, çoğaltma, fazlalaştırma.

tezyid-i gayret

 • Gayreti artırma.

tezyidat / tezyidât

 • (Tekili: Tezyid) Artırmalar, çoğaltmalar, ziyadeleştirmeler.

zam

 • Ekleme, artırma.

zamaim

 • (Tekili: Zamime) İlâveler, ekler. Artırmalar.

zamime

 • Ek, ilâve. Artırma, katma, ekleme.

zamm

 • Bir şeye bir şeyi ekleme. Artırma. Katma. Fazla olarak verme.
 • Kenarlarını bitiştirme.
 • Gr: Bir harfin zammeli (ötreli) okunuşu.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın