LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Açık olarak ifadesini içeren 25 kelime bulundu...

aleni / alenî / عَلَن۪ي

 • Açık olarak, meydanda. Gizli olmayarak.
 • Açık olarak.

ayanen / ayânen / عَيَانًا

 • Açık olarak.

bedaheten / bedâheten / بَدَاهَتًا

 • Apaçık olarak.

beyyinen

 • Vâzıhan, aşikâr olarak, alenen, açık olarak.

bil'ayan

 • Açık olarak. Meydanda olarak.

cehir

 • (Cehr. den) (Çoğulu: Cüherâ) Yüksek sesle, bağırarak ve açık olarak söylenen.
 • Güzel, dikkate değer.

cehr

 • Açıktan söyleme, açık olarak okuma.

ciharen

 • (Cehr. den) Alenen, açık olarak.

cühera

 • (Tekili: Câhir) Yüksek sesle açık olarak söylenenler.

delail-i zahiriye / delail-i zâhiriye

 • Açık olarak zâhirde görünen deliller. Maddi deliller.

maksad ve müstekarrın temeyyüzü

 • Kelâmın maksadının ve karar kıldığı yerin açık olarak belli olması.

musarahaten

 • Aşikâr ve açık olarak.

musarrahan

 • Açık olarak. Sarih bir tarzda.

müsteban

 • Vâzıh, âşikâr, beyanı açık olarak anlaşılan, açıklanmış.

mutlak müctehid / mutlak müctehîd

 • Kur'ân-ı kerîmde ve hadîs-i şerîflerde açıkça bildirilmemiş olan hükümleri ve mes'eleleri, açık olarak bildirilenlere benzeterek meydana çıkarabilen derin âlim. Ehl-i sünnetin ameldeki mezheb imâmlarından her biri.

sarahetle

 • Çok açık olarak.

sırren ve cehren

 • Gizli ve açık olarak.

tarik-i cehir / tarîk-i cehir

 • Açık olarak ve yüksek sesle zikir eden tarikat.

tarik-i cehri / tarîk-i cehrî

 • Açık olarak ve yüksek sesle zikir yapan tarikat. (Kadirî gibi)

tarik-i cehriye

 • Açık olarak ve yüksek sesle zikir eden tarikat.

tasannucu

 • Yapmacık olarak hareket eden.

tasannuen / tasannûen

 • Yapmacık olarak.
 • Yapmacık olarak.

tasrihen

 • Açık olarak, açıktan bildirerek.

tavzih

 • Açıklamak, açık olarak bildirmek.
 • Açıklamak. Açık olarak beyanda bulunmak.

vazıhan / vâzıhan / واضحا

 • Açık olarak. Açıkça. Açık açık. Aşikâr surette.
 • Açıkça, açık olarak. (Arapça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın