LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Osmanlıca - Türkçe Sözlük'te -i asker kelimesini içeren 42 kelime bulundu...

ahz-ı asker

 • Asker alımı.
 • Askere alma.
 • Askere alınma.

cemaat-i askeriye

 • Askerî birlikler.

daire-i askeriye

 • Askerlik dairesi.

devair-i askeriye / devâir-i askeriye

 • Askerî daireler.
 • Askerî daireler.

erkan-ı askeriye / erkân-ı askeriye

 • Yüksek rütbeli askerler. Zabitler, subaylar.

erzak-ı askeriyye

 • Askere verilen erzak.

fabrika-i askeriye

 • Bir fabrikaya benzeyen askeriye müessesesi.

fenn-i askeri / fenn-i askerî

 • Askerlik ilmi.

fenn-i askeriye

 • Askerlik bilimi.

fırka-i askeriye

 • Askerî fırka, tümen.

hayat-ı askeriye

 • Askerlik hayatı.

hayat-ı askeriyye

 • Askerlik hayatı.

haysiyet-i askeriye

 • Askerî şeref, onur ve itibar.

heyet-i askeriye

 • Asker topluluğu, ordu.

hissiyat-ı askeriye

 • Askerî duygular, hisler.

hizmet-i askeriye

 • Askerlik hizmeti.
 • Askerlik hizmeti. Askerlik vazifesi.

iane-i askeriye

 • Tanzimattan sonra cizye yerine Hristiyan tebeadan alınan vergi. Bu vergi sonradan "bedel-i askerî" adını almış ve 1908 Temmuz inkılâbına kadar devam etmiştir.

idare-i askeriye

 • Askerlerin idaresi.
 • Askerlik işleriyle meşgul olan idare.

ıslahat-ı askeriye

 • Askerlikte yapılan ıslahatlar. Askerî ıslahat.

istibdadat-ı askeriye

 • Askerî baskılar.

itaat-i askeriye

 • Askerin emre uyması.

kavanin-i askeriye

 • Askeri kanunlar.

mahakim-i askeriye

 • Askerî mahkemeler.

mekatib-i askeriye / mekâtib-i askeriye / مكاتب عسكریه

 • Askerî okullar.

meslek-i askeriye

 • Askerlik mesleği.

meşy-i askeri / meşy-i askerî

 • Asker yürüyüşü. Askerî yürüyüş.

misafirhane-i askeri / misafirhane-i askerî

 • Askerî misafirhane.

müfreze-i askeriye

 • Asker müfrezesi.

mühimmat-ı askeriye / mühimmât-ı askeriye

 • Askeri malzeme.

mükellefiyet-i askeriye

 • Askerî yükümlülük, askerlikteki zorunlu görev.

nakliyat-ı askeriye

 • Askerî kıt'aların; top, tüfek, cephane, teçhizat ve levazımatı ve her türlü seferî ihtiyaçlarıyla birlikte bir yerden kaldırıp başka bir yere gönderilmesi, nakledilmesi. Askerî nakliyat.

nizam-ı askeri / nizam-ı askerî

 • Askerî düzen.

nizamat-ı askeriye

 • Askerî düzenler.

rüteb-i askeriye

 • Askerlik rütbeleri.

sevkiyat-ı askeriye

 • Askerlerin belli hedeflere doğru yönlendirilmesi.

şuunat-ı askeriye / şuûnât-ı askeriye

 • Askerliğe ait işler, faaliyetler.

tahşidat-ı askeriye

 • Askerî yığınak.

taife-i askeriye / tâife-i askeriye

 • Askerî topluluk.

techizat-ı askeriye / techizât-ı askeriye

 • Askerî donanım.
 • Askerî teçhizat, askerî donatım.

teçhizat-ı askeriye

 • Askeri donanım.

terhisat-ı askeriye

 • Askerlikten terhis etmeler.

teslihat-ı askeriye / teslihât-ı askeriye

 • Askerin silâhlandırılması.