LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Osmanlıca - Türkçe Sözlük'te مر ifadesini içeren 172 kelime bulundu...

ab-ı ahmer / âb-ı ahmer / آب احمر

 • Kızıl su.
 • Kırmızı şarap.
 • Gözyaşı.

ahirülemr / âhirülemr / آخرالامر

 • Sonunda, işin sonunda. (Arapça)

ahmer / احمر

 • Kırmızı, kızıl. (Arapça)

akıbetülemr / âkıbetülemr / عاقبت الامر

 • Sonunda. (Arapça)

alelistimrar / alelistimrâr / على الاستمرار

 • Sürekli, aralıksız. (Arapça)

amir / âmir / آمر

 • Emreden. (Arapça)

amirane / âmirâne / آمرانه

 • Emredercesine. (Arapça - Farsça)

amürzgar / âmürzgâr / آمرزگار

 • Bağışlayıcı, Tanrı. (Farsça)

amurziş / âmurziş / آمرزش

 • Bağışlama, affetme. (Farsça)

amürziş / âmürziş / آمرزش

 • Bağışlama. (Farsça)

bahr-i ahmer / بحر احمر

 • Kızıldeniz.

bihazelemr / bihâzelemr / بهذا الامر

 • Buna göre, bu durumda, böylelikle. (Arapça)

bilamerhamet / bilâmerhamet / بلامرحمت

 • Acımasızca. (Arapça)

bimerhamet / bîmerhamet / بى مرحمت

 • Acımasız. (Farsça - Arapça)

bimürüvvet / bîmürüvvet / بى مروت

 • Mürüvvetsiz. (Farsça - Arapça)

civanmerd / civânmerd / جوانمرد

 • Cömert. (Farsça)
 • Soylu. (Farsça)

emir / امر

 • Buyruk, emir. (Arapça)

emirname / emirnâme / امرنامه

 • Ferman, emir belgesi. (Arapça - Farsça)

emr / امر

 • Emir, buyruk. (Arapça)
 • İş. (Arapça)
 • Buyurma,iş.

emr-i batıl / emr-i bâtıl / اَمرِ بَاطِلْ

 • Boş iş.

emraz / emrâz / امراض

 • Hastalıklar. (Arapça)

emred / امرد

 • Bıyıkları yeni terlemiş genç. (Arapça)

esmer / اسمر

 • Karayağız, esmer, koyu tenli. (Arapça)

evamir / اوامر / evâmir

 • Emirler.
 • Emirler, buyruklar. (Arapça)

finefsilemr / fînefsilemr / فى نفس الامر

 • İşin aslında, gerçekte. (Arapça)

gayr-i mer'i / gayr-i mer'î / غير مرئى

 • Görülmez.

gümrah / gümrâh / گمراه

 • Yoldan çıkmış. (Farsça)

hamr / خمر

 • Şarap. (Arapça)

hamra / hamrâ / خمرا

 • Kırmızı, kızıl. (Arapça)

hayat-ı ruz-i merre / hayât-ı rûz-i merre / حيات روز مره

 • Gündelik yaşam.

hemrah / hemrâh / همراه

 • Yoldaş, yol arkadaşı. (Farsça)

hemraz / hemrâz / همراز

 • Sırdaş. (Farsça)

hemriş / hemrîş / همریش

 • Bacanak. (Farsça)

hercümerc / هرج و مرج

 • Kargaşa, dağınıklık, düzensizlik. (Farsça)

hükümran / حكمران

 • Hüküm süren, hakim olan. (Arapça - Farsça)
 • Hükümran olmak: Hakim olmak. (Arapça - Farsça)

hükümrani / hükümrânî / حكمرانى

 • Hüküm sürme, padişahlık. (Arapça - Farsça)

humret / حمرت

 • Kırmızılık, kızıllık. (Arapça)

imrar / imrâr / امرار

 • Geçirme. (Arapça)

insaniyu'l-merkez / انسانى المركز

 • İnsan merkezli. (Arapça)

ırk-ı ahmer / عرق احمر

 • Kızılderili ırkı.

istimrar / istimrâr / استمرار

 • Süreklilik. (Arapça)

kalemrev / قلمرو

 • Ülke, diyar, topraklar. (Arapça - Farsça)

kamer / قمر

 • Ay.
 • Ay. (Arapça)

kameriyye / قمریه

 • Çardak. (Arapça)

kemer / كمر

 • Bel. (Farsça)

kemerbend / كمربند

 • Bel kayışı. (Farsça)

kumri / kumrî / قمری

 • Kumru. (Arapça)

maraz / مرض

 • Hastalık. (Arapça)

marazi / marazî / مرضى

 • Hastalıklı, hastalkla ilgili. (Arapça)

mariz / مریض

 • Hasta. (Arapça)

memer / ممر

 • Geçit. (Arapça)

mer'i / mer'î / مرئى

 • Yürürlükte, geçerli. (Arapça)

mera / مرعى

 • Otlak. (Arapça)

merakiz / merâkiz / مراكز

 • Merkezler. (Arapça)

meram / merâm / مرام

 • Amaç, anlatılmak istenen şey. (Arapça)

meraret / merâret / مرارت

 • Acılık. (Arapça)

merasi / merâsî / مراثى

 • Ağıtlar, mersiyeler. (Arapça)

merasim / merâsim / مراسم

 • Törenler. (Arapça)
 • Tören. (Arapça)

meratib / مراتب / merâtib

 • Mertebeler.
 • Rütbeler, mertebeler. (Arapça)

merbut / مربوط

 • Bağlı. (Arapça)

merbutiyet / merbûtiyet / مربوطيت

 • Bağlılık. (Arapça)
 • Düşkünlük, aşırı ilgi. (Arapça)

mercan / mercân / مرجان

 • Mercan. (Arapça)

merci / مرجع

 • Başvuru yeri. (Arapça)

merci' / مرجع

 • Müracaat yeri.

merd / مرد

 • Adam. (Farsça)
 • Yiğit. (Farsça)

merdane / merdâne / مردانه

 • Yiğitçe. (Farsça)

merdud / merdûd / مردود

 • Reddedilmiş, kabul edilmemiş. (Arapça)

merdum / مردم

 • İnsan. (Farsça)
 • Halk. (Farsça)
 • Gözbebeği. (Farsça)

merdüm / مردم

 • İnsan. (Farsça)
 • Halk. (Farsça)
 • Gözbebeği. (Farsça)

merdümek / مردمك

 • Gözbebeği. (Farsça)

merdümgiriz / مرمگریز

 • İnsanlardan kaçan. (Farsça)

merdümhar / مردم خوار

 • İnsan yiyen, yamyam. (Farsça)

merdümi / merdümî / مردمى

 • İnsanlık. (Farsça)
 • Yiğitlik. (Farsça)

meremmet / مرمت

 • Onarım. (Arapça)
 • Meremmet etmek: Onarmak. (Arapça)

merg / مرگ

 • Ölüm. (Farsça)

mergub / مرغوب

 • Rağbet edilen, aranılan, istenilen. (Arapça)

merhale / مرحله

 • Aşama. (Arapça)
 • Konak, menzil. (Arapça)

merhamet / مرحمت

 • Acıma. (Arapça)
 • Merhamet etmek: Acımak. (Arapça)

merhem / مرهم

 • Pomad, yara kremi. (Arapça)

merhum / merhûm / مرحوم

 • (erkek) ölü. (Arapça)

merhume / merhûme / مرحومه

 • (bayan) ölü. (Arapça)

merhun / مرهون

 • Rehinli, ipotekli. (Arapça)
 • Zamana bağlı, bir şeye bağlı. (Arapça)

merih / مریخ

 • Mars. (Arapça)

merkad / مرقد

 • Mezar. (Arapça)

merkeb / مركب

 • Binit. (Arapça)
 • Eşek. (Arapça)

merkum / مرقوم

 • Adı geçen, anılan; yazılmış. (Arapça)

merkuz / merkûz / مركوز

 • Dikili, dikilmiş. (Arapça)

mermi / مرمى

 • Kurşun. (Arapça)

mermuz / mermûz / مرموز

 • Gizemli. (Arapça)
 • Rumuzlu. (Arapça)

merrat / merrât / مرات

 • Defalar. (Arapça)

merre / مره

 • Defa. (Arapça)

mersiye / مرثيه

 • Ağıt, mersiye. (Arapça)

mertebe / مرتبه

  • Derece. (Arapça)
  • Miktar. (Arapça)

  merzagi / merzagî / مرزغى

  • Bataklık. (Arapça)

  merzüban / مرزبان

  • Sınır muhafızı. (Farsça)
  • Sınır beyi. (Farsça)

  micmer / مجمر

  • Buhurdan. (Arapça)

  mir'at / mir'ât / مرآت

  • Ayna. (Arapça)

  miraren / mirâren / مرارا

  • Defalarca, birçok kez. (Arapça)

  mirsad / mirsâd / مرصاد

  • Gözlemevi, gözlem yeri. (Arapça)

  mirvaha / مروحه

  • Yelpaze. (Arapça)

  muhammer / مخمر

  • Mayalı. (Arapça)

  müraat / mürâat / مراعات

  • Gözetme. (Arapça)

  murabba / مربع

  • Dörtgen. (Arapça)
  • Kare. (Arapça)

  murabbauşşekl / مربع الشكل

  • Dörtgen şeklinde, kare şeklinde. (Arapça)

  müracaat / مراجعت

  • Başvuru. (Arapça)
  • Geri dönüş. (Arapça)
  • Müracaat etmek: (Arapça)
  • Başvurmak. (Arapça)
  • Geri dönmek. (Arapça)

  murad / مراد / murâd

  • İstenilen.
  • İstek, arzu. (Arapça)

  müradif / مرادف

  • Eşanlamlı. (Arapça)

  murafaa / murâfaa / مرافعه

  • Duruşma. (Arapça)

  murahhas / مرخص

  • Delege. (Arapça)

  mürai / مرائى

  • İkiyüzlü. (Arapça)

  murakabe / مراقبه

  • Denetim. (Arapça)
  • Kendi iç dünyasına dalma. (Arapça)

  murakıb / مراقب

  • Denetçi. (Arapça)

  murakka / مرقع

  • Yamalı. (Arapça)

  müraselat / müraselât / مراسلات

  • Mektuplaşmalar. (Arapça)

  mürasele / مراسله

  • Mektuplaşma. (Arapça)

  murassa / مرصع

  • Değerli taşlarla süslenmiş. (Arapça)

  murassa' / مرصع

  • Süslü.

  mürde / مرده

  • Ölü. (Farsça)

  mürebbi / mürebbî / مربى

  • Eğitmen, eğitici. (Arapça)

  müreccah / مرجح

  • Tercih sebebi, tercih edilir. (Arapça)

  müreffeh / مرفه

  • Refah içinde, bolluk içinde. (Arapça)

  mürekkeb / مركب

  • Oluşan, bileşen. (Arapça)
  • Mürekkep. (Arapça)

  müretteb / مرتب

  • Düzenlenmiş, tertip edilmiş. (Arapça)
  • Dizilmiş. (Arapça)

  mürettib / مرتب

  • Dizgici. (Arapça)

  mürevvic / مروج

  • Revaç veren, propagandasını yapan. (Arapça)

  murg / مرغ

  • Kuş. (Farsça)

  mürg / مرغ

  • Kuş. (Farsça)

  mürgab / mürgâb / مرغاب

  • Ördek. (Farsça)
  • Kurbağa. (Farsça)

  mürid / مرید

  • Buyuran. (Arapça)
  • Şeyhe bağlı kişi, mürit. (Arapça)

  mürşid / مرشد

  • Şeyh. (Arapça)
  • Doğru yolu gösteren, irşad eden. (Arapça)

  mürteci / مرتجع

  • Gerici. (Arapça)

  mürted / مرتد

  • İslam dininden çıkan. (Arapça)

  mürtefi / مرتفع

  • Yüksek. (Arapça)

  mürtehen / مرتهن

  • Rehinli, ipotekli. (Arapça)

  mürteiş / مرتعش

  • Titrek. (Arapça)

  mürtekib / مرتكب

  • Kötü bir iş yapan, işleyen. (Arapça)

  mürteşi / mürteşî / مرتشى

  • Rüşvetçi, rüşvet yiyen. (Arapça)

  mürur / mürûr / مرور

  • Geçme, geçip gitme, geçiş. (Arapça)
  • Mürûr etmek: Geçmek. (Arapça)
  • Mürûr eylemek: (Arapça)
  • Geçmek. (Arapça)
  • Uğramak. (Arapça)

  mürur-i zaman / mürûr-i zaman / مرور زمان

  • Zamanın akışı.

  mürüvvet / مروت

  • İnsanlık. (Arapça)
  • İyilik. (Arapça)

  murzia / مرضعه

  • Sütanne. (Arapça)

  müsamere / مسامره

  • Gece eğlencesi. (Arapça)
  • Okul piyesi. (Arapça)

  müsmir / مثمر

  • Verimli. (Arapça)
  • İyi sonuç veren. (Arapça)

  müsmiriyet / مثمریت

  • Verimlilik. (Arapça)

  müsta'mere / مستعمره

  • Sömürge. (Arapça)

  mütemerkiz / متمركز

  • Bir merkezde toplanma. (Arapça)

  namer'i / nâmer'î / نامرئى

  • Görülmeyen, görülmez. (Farsça - Arapça)

  namerd / nâmerd / نامرد

  • Alçak, aşağılık, namert. (Farsça)

  namurad / nâmurad / نامراد

  • Muradına ermemiş. (Farsça - Arapça)

  ömer / عمر


   ömr / عمر

   • Ömür. (Arapça)

   pejmürde / پژمرده

   • Solgun. (Farsça)
   • Dağınık. (Farsça)
   • Yırtık. (Farsça)

   semer / ثمر

   • Meyva. (Arapça)
   • Ürün. (Arapça)
   • Sonuç. (Arapça)

   semerat / semerât / ثمرات

   • Meyvalar. (Arapça)
   • Ürünler. (Arapça)
   • Sonuçlar. (Arapça)

   semere / ثمره

   • Meyve.
   • Meyva. (Arapça)
   • Ürün. (Arapça)
   • Sonuç. (Arapça)
   • Semere vermek: (Arapça)
   • Meyva vermek. (Arapça)
   • Sonuç vermek. (Arapça)

   semeredar / semeredâr / ثمره دار

   • Meyvalı. (Arapça - Farsça)
   • Ürün veren. (Arapça - Farsça)
   • Sonuç veren. (Arapça - Farsça)

   semra / سمرا

   • Esmer. (Arapça)

   sene-i kameriyye / سنهء قمریه

   • Kamerî yıl.

   silsile-i meratib / silsile-i merâtib / سلسلهء مراتب

   • Hiyerarşi.

   simurg / sîmurg / سيمرغ

   • Zümrütüanka. (Farsça)

   şirmerd / şîrmerd / شيرمرد

   • Yürekli, yiğit. (Farsça)

   şümürde / شمرده

   • Sayılı. (Farsça)

   şütürmürg / شترمرغ

   • Devekuşu. (Farsça)

   tahammür / تخمر

   • Mayalaşma. (Arapça)

   temerküz / تمركز

   • Toplanma, yığılışma. (Arapça)
   • Temerküz etmek: Toplanmak, yığılışmak. (Arapça)

   temerrüd / تمرد

   • Dikbaşlılık, direniş. (Arapça)
   • Temerrüd etmek: Direnmek, dikbaşlılık etmek. (Arapça)

   temr / تمر

   • Hurma. (Arapça)

   temrin / temrîn / تمرین

   • Alıştırma, egzersiz. (Arapça)

   ulülemr / ûlülemr / اولو الامر

   • Padişah. (Arapça)

   ümera / ümerâ / امرا

   • Emirler. (Arapça)

   umran / عمران

   • Bayındırlık. (Arapça)

   ümran / ümrân / عمران

   • Bayındırlık, kalkınma. (Arapça)

    

   Luggat Yazarları

   Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

   Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
   Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

   HEMEN BAŞVUR