LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te şiddetle ifadesini içeren 114 kelime bulundu...

alabanda

 • İtl. Gemilerde dümeni tam sancağa veya iskeleye kırma, yahut geminin bir tarafındaki toplara ateş etme kumandası.
 • Mc:Şiddetle kınama ve azarlama.

alügde

 • Saldırıcı, şiddetle saldıran. (Farsça)

atl

 • şerir. Sert tabiatlı. Yaramaz.
 • Şiddetle çekmek.

atrese

 • şiddetle ve zorla almak.
 • Gadap etmek.

azimet / azîmet

 • Takvâ ile günahlardan şiddetle kaçınma.

aziz / azîz

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Her zaman izzet ve şeref sâhibi. Gâlib, benzeri olmayan, büyük ve küçük her şeyin O'na şiddetle ihtiyâcı olan.
 • Kıymetli, şerefli, üstün.

bagare

 • Şiddetle yağan yağmur.

bagy

 • Azgınlık. Zulüm, İsyan.
 • İstemek, talep etmek.
 • Haddini tecâvüz etmek.
 • Yaranın şişmesi.
 • (Yağmur) şiddetle yağmak.

batiş

 • (Batş. dan) Sertlikle, şiddetle hareket eden. Güçlü.

batş

 • Şiddetle tutup kapma. Kuvvet. Şiddet.
 • Hastalık geçtikten sonraki zayıflık.

behz

 • Benû Selim kavminden bir cemaatin adı.
 • İleri itme.
 • Şiddetle göğse vurma.

bek'

 • Birbiri ardınca şiddetle vurmak.
 • Karşılayıp istikbâl etmek.

berd-ül acuz / berd-ül acûz

 • Kocakarı soğuğu. (Rûmi şubatın 26'sında başlar ve 7 gün şiddetle devâm eder.)

bezbeze

 • Şiddetle sarsma, depretme.
 • Sür'atli yürüme. Kaçma.

büak

 • Yağmuru şiddetle yağan bulut.

çal

 • İsimlere önden eklenip, onun daima hareket edip oynamakta olduğuna işaret ve delâlet eder. Meselâ: Çal-at : Durduğu yerde de hareket eden at.
 • Bir şeyi şiddetle kapmaya delâlet eder. Meselâ: Çal-yaka: Yakasından kapmak, şiddetle yakalamak.

dagr

 • şiddetle def'etmek.
 • Bir yere girmek.

dahm

 • Şiddetle def'etmek.
 • Cemaatın kuvvetli olması.

deharir

 • Zamânın şiddetleri.

derahis

 • Şiddetler.

dida'

 • Devenin şiddetle yelmesi ve sıçraması.
 • Ay sonu.

feyh

 • Sıcağın şiddetlenmesi.
 • Koku yayılmak.
 • Kazan kaynamak.
 • Yara kanamak.

gayur / gayûr

 • Gayreti çok olan. Kötülük ve çirkinlikleri şiddetle reddeden.

gazm

 • Güçle ve şiddetle yemek.
 • Defetmek, kovmak.

gıbta

 • İmrenme. Aynı iyi hâli isteme. Şiddetle başkasının güzel bir halinin kendisinde de olmasını arzu etme.

gıllim

 • Cimâı şiddetle arzu eden.

gımar

 • (Tekili: Gamr) Gaflet. Cehalet. Şiddetler. Çok su. Büyük denizler.
 • (Gımr) Çok susuzluk.
 • Kin tutma.

gurrende

 • Hiddetle bağıran, şiddetle gürliyen. (Farsça)

hadleka

 • Şiddetle bakmak.

hamra

 • (Müennes) Çok kırmızı, kızıl renk.
 • Şiddet ve meşakkatli geçen yıl.
 • Şiddetle olan ölüm.
 • Arap olmayan cinsten.
 • Yüzü kızarmış kadın.

hazd

 • Ağaçtan diken koparmak.
 • Ağacın kabuğunu soymak.
 • Çok hızlı ve şiddetle yemek yemek.

hevaperest

 • Sadece gayr-ı meşru lezzet ve hevesinin peşinde. Cenab-ı Hakk'ı, dinin emirlerini unutmuş, nefsine şiddetle muhabbet eden. Nefsine tapınır derecede Haktan gafil. (Farsça)

heyecan

 • Birden bire şiddetle hislenme. Ürperme.
 • Coşkunluk. Coşmak.

hırs / حِرْصْ

 • Şiddetle, açgözlülükle isteme.

ibtaş

 • Şiddetle tutma, kavrama.

indifak

 • (Su) birdenbire ve şiddetle dökülme.

indifak-ı nehr

 • Nehrin şiddetle dökülmesi.

inşilal

 • Şiddetle dökülerek akma.
 • (Su) uçurumdan dökülerek şelâle meydana getirme.

iş'al

 • Şulelendirmek. Yaymak, alevlendirmek. Tutuşturmak. Parlatmak. Şiddetlendirmek.

iştial

 • Tutuşma. Parlama. Alevlenme.
 • Mc: Şiddetlenme.

iştialat / iştialât

 • (Tekili: İştial) Parlamalar, alevlenmeler, yanmalar, tutuşmalar.
 • Mc: Şiddetlenmeler.

iştidad

 • (Şiddet. den) Şiddetlenme.
 • Sertleşme, katılaşma.
 • Büyüme. Artma, çoğalma, ziyâdeleşme.

istinşak

 • Abdest veyâ gusül esnâsında burun'a (üç defa) su çekmek.
 • Şiddetle koklamak, koklatmak.

istirvah

 • Rahatlama, istirahat etme.
 • Şiddetle koklama.

iştiyakaver / iştiyakâver

 • Çok şiddetle arzu edilen.

itab

 • Tekdir etmek. Şiddetle hitab etmek. Azarlamak. Terslemek. Paylamak. Rencide etmek. Darılmak.

kasıf

 • Kasırga. Rastladığı şeyi kıran şiddetli rüzgâr.
 • Şiddetle seslenen. Çok gürleyen.

kedş

 • şiddetle sürmek.
 • Yırtmak.
 • Kazanmak.

kesb-i şiddet

 • Şiddet kazanma, şiddetlenme.

lats

 • Dövmek.
 • şiddetle basmak.

let

 • Dayak, kötek. (Farsça)
 • Dövme, vurma. (Farsça)
 • şiddetle çarpma. (Farsça)

maaz

 • Şiddetle gadap etmek, çok fazlasıyla hiddetlenmek.
 • Bir nesne güç gelmek, zor gelmek.

melis / melîs

 • Bir şeyi şiddetle tutmak.

muannif

 • Ta'nif eden. Şiddetle azarlayan.

müşedded

 • Şiddetlendirilmiş.

müşeddid

 • (Şiddet. den) Kuvvetlendiren, azdıran, şiddetlendiren, şiddetini artıran.

müştedd

 • (Şiddet. den) Şiddetlenen, azan. Şiddetlenmiş.
 • Kuvvetlenmiş, sağlamlaşmış.

mütecadil

 • (Cedl. den) Mücadele eden, uğraşan. Şiddetle çekişen.

müteşeddid

 • (Şiddet. den) Katılaşmış, pekleşmiş, sertleşmiş olan.
 • Şiddetlenen, hızlanan.

naziat

 • Hz. Azrâil'in (A.S.) avenesi olan bir taife melâike ki; şerli ve kötü ruhlu insanların canlarını şiddetle alırlar.
 • Nez'edenler. Çekip koparanlar.

ne'ş

 • Şiddetle ve kahirle almak. Zorla almak.

nehit

 • İnlemek.
 • Şiddetle teneffüs etmek, nefes alıp vermek.

nekam

 • (A, uzun okunur) Bir kimseyi kötü bir fiilinden dolayı şiddetle cezalandırmak. İntikam almak.

netk

 • Bir şeyi şiddetle çekmek ve cezbetmek.

nevatıh

 • Şiddetler.

neyt

 • İnlemek.
 • Şiddetle teneffüs etmek.

nühud

 • (Nühuz) Kalkmak, kıyam etmek, yerinden yükselmek.
 • Şiddetle muharebe etmek.

ra'

 • Şiddetle sürmek.

ra'raa

 • Suyun şiddetle akması.
 • Depretmek. (Çocuk) büyümek.
 • Bitirmek.

racife

 • Şiddetle sarsan sarsıntı. Dünyayı yerinden oynatan vakıa. İlk nefha.

ramaz

 • Güneşin sıcaklığı şiddetle ve yakarak gelmek, şiddetli olmak, yakmak.
 • Kesinleştirmek.

recefan

 • Şiddetle sarsılma, sallanma.
 • Şiddetle gürüldeme. Şiddetli ıztırab, büyük acı.

recf

 • Şiddetle sarsmak veya sarsılmak.

remi

 • (Çoğulu: Ermiye) Yağmuru iri olan ve yere şiddetle inen bulut.

sahl

 • Ses kısıklığı. Ses bozukluğu.
 • Boğazını boğup şiddetle çağırmak.

sakme

 • Şiddetle ve kakarak vurmak.

sald

 • Kaypak taş.
 • Taş gibi çok dayanıklı şey.
 • Dağa çıkmak.
 • Şiddetle ellerini yere vurmak.

satvet

 • Ezici kuvvet. Hışım ve şiddetle kavrayıp almak. Birisinin üzerine şiddetle sıçramak ve hamle etmek.
 • Zorluluk.

sefi'

 • Şiddetle tutup çekme.

sehb

 • Çekmek.
 • şiddetle yemek ve içmek.

sekerat

 • Sarhoşluk.
 • Hayretler. şiddetler.
 • Mestlikler.

seyl

 • Sel. şiddetle gelen şey.

seyl-i dalalet / seyl-i dalâlet

 • Gürültü ve şiddetle akan inançsızlık, sapkınlık seli.

şeza

 • Kokulu şeylerin şiddetle kokması.

şiddet-i takva / şiddet-i takvâ / شِدَّتِ تَقْوَا

 • Şiddetle günahlardan sakınma.

şided

 • (Tekili: Şiddet) Şiddetler.

ta'nif

 • Şiddetle azarlamak.
 • Darılmak.
 • Meşakkat vermek. Melâmet etmek.

ta'nifat / ta'nifât

 • (Tekili: Ta'nif) Şiddetle azarlamalar, darılmalar.

taarruz

 • Bir şey veya bir kimse üzerine şiddetle saldırma. Çatma. Düşmana hücum etme. Sataşma. İlişme.

taassub-u dini / taassub-u dinî

 • Dine şiddetle bağlılık, körükörüne bağlılık.

tahmic

 • Şiddetle bakmak.
 • Gözünü açıp yummak.

tanif / tânif

 • Şiddetle kınama.
 • Şiddetle azarlama.

tasarruh

 • Şiddetle çağırmak.

tehekküm

 • İstihza.
 • Tevbih. Şiddetle azarlama. Görünüşte ciddi, hakikatta alaydan ibaret olan eğlenme.
 • Edb: Tarizin tesirli olan kısmı.

tesadüm

 • Vuruşma. Şiddetle çarpışma.

teşdid / teşdîd / تشدید

 • Şiddetlendirme, sağlamlaştırma, kuvvet verme.
 • Gr: Harfi iki defa okuma. Harfi şeddeli okumak.
 • Şiddetlendirme.
 • Şiddetlendirme.
 • Şiddetlendirme, sağlamlaştırma, kuvvet verme, güç verme.
 • Şiddetlendirme, arttırma, çoğaltma. (Arapça)
 • Teşdîd etmek: Şiddetlendirmek. (Arapça)

teşdid etmek

 • Şiddetlendirmek.

teşdit

 • Şiddetlendirme, artırma.

teşeddüd / تَشَدُّدْ

 • Sertleşme. Kuvvet ve dayanıklık kesbetme. Şiddetlenme. Çok şiddetli olma.
 • Keskinleşme.
 • Şiddetlenme.
 • Şiddetlenme.

teşeddüt

 • Şiddetlenme.
 • Şiddetlenme.

tevakkus

 • Şiddetle basmak.
 • Atın seyri.

unfen

 • Şiddetle, sertlikle. Zor kullanarak.

vakz

 • Galebe etmek.
 • Şiddetle vurup ölmeye yakın etmek.

valice

 • İnsanı şiddetle tutan bir hastalık.

vera / verâ

 • Günahtan şiddetle kaçınma hâli.

yekçeşm

 • Tek gözlü.
 • Âhir zamanda gelecek olan Deccal'ın bir ismi. "Sadece dünya hayatını şiddetle isteyip âhireti unutan ve inkâr eden" meâlinde mecazen söylenilmiştir.
 • Güneş.

za'za'

 • Bir şeyi parça parça etmek.
 • şiddetle esen yel.

za'zaa

 • Şiddetle hareket ettirmek, sarsmak.

za'zaa-i esnan / za'zaa-i esnân

 • Dişlerin şiddetle birbirine vurması.

ze'c

 • şiddetle emme, yutma.
 • Doldurmak.

zebn

 • Şiddetle def'etmek.
 • Devenin çifte vurması.

zecirkarane / zecirkârâne

 • Şiddetle sakındırarak, engelleyerek.

zemcere

 • (Çoğulu: Zemâcir) Şiddetle çağırmak.

zevh

 • Şiddetle yürümek.