LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te şetme ifadesini içeren 127 kelime bulundu...

afs

 • Hapsetmek.
 • Deve sürmek.
 • Arkasına ayağıyla vurmak.

akf

 • Hapsetmek. Vakfetmek.

akis / عكس

 • Yansıma, aksetme, akis. (Arapça)

aks / عكس

 • Yansıma, akis. (Arapça)
 • Aksetmek: Yansımak, vurmak. (Arapça)

asr

 • (Çoğulu: Evâsır) Kırmak.
 • Hapsetmek.

bahhas

 • (Bahs. den) Çok bahseden, bahsetmeyi seven.

basar

 • (Çoğulu: Ebsâr) Görme duygusu.
 • Kalble hissetme. Kalb gözü.
 • Gözün görmesi.
 • İdrak. Fikir.
 • İlm-i Kelâm'da: Kendi şânına lâyık bir vecih ile Cenab-ı Hakk'ın "görme sıfatı"dır. Kâinatta hiçbir şey O'nun görmesinden hâriçte kalamaz.

berkaş

 • Nakşetmek, nakışlamak.

bevs

 • Bahsetmek.

buğz

 • Sevmeme. Birisi hakkında gizli ve kalbi düşmanlık hissetme. Kin, husûmet.

ced'

 • Burun, kulak, el kesmek.
 • Hapsetmek.

ced'a

 • Kestikten sonra geri kalan nesne.
 • Hapsetmek.

cenb

 • Yan taraf. Koltuk altının aşağısı.
 • Def'etmek, kovmak.
 • Müştak olmak.
 • Bir yere gitmek için bir yere inmek.
 • Birisinin sevdiğinden dolayı kararsız ve muztarib bulunmak.
 • Büyük ve çok olan.
 • Engin taraf.
 • Şetmetmek, söğmek.

ceza'

 • (Çoğulu: Cezeân-Cizâ') Altı veya dokuz aylık koyun. (Kurban olması caizdir).
 • İki yaşına girmiş koyun.
 • Arslan, esed.
 • Hayvana yulaf vermeyip hapsetmek.

dem vurmak

 • Bir şeyden gelişigüzel bahsetmek. (Türkçe)

elet

 • Noksanlaştırmak. Eksiltmek.
 • Hapsetmek.
 • Yemin vermek.

elt

 • Noksanlaştırmak. Hapsetmek.
 • Yemin vermek.

ezl

 • Güçlük.
 • Darlık.
 • Hapsetmek.

fahs

 • Bir şeyin içyüzünü araştırma, aslını tetkik etme.
 • Ayırtmak.
 • Bahsetmek.
 • Seyirtmek.
 • Sıçramak.

fakr

 • İhtiyaç, yoksulluk.
 • Azlık, muhtaçlık.
 • Cenab-ı Hakk'a karşı fakrını, ihtiyacını hissetmek.
 • Tas: Kendisindeki bütün her şeyin Allah'a âit olduğunu bilmek.

gazn

 • Hapsetmek.
 • Kırmak.

gazr

 • (Gazâre) (Çoğulu: Gazâyir) Men etmek, engel olmak.
 • Hapsetmek.
 • Geçim kolaylığı, maişet genişliği.
 • Büyük çanak.

hacm

 • (Hacim) Bir cismin kapladığı yer. Cirm. Cüsse.
 • Emmek. Massetmek.

hafif ikrah / hafîf ikrâh

 • Şiddetli olmayan zorlama. Canın veya uzvun telefine yol açmayan, yalnız acı ve eleme sebeb olacak derecedeki dövme ve hapsetme gibi şeylerle yapılan zorlama.

hallüsinasyon

 • Olmayanı varmış gibi hissetme.

hassase / hassâse

 • Hissetme duygusu.

hazk

 • Hapsetme.
 • Darlık.
 • Men'etme.

hırba

 • Bukalemun adı verilen keler cinsi.
 • Güneşin bulutlara aksetmesinden hasıl olan renkler.

hiss / حس

 • Duygu. (Arapça)
 • Hissetmek: Duymak, algılamak. (Arapça)
 • Hissolunmak: Duyulmak, hissedilmek. (Arapça)

hiss-i kabl-el vuku'

 • Bir şeyi vukuundan önce hissetmek.

hiss-i kable'l-vuku

 • Bir şeyi olmadan önce hissetme duygusu.

hiss-i kablelvuku

 • Birşeyi olmadan önce hissetme duygusu.

hiss-i kablelvukū' / حِسِّ قَبْلَ الْوُقُوعْ

 • Meydana gelmeden önce hissetme duygusu.

hulvan

 • Bir kimsenin hizmeti karşılığında, ücretinin haricinde verilen şey.
 • Kızın mihrinden, kişinin kendisi için aldığı miktar.
 • Vermek, bahşetmek.
 • Bir belde ismi.

huzur-u daimi / huzur-u dâimî / حُضُورُ دَائِمِي

 • Her an Allah'ın huzurunda olduğunu yakinen hissetme.

huzur-u etemm

 • Kulun kendini her yönüyle Allah'ın huzurunda hissetmesi.

huzur-u ilahi / huzur-u ilâhî

 • Kulun kendisini Allah'ın huzurunda hissetmesi.

huzur-u tam

 • Kulun kendisini tam olarak Allah'ın huzurunda hissetmesi.

huzur-u tevhid

 • Her şeyin bir olan Allah'a ait olduğuna kesin olarak inandıktan sonra kendini herzaman Allah'ın huzurunda hissetme.

huzurkarane / huzurkârâne

 • Kişinin kendisini Allah'ın huzurunda hissetmesi şeklinde.

i'ta / i'tâ

 • Vermek. Bahşetmek. İhsan etmek.
 • Verme, bahşetme.

ifraş

 • Zemmetme, kötüleme, çekiştirme.
 • Serip döşetme.

ifşa

 • (Çoğulu: İfşâât) Duyurmak. Fâşetmek. Meydana çıkarmak. Gizli bir şeyi herkese duyurmak.

ifşaat

 • (Tekili: İfşa) İfşa etmeler, fâşetmeler, meydana çıkarmalar, duyurmalar.

iftihar

 • Övünmek. Kendini beğenircesine kendinden ve yaptıklarından bahsetmek.
 • Başkasının iyi bir hali ile sevinmek.

ihbas

 • Eteğinde bir şey gizleme.
 • Hapsetme.
 • Vakfetme. Hayır yollarında mal ve hayvan bağışlama.

ihsas / ihsâs

 • Hissetmek. Hissettirmek. Açık anlatmadan kapalıca bahsetmek.
 • Bulmak. Görmek. Bilmek. Zannetmek. İdrak etmek. Duyurmak.
 • Hissetme, hissettirme.

ihtibas

 • (Habs. den) Tutulma, tutukluk.
 • Hapsolunma, hapsetme.

ihtisas

 • Hissetme, duyumsama.
 • Hissetmek. Sezmek. Duymak. Duygulanmak. Hislenmek.

imsak

 • Kendini tutmak. Bir şeyden el çekme.
 • Oruca başlama zamanı.
 • Hapsetmek.
 • Şer'an müftirat denen şeylerden (orucu bozan şeylerden) nefsi hakikaten veya hükmen men' etmek.
 • Yemez içmez adamın hâli. Cimrilik, hasislik, pintilik.

in'ikas / in'ikâs

 • Aksetme, tersine çevrilme.
 • Işık veya sesin bir şeye çarpıp geri gelmesi.
 • Aynada parlak şeyde eşyanın temessülü.
 • Yansıma, aksetme.
 • Bir yere çarpıp geri dönme, aksetme.

in'ikasat / in'ikâsât

 • Yansımalar, aksetmeler.

inhibas

 • Vakıf namına malı hapsetme.
 • Nefes tutulma.

intiaş

 • Yorgunluktan sonra canlılık hissetme. Canlılık.
 • Hastalıktan sonra iyileşip kalkma.
 • Geçinme.
 • (Yıkılan adam) doğrulup kalkma.

intiba ettirmek

 • Basmak, nakşetmek; iz ve tesir bırakmak.

intıba'

 • Aksetme, damgasını vurma.

irha'

 • Gevşetme, aşağı salıverme ve sarkıtma. Koyverme, salıverme.
 • Dilmek, dilim dilim etmek.

irha-i imame

 • "Sarığı gevşetme" Kaygısız, endişesiz olma.

isti'kaf

 • Bir yere kapanma. Bir yerde kendini hapsetme.

istidradi / istidrâdî

 • Bir sözde asıl gayeden bahsederken bağlantılı olarak ikinci derece başka konulardan bahsetmek.

istinkaş

 • Nakşetme, nakşedilmesini isteme.

istişmam

 • Koklamak. Kokusunu almak.
 • Hissetmek, sezmek, dolayısı ile anlamak.
 • Uzaktan haber almak.
 • Koklama, hissetme; ince meseleleri sezme, anlama.

istişmam etme

 • Koklama, hissetme.

ka'kea

 • Men'etmek, engel olmak.
 • Hapsetmek.

kablelvuku

 • Birşeyi olmadan önce hissetme duygusu.

kasm

 • Bölmek.
 • Ayırmak.
 • Bahsetmek.
 • Kesmek.

kasr

 • Kısa olmak. Kısa kesmek.
 • Birisini bir hususa, bir işe tahsis etmek.
 • Bir işte tembellik etmek.
 • Akşamlamak.
 • Hapseylemek.
 • Yekpâre taş.
 • Beyazlatmak.
 • Gevşetmek.
 • Noksanlaştırmak.

kemal-i iftikar / kemâl-i iftikar

 • Allah'a karşı fakirliğini tam hissetme.

kezm

 • Kızgınlığı yenme. Öfke ve hiddeti meydana çıkarmama.
 • Men'etmek, engel olmak.
 • Hapsetmek.
 • Nefesin çıktığı yer.

kısmet

 • Bölmek ve ayırmak. Bahşetmek. Taksim etmek.
 • Fık: Hisse-i şâyiayı, yani, taksim olunmamış maldaki hisseleri sahiplerine tahsis etmektir.

kuvve-i lamise / kuvve-i lâmise

 • Dokunma ve hissetme duygusu. Sertliği ve yumuşaklığı anlama duygusu.

leyt

 • Sarfetmek, harcamak.
 • Hapsetmek.

mass / مص

 • Emme. (Arapça)
 • Massetmek: Emmek, çekmek. (Arapça)

me'sar

 • (Çoğulu: Meâsır) Hapsetmek.
 • Hapsedecek yer.

medar-ı bahsetmek / medâr-ı bahsetmek

 • Bahsetme sebebi.

mertebe-i huzur

 • Kendini Allah'ın huzurunda hissetme mertebesi.

minnet

 • İyilik karşısında kendini borçlu hissetmek.

minnet etmek

 • İyilik karşısında kendini borçlu hissetmek.

minnet kabul etme

 • Borç altına girme, kendini borçlu hissetme.

minnetdarlık / minnetdârlık

 • Minnet hissetme.

minnetsiz

 • İyilik karşısında kendini borçlu hissetmeme.

minnettar olmak

 • Minnet duymak, yapılan bir iyiliğe karşı kendini borçlu hissetmek.

mola

 • İstirahat için işe ara vermek ve duraklamak.
 • Denizcilike: Gevşetme, koyverme manâsındadır.

mukabele / mukâbele

 • Hapsetmek.
 • Sonraya bırakmak, tehir etmek.
 • Meşveret etmek, danışmak.
 • Bir kimsenin evi yanında bir ev satıldığında; "başka kimse satın alsın, ben ondan şüf'a yolu ile alayım" diye şirâsına muhtaç iken tehir etmek.

mülci ikrah / mülcî ikrâh

 • Ölümle veya bir uzvunu yok etmek, şiddetli vurma ve hapsetme gibi tehdidlerle bir kimseyi istemediği şeyi yapmaya zorlama.

murakasa

 • (Raks. dan) Raksetme, dans.

mürakasa

 • Raksetmek, oynamak.

nakr

 • Oymak, kazmak. Taş oymak.
 • Kuşun yem toplaması.
 • Vurmak.
 • Sıklık vermek.
 • Ağaç üstüne nakşetmek.
 • Tanbur çalmak.
 • Üflemek.
 • Dille ıslık çalmak.
 • Parmak çıtlatmak.

nefs-i natıka / nefs-i nâtıka

 • Konuşan öz, insan; doğru ile yanlışı birbirinden ayıran insan mahiyetinde bulunan nur, aklî ve naklî meselelerin alâkalarını hissetmeye ve anlamaya kabiliyeti olan insan ruhu, insan.
 • Akli ve nakli mes'elelerin münasebetlerini hissetmeğe ve anlamağa istidadı olan zâti ve cevheri hassası. Zâtında maddeden mücerred, fiilinde maddeye mukarin olan cevher. İnsan ruhu.

neşr

 • Neşretmek, yaymak, bir haberi fâşetmek, herkese duyurmak, şâyi kılmak.
 • Başıboş cemaat.
 • Bulutlu günde yel esmek.
 • İzhar etmek.
 • Katetmek.
 • Mecnun veya hastaya duâ yazmak veya okumak.

nihayet-i itminan

 • Kendini son derece güvende hissetme.

raks

 • Sıçrayarak oynamak, dansetmek.

rakş

 • Nakşetme, süsleme.

rebs

 • Hapsetmek.
 • Engel olmak, men'etmek.

recen

 • Hapsetmek.

rehn

 • Sâbit ve dâim olmak.
 • Devamlı oluş.
 • Hapsetmek.
 • Bir sebebden dolayı bir şeyi habsetmek, alıkoymak; ödenecek mal karşılığında bir malı, alacaklıda veya başka emin bir kimse elinde emânet bırakmak. İpotek etmek.

rübud

 • Dâim.
 • Yüreğin oynaması.
 • Durdurmak.
 • Hapsetmek.

sarb

 • Sütü birbiri üstüne sağmak.
 • Bevlini hapsetmek.
 • Çok ekşimiş süt.
 • "Zamk-ı talh" denilen ağaç sakızı.

sebr

 • Men'etmek, engel olmak.
 • Helâk etmek.
 • Hapsetmek.

şemm

 • Koku hissetmek, koklamak.

şifa

 • Bk.şifâ'
 • Şifa bahşetmek: Şifa vermek, iyileştirmek.
 • Şifa bulmak: İyileşmek.

şuur / şuûr

 • Anlama, hissetme, farkında olma.

tahassüs

 • İyi bir haber duyup memnun olmak. Kalben ve ruhen hislenmek, hissetmek.
 • Casuslamak.
 • Aratmak.

tahşidat-ı semaviye / tahşidât-ı semâviye

 • Göğün üzerinde çokça durma, gökten çok bahsetme.

tarik-i aczmendi / tarik-i aczmendî

 • Cenâb-ı Hakka karşı âcizliğini ve fakirliğini hissetme ve bunu bildirme yolu.

tecmir

 • Buhur etmek.
 • Taş atmak.
 • Hapsetmek.
 • Aşağı sarkıtmamak.
 • Kadının saçını toplayıp bağlaması.

tecrid

 • Açıkta bırakmak.
 • Yalnız başına bırakmak. Tek başına hapsetmek.
 • Dünya alâkalarını kalpten çıkarıp Allah'a (C.C.) yönelmek.
 • Edb: Bir şairin kendini mücerred bir şahıs, yâni ayrı bir adam farzederek ona hitabetmesi.
 • Soyma, soyulma.

teellüm

 • Acı hissetme.

teellümat / teellümât

 • Acı hissetmeler.

teftir

 • (C. Teftirat) Bıkkınlık verme. Fütur verme. Usandırma.
 • Zayıf etmek, zayıflatmak.
 • Naksetmek, eksiltmek.

tehabbüs

 • (Habs. den) Kendini bir yere kapama. Hapsetme.

tekli / teklî

 • Hapsetmek.

telepati

 • Gelecekte veya uzaktaki bir hâdiseyi hissetme hâli.

telvihat / telvihât

 • Maksadın lâzımı olan şeylerden bahsetmek sûretiyle yapılan kinayeler.

temas etmek

 • Bahsetmek.

temessül

 • Benzeşmek. Cisimlenmek.
 • Bir şeyin bir yerde suret ve mahiyetinin aksetmesi. Bir şekil ve surete girmek.
 • Bir kıssa veya atasözü söylemek.

tenkiş

 • (Çoğulu: Tenkişât) (Nakş. dan) Nakşetme, nakışlama, işleme, resim yapma.

terakkus

 • Raksetme, dansetme.
 • Devamlı aşağı inip yukarı çıkma.

terakus

 • Karşılıklı olarak oynaşıp raksetme.

teşbib

 • Saç ve sakal ağarmak.
 • Ateş yakma.
 • Kasidede mahbubdan bahsetme.

tescin

 • (Sicn. den) Hapsetme, zindana koyma.

tevfikat-ı samedani / tevfikat-ı samedanî

 • Hiçbir şeye muhtaç olmayan, ama herşey Kendisine muhtaç olan Allah'ın yardımları, muvaffakiyet bahşetmesi.

tevhid-i şuhud

 • Her nereye bakılırsa Allah'ın birliğini anlamak, hissetmek.
 • Görüş birliği.

vakf

 • Bir kimseyi veya bir şeyi alıkoymak, durdurmak. Kımıldatmamak.
 • Hareketten fariğ olmak, imsak etmek. Hapsetmek. Aslâ satılmamak, başka şeye tebdil olunmamak şartı ile bir mülkü Allah yoluna vermek. Menfaatı hayır nevilerinden birisine âit olmak üzere bir mülkü ilelebed vermek.

vech-i in'ikas / vech-i in'ikâs

 • Aksetme, yansıma yönü.

vez'

 • (Çoğulu: Evzâ) Hapsetmek.
 • Engel olmak, men'etmek.
 • Islah etmek, yerli yerince etmek, düzeltmek.
 • Topluluk, cemaat.

zefn

 • Raksetmek, dansetmek.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR