LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te şarap ifadesini içeren 95 kelime bulundu...

ab-ı ahmer / âb-ı ahmer / آب احمر

 • Kızıl su.
 • Kırmızı şarap.
 • Gözyaşı.

ab-ı ateşin / âb-ı âteşîn / آب آتشين

 • Ateşli su.
 • Kırmızı şarap.
 • Gözyaşı.

ab-ı engur / âb-ı engûr / آب انگور

 • Üzüm suyu.
 • Şarap.

ab-ı harabat / âb-ı harâbât / آب خرابات

 • (meyhane suyu) şarap.

ab-ı kevser / âb-ı kevser / آب كوثر

 • Cennet suyu.
 • Şarap.

acuz

 • Çok yaşlı kadın. Kocakarı.
 • Kılıç.
 • Şarap.
 • Sırtlan.

ateş-i ter

 • Kırmızı şarap.

atik

 • (Çoğulu: Avâtik) Sırtın üst kısmı. Omuz ile boyun arası.
 • Eski şarap.

bad-ı şimali / bâd-ı şimalî

 • Kuzey rüzgârı. (Farsça)
 • Nefes, soluk. (Farsça)
 • Ah sesi, ah çekme. (Farsça)
 • Allah'ın inâyeti. (Farsça)
 • Medih. (Farsça)
 • Söz. (Farsça)
 • Büyüklük taslama, kibirlilik. (Farsça)
 • şarap. (Farsça)

bade / bâde / باده

 • Şarap, içki.
 • Şarap, içki. Kadeh. (İçkinin her çeşiti haramdır, büyük günahtır. İnsan sağlığına zararları ilmî bir gerçektir. Aile, cemiyet hayatı ve ahlâk için de yıkıcıdır. İçkiden ve içenlerden uzak durmak gerekir.) (Farsça)
 • İçki. (Farsça)
 • Şarap. (Farsça)

badekeş / bâdekeş / باده كش

 • Şarap içen. (Farsça)

bint-ül kerem

 • Şarap, hamr.

ciryal

 • Altının kırmızılığı.
 • Bir cins kırmızı boya.
 • Temiz renk.
 • Şarap.

dem-keş

 • Nefes çeken, soluk çeken. (Farsça)
 • Devamlı öten bir güvercin cinsi. (Farsça)
 • Kaval, ney gibi çalgıları devamlı üfürenler. (Farsça)
 • Bazı kuşların, kübbül gibi uzun uzun ötenleri. (Farsça)
 • Şarap içen. (Farsça)

devrak

 • Şarap ölçeği.

dürdkeş / دردكش

 • Tortulu şarap içen. (Farsça)

fazih / fazîh

 • Hurma koruğundan yapılan şarap.

gubeyra

 • Yaban iğdesi.
 • Habeş vilâyetinde darıdan yapılan bir cins şarap.

hadd-i sekr

 • Fık: Şarap haricindeki diğer içkilerin bil'ihtiyar içilmesinden hâsıl olan sarhoşluğun icab ettirdiği ceza.

hadd-i şürb

 • Fık: Az veya çok miktarda şarap (alkollü içki) içilmesinden dolayı uygulanacak ceza.

hammar

 • (Hamr. den) Şarap yapan veya satan kimse. Meyhaneci, şarapcı.
 • Tas: Mc: Mürşid, şeyh, kılavuz.

hamr / خمر

 • Ekşi. Şarap. İçki olup sarhoşluk veren şey.
 • Birine bâde içirmek.
 • Bir hususu söylemeyip setreylemek. Ketmeylemek.
 • Şarap.
 • Şarap.
 • Şarap. (Arapça)

handeris

 • Eski şarap.

haniye

 • Şarap.
 • Erkeği öldükten sonra evlenmeyip, çocuğuna bakan kadın.

hum

 • Küp. (Farsça)
 • Şarap küpü. İçine şarap doldurulan küp. (Farsça)

humhane / humhâne / خم خانه

 • Meyhane. (Farsça)
 • Şarap küplerinin konulduğu yer. (Farsça)
 • Tas: Âşığın kalbi. (Farsça)
 • Şarap mahzeni. (Farsça)
 • Meyhane. (Farsça)

hun-i can / hun-i cân

 • Şarap.

hurtum

 • (Çoğulu: Harâtim) Burun.
 • şarap.

ibrik / ibrîk / ابریق

 • İbrik, ıbrık, su, şarap gibi sıvı konulan kap. (Arapça)

igtibak

 • Akşam vaktinde şarap içmek.

ılk

 • (Çoğulu: Alâk) Kurumak.
 • şarap, hamr.
 • Her nesnenin iyisi.

isfend

 • Şarap.

kafkaf

 • Şarap, hamr.

kahve

 • şarap.
 • Hâlis süt.
 • Kahve.
 • Güzel koku.
 • Bolluk, bereket.
 • Kahvehane.

karkaf

 • Şarap, hamr.

kayl

 • (Çoğulu: Akyâl) Ulu şerif kimse.
 • Öğle vakti şarap içmek.

kındid / kındîd

 • Şarap, hamr.

kınnine / kınnîne

 • Büyük şişe.
 • Şarap kabı.

kümeyt

 • Koyu doru at.
 • Kırmızı şarap.

kummehan

 • Za'ferân.
 • Şarap köpüğü.

kut-ı mesih

 • Hurma.
 • Şarap.

maziye

 • Şarap, hamr.
 • Beyaz iyi bal.
 • Beyaz ince yumuşak gömlek.

melsa'

 • Pürüzsüz ve düz yer.
 • şarap.

meşmule

 • Şarap.

meşrubat

 • İçilen şeyler. Herhangi bir içilecek şey. Şarap. ("Hamr" denen içkiye de şarap denir.)

mey / مى

 • Şarap, içki. (Farsça)
 • Şarap,
 • Şarap. (Farsça)
 • İçki. (Farsça)

mey-aşam

 • İçki içen. Şarap içen. (Farsça)

mey-füruş

 • Şarap satan, meyhâneci, şarapçı. (Farsça)

mey-gun

 • Şarap renginde olan, kırmızıya yakın olan. (Farsça)

mey-keş

 • İçki içen, şarap içen. (Farsça)

mey-perest

 • (Çoğulu: Meyperestân) Devamlı şarap içen. (Farsça)

meygun / meygûn / ميگون

 • Şarap rengi. (Farsça)

meyhane / meyhâne / ميخانه

 • Şarap içilen yer, içkievi. (Farsça)

mishat

 • Şarap koyacak kap.

müdam

 • Şarap, mey, hamr.

müdami / müdamî

 • Devamlı olarak şarap içen.

mukalkal

 • Kararsız.
 • Şarap, hamr.

mül

 • Şarap. (Farsça)

müskir

 • Sarhoş edici, şarap ve içki.

mustar

 • Şarap.

naki'

 • (Çoğulu: Enkia) Kuru üzümü su içinde ıslatarak yapılan şarap.
 • İçinde hurma ıslatılan havuz.
 • Suyu çok olan kuyu.
 • Kandıran, kandırıcı.

nakıs

 • Ekşi şarap.

nuşdaru

 • Panzehir. (Farsça)
 • Tiryak. (Farsça)
 • şarap. (Farsça)

pakend

 • Yakut. (Farsça)
 • şarap, bâde. (Farsça)

peymane

 • Büyük kadeh. (Farsça)
 • Ölçek, kile. (Farsça)
 • Şarap bardağı. (Farsça)

piyale / piyâle / پياله

 • Kadeh. Şarap bardağı. (Farsça)
 • Kadeh. (Farsça)
 • Şarap kadehi. (Farsça)

rah

 • (Çoğulu: Rayâh) Şarap, içki, hamr.
 • El ayası mânâsına olan "Râha'nın C."
 • Gitmek.

rahik

 • Safi şarap, Cennet şarabı.

reyah

 • (Tekili: Râh) şaraplar.
 • Gökçek kokulu küçük bir kuyu.

sa'f

 • Bir şarap cinsi.

sabuh / sabûh / صبوح

 • Sabah içilen şarap. (Arapça)

sahba / sahbâ / صهبا

 • Şarap. (Arapça)

şarab / şarâb / شراب

 • Şarap, içki, bu isim helâl içkileri de kapsar.
 • Şarap. (Arapça)

şarabi / şarâbî / شرابى

 • Şarapçı. (Arapça)
 • Şarap rengi. (Arapça)

seb'

 • İçmek için şarap satın almak.
 • Yakmak.
 • Bir kimseyi değnek veya kamçı ile dövmek.

sebic

 • Yatık veya sekik adı verilen, ağzı dar şarap testisi.
 • Gecelik.

seker

 • Hurmadan elde edilen içki, bir nevi şarap.

sekkare

 • Şarap yapan.

şemul

 • Sâfi halis şarap.
 • Kıble mukabilinden esen rüzgar.

şerabhar / şerâbhâr / شرابخوار

 • Şarap içen. (Arapça - Farsça)

şerib

 • Yabancı kimse ile oturup şarap içen.
 • Davarını yabancı kimsenin davarıyla birlikte sulamak.

seru

 • Boynuz. (Farsça)
 • şarap kadehi. (Farsça)

sürh-ab / sürh-âb

 • Kırmızı su. (Farsça)
 • Mc: Kan veya şarap. (Farsça)

tadahduh

 • Şarap dökülmek.

tahamür

 • Uyuşturmak.
 • şarap yapmak.

tıla'

 • Sürülecek şey. Sürülecek merhem, yağ veya ilâç.
 • Madeni parlatmakta kullanılan sıvı yaldız.
 • Cilâ verecek boya.
 • Diş sarılığı.
 • Üzüm suyundan kaynatmak sebebiyle üçte birinden azı giden şarap.

tişrab

 • Şarap içmek.

ukar

 • şarap.
 • Lüks mobilya.

ulk

 • Şarap.

ümm-ül habais / ümm-ül habâis

 • Şarap, rakı gibi haram olan içki.

ümmü'l-habais / ümmü'l-habâis

 • (Kötülüklerin anası) şarap, içki.

unuşe

 • Refah, huzur, rahatlık.
 • Adâlet. Merhamet.
 • Şarap.
 • Beğenme.

yakut-u müzab

 • Erimiş yakut.
 • Göz yaşı.
 • Kan.
 • Kırmızı şarap.

zerab

 • Beyaz şarap. (Farsça)
 • Yaldız mürekkep. (Farsça)

zerdab

 • (Zerd-âb) İrin, cerahat. (Farsça)
 • Safra. (Farsça)
 • Beyaz şarap. (Farsça)