LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te şamil ifadesini içeren 24 kelime bulundu...

amme nevalühü

 • "Cenâb-ı Hakkın lütuf ve ihsanı herkese veya herşeye şâmildir." meâlinde.

cüz'iyyat

 • Cüz'î olan şeyler. Ufak tefek şeyler. Mânası düşünüldüğünde zihinde ortaklık kabul etmeyen şeyler. Mânası başka şeylere şâmil olmayanlar.

el-cüz'i / el-cüz'î

 • Man: Mânası, mefhumu başkalarına şâmil olmayan, yani tek mâlum ferde âid olan kelime.

eşmel

 • Daha şâmil. Çok şeyleri içine alan. Daha çok kaplamış.

havi / hâvi

 • İhtiva eden, içine alan, şâmil, içeren.

hukuk-u umumiyye

 • Cemiyetin bütün fertlerine şâmil olan haklar. (Mülkiyet hakkı, iştirak hakkı vs. gibi.)

ihtiva

 • İçinde bulundurmak, içine almak, hâvi olmak, şâmil olmak. Bir şeyi toplamak ve korumak.

irade-i külliye

 • Külli irade. Allah'ın her şeye şâmil olan emri ve iradesi.

iştimal

 • İçine almak, kaplamak. Çevirmek, ihata etmek. Şâmil olmak.

kaziye-i cüziyye

 • Man: Hükmü, mevzuun bazı efradına şamil olan kaziye. "Bazı şeyler serttir." gibi.

kaziye-i külliye

 • Man: Hüküm mevzuunun cemi efradına şâmil olan kaziyye. "İnsanların cümlesi nâtıktır" gibi.

lef'

 • Örtmek, setr etmek.
 • şâmil olmak.

ma'nidar

 • Bir mânâyı mutazammın olan. (Farsça)
 • Nükteli, ince mânâlı. Bir mâna ifade eden. Bir mânayı şâmil olan. (Farsça bir ifade olup, mânâ; ma'ni diye okunmuştur.) (Farsça)

müsteva

 • Gr: Müzekker ile müennesi şâmil olan, içine alan.

nuut

 • (Tekili: Na't) Vasıflar, keyfiyetler, umuma şâmil sıfatlar.
 • Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm hakkındaki medhiyeler.

şamil / şâmil / شامل

 • Kapsayan. (Arapça)
 • Şâmil olmak: Kapsamak. (Arapça)

şamile

 • (Bak: ŞAMİL)

şevamil

 • (Tekili: Şâmile) Şâmil olanlar, içine alanlar, çevreliyenler.

süryani / süryanî

 • Eski Suriye halkından. Sâmilerin Aramî kolundan ve garb kısmından olan ve bunların dininden olan.

teşmil

 • Şâmil kılmak. İhata eylemek. Kaplamak. İhrama bürünmek ve sür'atle yürümek.

teşmil eder

 • Şâmil kılar, onları da (zulmünün) içine alır.

vasi' / vâsi'

 • (Vasia) Geniş, enli. Bol. Engin. Meydanlı.
 • Her ihtiyacı olana vergisi kâfi ve bol bol ihsan eden. İlmi cümle eşyayı muhit, rızkı bütün mahlukata şâmil ve rahmeti bütün şeyleri kaplamış olan Allah (C.C.)

velayet-i amm / velayet-i âmm

 • Huk: Umum mallara ve fertlere şâmil olan velayet. (Şeriat hâkimleri, kadılar ve valilerin velayetleri gibi)

zabıta / zâbıta

 • Yurt içinde emniyet ve intizamı korumakla vazifeli devlet kuvveti, polis.
 • Fık: Bütün hususlara şâmil olmayıp yalnız bir hususa ve onun teferruatına şamil olan hususi kaideye denir. Kanun ve âdet, zabt ve idareye vesile olan bağ.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın