LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te şaşkınlık ifadesini içeren 38 kelime bulundu...

acube-i hilkat-i rabbaniye / acube-i hilkat-i rabbâniye

 • Herşeyin Rabbi olan Allah'ın yarattığı varlıklardaki şaşkınlık veren özellikler.

asime-gi / asime-gî

 • Akılsızlık, şaşkınlık, sersemlik. (Farsça)

ayet-i acibe / âyet-i acîbe

 • Hayret ve şaşkınlık uyandırıcı âyet.

beht / بهت / بَهْتْ

 • Yalan söylemek.
 • Ansızın bir şeyi almak.
 • Tenbellik galebe etmek.
 • Şaşkınlık. Hayranlık.
 • Şaşkınlık.
 • Şaşkınlık, hayranlık.
 • Şaşkınlık. (Arapça)
 • Behte uğramak: Şaşakalmak, şaşkınlığından donakalmak. (Arapça)
 • Şaşkınlık.

buht / بهت

 • Şaşkınlık. (Arapça)

dalalet

 • İman ve İslâmiyetten ayrılmak. Azmak. Hak ve hakikatten, İslâmiyet yolundan sapmak. Allah'a isyankâr olmak.
 • Şaşkınlık.
 • Sapkınlık, islâmdan ayrılma, şaşkınlık.

ehyemin

 • (Tekili: Heyeman) Âşık olmalar, şaşkınlıklar.

fernas

 • Şaşkın, dalgın, gafil. (Farsça)
 • Şaşkınlık, gaflet, dalgınlık. (Farsça)

feya sübhanallah / feyâ sübhanallah

 • Ey her türlü eksiklikten sonsuz derecede yüce olan Allah mânâsında bir şeyin tuhaflığını bildirmek için şaşkınlık ifadesi olarak kullanılır.

hayret / حيرت

 • Hiçbir cihete teveccüh edemeyip kalmak. Şaşkınlık. Ne yapacağını bilememek.
 • Taaccüb, şaşkınlık. Şuuru yerinde olmama hâli.
 • Şaşkınlık. (Arapça)

hayret-bahşa / hayret-bahşâ

 • Hayret veren, şaşkınlık veren, hayrete düşüren. (Farsça)

hayret-i sırfe

 • Tam bir şaşkınlık.

heyeman

 • (Heym) Şaşkınlık. Tutkun olmak, âşıklık.

heym

 • (Heyemân) Şaşkınlık.
 • Âşık olma, tutkun olma.
 • Yüzü yere koymak.

hıyre-gi / hıyre-gî

 • Kamaşıklık, donukluk (göz hakkında). Şaşkınlık. (Farsça)

iz'an-rüba-i kainat / iz'an-rüba-i kâinat

 • Kâinatın aklı alan vechesi, herkese hayret ve şaşkınlık veren yüzü.

kasr-ı garip

 • Şaşkınlık uyandıran saray.

kemal-i hayret / kemâl-i hayret

 • Tam bir hayret ve şaşkınlık.

magbuniyet

 • Şaşkınlık.

mebhut / mebhût

 • Şaşkınlık içinde kalmış olan.

medar-ı hayret ve takdir

 • Şaşkınlık ve övgü sebebi.

medar-ı taaccüp

 • Şaşkınlık sebebi, şaşkınlığa sebep olan nokta.

mu'cib

 • (Aceb. den) Taaccübe, hayrete düşüren. Şaşkınlık veren.

mucib-i taaccüp / mûcib-i taaccüp

 • Şaşkınlık sebebi.
 • Şaşkınlık sebebi.

muhayyir

 • Hayret veren. Hayrette bırakan. Şaşkınlık veren.

muhayyirü'l-ukùl

 • Akıllara şaşkınlık veren.

piçtab

 • Sıkıntı, telâş. (Farsça)
 • Şaşkınlık. (Farsça)

sada-yı hayret ve taaccüp / sadâ-yı hayret ve taaccüp

 • Şaşkınlık ve hayret sesi.

şayan-ı istiğrab / şâyân-ı istiğrab

 • Şaşkınlık sebebi, hayret verici, şaşırtıcı.

sekre

 • Sarhoşluk.
 • Şaşkınlık.
 • Şiddet.

şeydai / şeydâi

 • Çok fazla sevgiden hâsıl olan divanelik, şaşkınlık. (Farsça)

taaccüb

 • Hayret etme, şaşkınlık.

tevafukat-ı gaybiye-i acibe

 • Şaşkınlık veren gaybî tevafuklar.

teyh

 • (Teyhâ) Şaşkınlık.
 • Hayran olmak.
 • Tekebbürlenmek, gururlanmak.

veleh

 • Hayret, şaşkınlık.
 • Fazla hüzünden akıl gidip tembel olmak.

veleh-resan

 • Hayret verici, hayret edilen, şaşkınlık veren.

velehresan / velehresân

 • Şaşkınlık veren.

velvele-i hayret

 • Hayret ve şaşkınlık bağırtısı, sesi.