LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Şișman ifadesini içeren 94 kelime bulundu...

abam

 • Şişman kimse.

admer

 • Arslan.
 • Şedit, şiddetli.
 • Belâ.
 • Çirkin yüzlü şişman kadın.

ahzeka

 • Bodur ve şişman adam.

ameysel

 • Arslan.
 • Şişman, büyük deve.
 • Kaftanını yere sürüyerek gezen tembel kimse.
 • Uzun kuyruklu geyik.
 • Enli nesne.
 • Kerim, şerif nesne.

anis

 • Şişman ve iri deve.
 • İhtiyar bekâr.
 • İhtiyar kız.

bad-dar

 • Mağrur, kibirli. (Farsça)
 • Divane, deli. (Farsça)
 • İri vücut, şişman. (Farsça)
 • Hiç bir işle alâkası bulunmayan kişi. (Farsça)

badin

 • Şişman, bedeni büyük, iri vücutlu.

batanet

 • Oburluk, çok yiyicilik.
 • Şişmanlık.

batin

 • Uzak yer.
 • Şişman.

becil

 • Büyük, itibarlı, muhterem, hatırı sayılan kimse.
 • Şişman.

bedda'

 • Gövdeli, şişman kadın.

behneke

 • Etli, büyük, şişman kadın.

belendah

 • Bodur, şişman kimse.

betin

 • Büyük karınlı. Şişman.
 • Irak, baid, uzak.

beydaha

 • İri ve şişmanca kadın.

beyzah

 • İri yapılı, etine dolgun, şişmanca adam.

billiz

 • Kısa boylu adam.
 • Şişman kadın.

büdn

 • Yoğun gövdeli ve şişman olmak.

burzag

 • Şişmanca, etine dolgun delikanlı.
 • Delikanlılık çağındaki neşe.

çak

 • İyi, güzel, sıhhatli, şişman. (Farsça)

cel'ad

 • Yoğun gövdeli şişman, kaba kimse.

celenfea

 • Şişman karınlı büyük deve.

cenadif

 • Şişman, kısa boylu kimse.

cürfüş

 • Yanları etli olan şişman kimse.

dabrak

 • Şişman ve etli olmak.

dafended

 • Şişman, ahmak adam.

dagfasa

 • Semizlik, şişmanlık, besililik, etlilik.
 • Bol geniş nesne.

dal

 • Semiz avrat. Şişman kadın.

damzer

 • (Çoğulu: Damazir) Sütü az olan deve.
 • Sağlam ve sert yer.
 • Şişman kadın.

davkaa

 • Şişman ve ahmak olan kimse.

debub

 • Semizlik ve şişmanlığından dolayı yürüyemeyen deve.

demcele

 • (Çoğulu: Demâcil) Şişman kadın.
 • Huyu, hilkati güzel, iyi kadın.

derma'

 • Topuğu belli olmayan, şişman kadın.
 • Tavşan.
 • Kırmızı yapraklı bir acı ot.

dinak

 • İri gövdeli, şişman kadın.

ebled

 • Ebleh, ahmak, bön. Söylenilen şeylere aklı hemen taalluk etmeyen kimse.
 • Açık kaşlı.
 • Şişman gövdeli kişi.

eksem

 • Büyük karınlı, şişman adam.

ektem

 • Çok sır saklayan, esrar gizleyen kimse.
 • Büyük karınlı ve şişman olan adam.

emzer

 • Karnı büyük olan, şişman.

feha

 • Horultulu uyku.
 • Şişman kadın.
 • Ayaklarda olan gevşeklik.

fevg

 • Şişman olmak.

fevga'

 • İri vücutlu, şişman kadın.

fevhed

 • Semiz oğlan, şişman çocuk.

gayle

 • Şişman kadın.

habendat

 • Şişman kadın.

hanfec

 • Şişman, etli kişi.

hebra

 • Şişman kadın.

hecenna'

 • Uzun ve şişman gövdeli kimse.
 • Başı dazlak, yaşlı kimse.
 • Başı dazlak olan devekuşu.

heyzale

 • İnsan sesleri.
 • Cemaat, topluluk.
 • Çok asker.
 • Büyük deve.
 • Belinden aşağısı şişman olan kadın.

hidafe

 • Etlilik, şişmanlık.

hıdeb

 • Şişman gövdeli kimse.

hilkam

 • Arslan, esed.
 • İri yapılı, cüsseli, şişman.

hucee

 • Çok nikâh ve çok cima eden erkek.
 • Şişman ve ağır kimse.

hunzub

 • Şişman gövdeli, boş konuşan kadın.

huzahız

 • Suyu ve ağacı çok olan yer.
 • Şişman kimse.

ibzaz

 • Yağlanma, şişmanlama, semirme.

ılkid

 • Şişman, kısa boylu, hakir ve hayrı az olan kadın.
 • Katı yoğurt.

infihani / infihanî

 • Şişman adam.

kabına sığmamak

 • t. Sabırsızlık, acelecilik.
 • Şişmanlamak.

kalantor

 • Zenginliğini göstermeye özenen kellifelli ve şişman adam.

kazan

 • Semiz şişman kimse.

kerdem

 • Şişman ve kısa boylu olan adam.

kündür

 • (Çoğulu: Kenadir) "Günlük" denilen nesne.
 • Şişman ve kısa boylu kimse.
 • Vahşi hımar, yabani eşek.
 • Büyük çuval.

kuza'mel

 • Büyük şişman deve.

lahamet

 • Semizlik, etlilik, şişmanlık.

lahim / lahîm

 • Semiz, etli, şişman.

lekalik

 • Büyük, etli, şişman kadın.
 • Büyük deve.

lekleke

 • Yoğun gövdeli ve şişman olmak, etli olmak.

leys

 • (Çoğulu: Lüyus) Arslan.
 • Sinek avlayan örümcek.
 • Arasında yaş ot bitmiş olan kuru ot.
 • Birbirine girmiş ot.
 • Semiz ve şişman kimse.

me'le

 • (Çoğulu: Miâl) Hazırlanmak.
 • Şişman kadın, semiz avret.
 • Bahçe.

meann

 • Enli, geniş.
 • şişman gövdeli kimse.
 • Hatip.

melis / melîs

 • Şişman ve tenbel olan kişi.

memhus

 • Parlatılmış, cilâlanmış.
 • Etli, şişman, dolgun insan veya hayvan.

meramir

 • Çok etli, şişman kişi.

mermat

 • Etli, şişman kadın.

mülahham

 • (Lâhm. dan) Etli, semiz, şişman.

müsmin

 • Semiz, şişman.

redah

 • (Çoğulu: Rudüh) Dolu büyük çanak.
 • Etli ve şişman kadın.

ruhud

 • Etli, besili, şişman, semiz. (Müe: Ruhude)

şahamet

 • Semizlik, yağlılık, şişmanlık.

şahim

 • Semiz, yağlı, şişman, besili.

sehbel

 • Büyük, iri vücutlu, şişman deve.
 • Büyük ve geniş tuluk.
 • Büyük keler.

sıbhal

 • Şişman, büyük keler.
 • Deve.
 • Kırba.
 • Câriye.

sidn

 • Etli ve gövdeli şişman kimse.

şihdare

 • Fahiş ve israfçı ve dedikoducu kimse.
 • Kısa boylu ve şişman kimse.

simn

 • (Simâne) : Semizlik, yağlılık, besililik, şişmanlık.

sımsım

 • (Çoğulu: Semâsım) Şişman ve etli adam.

sücle

 • Karnın geniş ve büyük olması. Şişmanlık.

sümne

 • Kadınların şişmanlamak için kullandıkları bir ilâç.

tanh

 • Semiz olmak, besili ve şişman olmak.
 • Yemeğin hazmolmaması, sindirilmemesi.

tararet

 • Semizlik, besililik, şişmanlık.

teşahhum

 • (Şahm. dan) Yağlanma, semirme, şişmanlama.

tesemmün

 • (Semen. den) şişmanlama, semirme.

tıknaz

 • Kısa boylu ve şişman, toplu.

ukne

 • (Çoğulu: Uknâ-Akân-Uknât) Karın büklümü. (Şişmanlık ve semizlikten olur.)

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR