LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Şeytani ifadesini içeren 36 kelime bulundu...

afaret

 • İfritçe, şeytanî, kötü niyet.

cadı

 • Avrupa'da putperestlik çağından beri gelen bir inanca göre, şeytanın gücünü kullanarak büyü yolu ile insanlara kötülük eden, felâketler getiren kadın. Bu bâtıl inanç yüzünden birçok yaşlı masum kadın, cadı diye Hristiyanların kurduğu Engizisyon mahkemeleri kararıyla yakılmıştır.

desais-i şeytaniye / desâis-i şeytaniye

 • Şeytanın desiseleri, hileleri.

desise-i şeytaniye

 • Şeytanın hile ve desiseleri.

düstur-u şeytani / düstur-u şeytanî

 • Şeytanın düsturu, kuralı.

e'uzü / e'ûzü

 • E'ûzübillâhimineşşeytânirracîm sözü.

euzü billahi mineşşeytani vessiyase / eûzü billâhi mineşşeytâni vessiyâse

 • Şeytanın ve siyasetin şerrinden Allah'a sığınırım.

fücur

 • Günah. Zina. Namusları pây-mâl etmek gibi şeytanî iştiha. Dinsiz ve ahlâksızların durumu.

habail-üş şeytan

 • Şeytanın tuzakları.
 • Kadınlar.

havatır-ı şeytaniye

 • Şeytanî vesvese ve düşünceler.

hemeze

 • Vesvese. Şeytanın desisesi. Kuruntu.

hikmetü'l-istiaze / hikmetü'l-istiâze

 • Şeytanın şerrinden Allah'a sığınmanın sebepleri ve faydaları; On Üçüncü Lem'a.

hizb-üş şeytan / hizb-üş şeytân

 • Şeytânın aldatmalarına kapılan topluluk. Şeytanın taraftarı, şeytana uyanlar.

hizbü'ş-şeytan

 • Şeytanın taraftarları.

hizbüşşeytan

 • Şeytanın taraftarları.

hücumat-ı sitte / hücumât-ı sitte

 • Altı hücum anlamına gelen ve şeytanın desiselerine karşı yazılan bir eser; Yirmi Dokuzuncu Mektupta Altıncı Risale olan Altıncı Kısım.

hutuvat / hutuvât

 • (Tekili: Hutvât-Hutevat) (Hutve) Adımlar. İzler. Yollar. Eserler.
 • Şeytanın aldatmaları.
 • Adımlar, şeytanın adımları.

hutuvat-ı sitte

 • Altı adım. (Kur'an-ı Kerim'deki "Hutuvat-üş şeytan" tabirinden istifaze ile, şeytanların ve onların insî mümessilleri olan şerir insanların fitnekâr ve dalâlete sevkedici adımları, izleri ve desiseleri gibi mânalarla alâkalı olarak "bir mühim eser"e verilen isim) Şeytanın altı desisesi.

iblis / iblîs

 • Şeytanın isimlerinden biri veya şeytanların reisi.

lezzet-i şeytaniye

 • Şeytanî lezzet ve zevk.

lümme

 • Kalpte şeytanın iş gördüğü yer.

lümme-i şeytani / lümme-i şeytanî

 • Şeytanın verdiği kalpteki kuruntu, vesvese yeri.

lümme-i şeytaniye / lümme-i şeytâniye

 • Kalpte şeytanın vesvese verdiği yer.
 • Şeytanın vesvesesi. Şeytanın verdiği kuruntu.

maglata-i şeytaniye

 • İnsanları aldatmak ve yoldan çıkarmak için söylenen karıştırıcı sözler. Şeytanın insan kalbine vesvese vermesi.

mağlata-i şeytaniye / mağlâta-i şeytaniye

 • Şeytanın aldatmacası.

nefs-i emmare

 • İnsanın çirkin ve şeytanın teşviklerine itirazsız ve mücahedesiz tâbi olması hâli.

racim / racîm

 • "Allahü teâlânın rahmetinden kovulmuş uzaklaştırılmış" mânâsına şeytanın Kur'ân-ı kerîmde bildirilen sıfatı.

safsatiyat / safsatiyât

 • Safsatalar, yalan ve yanlış şeytâni sözler.

şeytani pişe / şeytanî pişe

 • Şeytanın yolu. Şeytana ait meşguliyet. (Farsça)

şübehat-ı şeytaniye

 • Şeytanî şüpheler.

tağut / tâğût

 • Allahü teâlânın emir ve yasaklarına karşı gelen ve ibâdetten alıkoyan şeytânî varlık ve güçler.

tağuti / tâğûtî

 • Şeytanî, azgın şeytana ait.

tasavvurat-ı şeytaniye

 • Şeytanî tasavvurlar; şeytandan gelen tasarılar, kurgular.

telkinat-ı şeytaniye / telkinât-ı şeytaniye

 • Şeytanın telkinleri.

tugmus

 • Şeytanın ve cinnin gayet habisi.

vesvese-i şeytan

 • Şeytanın kalbe düşürdüğü şüphe, asılsız kuruntu.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR