LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Şep ifadesini içeren 36 kelime bulundu...

betuk / betûk

 • Yuvarlak tabla, bakkal tablası ve sepeti. (Farsça)

damacana

 • Su veya başka sıvıları taşımaya mahsus dar ağızlı, şişkin gövdeli çoğu hasırla sarılı veya sepetli büyük şişe.

debbağ / دباغ

 • Derileri sepileyip meşin, sahtiyan, kösele vesaire yapan.
 • Sepici. (Arapça)

dı've

 • Nesep dâvâsı etmek.
 • Yalan dâvâ etmek.

ensab / ensâb / انساب

 • Soylar, nesepler.
 • Nesepler, soylar. (Arapça)

esfat

 • (Tekili: Sefet) Sepetler.

işporta

 • (Arnavutça) Seyyar satıcı tezgahı.
 • Yayvan yemiş sepeti.

ka'del

 • Yağhane sepeti.

kavsarra

 • Kamıştan yapılan hurma sepeti.
 • Şeker yükü.

kirdide

 • (Çoğulu: Kerâdid) Bir miktar toplanmış hurma.
 • Sepet dibinde geri kalan hurma.

kırtale

 • (Çoğulu: Kırtâl) Yemiş toplamakta kullanılan sepet.

kufe / kûfe

 • Küfe. Dayanıklı ve kaba büyükçe sepet. (Farsça)

küfe

 • Taze dallardan veya kamıştan örülmüş, derin ve çeşitli boyda kaba sepet. (Farsça)

kuffe

 • (Çoğulu: Kıfâf) Pamuk sepeti.
 • İçine kumaş konan nesne.
 • Yüksek yer.
 • Kurumuş.
 • Çürük ağaç.

laedri / laedrî

 • Bilmiyorum. (Eski zamanda şüpheci olup hiç bir şeye inanamıyan sofestailere Lâ edriye denirdi. Septisizm.

mahamil

 • Deve üzerine konan oturulacak sepetler. Mahmiller.
 • Kılınç bağ askıları.
 • İhtimâller.

mahmil

 • Harameyne hacı kafilesi ile birlikte gönderilen hediyeler.
 • Deve üzerine konulan sepet. Mahfe. Sürre.
 • Bir ibareye hamledilen mâna ihtimâllerinden her birisi.
 • Deve üstündeki sepet, bir söze yüklenen mânâ.

mahref

 • Bostan. Hurmalık.
 • Yemiş sepeti.

mihaffe

 • Mahfe. Katır veya develerin sırtına konulan ve iki kişinin oturabileceği büyüklükte olan sepet.

mihfen

 • Değirmen sepeti.

nessabe

 • Nesepleri iyi bilen kimse.

perandah

 • Sepilenmiş deri sahtiyan. (Farsça)

şap

 • (Şep) Kim: Antiseptik bir cisim olup alüminyum ve potasyum sulfatından mürekkep, tadı buruk ve suda tuz gibi erir bir cisim.
 • Hayvanların ağız ve ayaklarında görülen ateşli, salgın bir hastalık ismi.

sebed / سبد

 • Sepet.
 • Az saç, kıl. Başta az tüy olması.
 • Sepet. (Arapça)

sefat

 • (Çoğulu: Esfât) Sele, sepet.
 • Ağaç veya balık pulu.

sefid

 • (Sepid) Ak, beyaz. (Farsça)

sellat

 • (Tekili: Selle) Sepetler, seleler.

selle

 • (Çoğulu: Sellât - Silâl) Sepet, sele.

sellebaf / sellebâf / سله باف

 • Sepet, küfe vs. ören kimse. Sepetçi. (Farsça)
 • Sepetçi. (Arapça - Farsça)

silal

 • (Tekili: Selle) Sepetler, seleler.

sofestai / sofestaî / sofestâî

 • Septisizme mensup, şüpheci, inkârcı.
 • (Sevfestâi) Kâinatın yaratıcısını, Cenab-ı Hakkı kabul etmemek için herşeyi inkâr eden. Müsbet veya menfi hiç bir hükme varmayan, daima şüphe içinde kalmayı esas alan felsefi bir doktrinin (Septisizm) mensubu. Septik. Alemde hakikat namına hiç bir şey tanımayan ve hakikatı araştırmaktan sarf-ı nazar
 • Şüpheci; herşeyi, hattâ kendisini dahi inkâr eden, olumlu veya olumsuz hiçbir hükme varmayan daima şüphe içinde kalmayı esas alan bir felsefi zihniyet ve tutum sahibi, septik.

sofizm

 • Fls: Sofestaiye. Safsatacılık. Alemde hakikat olarak hiç bir şey tanımayan ve hakikatı araştırmaktan sarf-ı nazar ederek zevk ü safâ ve şiir gibi şeylerle eğlenmeği tercih eden bâtıl bir meslek. İnâdiye, indiye ve Lâedriye "Septizm" adlarıyla üç kısma ayrılırlar. (Mesail-i İlm-i Kelâm'dan) (Fransızca)

tabakhane / tabakhâne / طبق خانه

 • Derilerin sepilendiği yer, tabakhane. (Arapça - Farsça)

tarriyan

 • Sepet.
 • Büyük tabak.

vüzur

 • Tuzak.
 • Süprüntü sepeti.

zembil

 • Hasırdan örülerek yapılan kulplu torba, sepet.
 • Büyük sepet.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR