LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Şenlik ifadesini içeren 41 kelime bulundu...

abadi / abadî

 • Bayındırlık, mâmurluk, şenlik.
 • İmar edilmiş olan.
 • Hindistan'ın Devlet-âbad şehrinde ipekden yapılmış bir yazı kağıdı.

afiyet / âfiyet / عافيت

 • Esenlik, sıhhat ve selâmet.
 • Esenlik. (Arapça)
 • Âfiyet bulmak: Sağlığına kavuşmak. (Arapça)

atrab

 • Oyunlar. Eğlenceler. Şenlik ve ferahlıklar.

bahbah

 • Şâdlık, şenlik.

bayındır

 • Mamur, şenlikli.
 • Bir Oğuz oymağının ve Akkoyunlu hanedânının ismi.

behcet

 • Güleryüzlülük, şenlik, güzellik.

cebel-i selamet / cebel-i selâmet

 • Kurtuluşun sembolü olan esenlikli ve güvenli dağ.

çeragan

 • Etrafı aydınlatma, şenlik. Kandil donanması, çırağan. (Farsça)

darü's-selam / dârü's-selâm

 • Esenlik ve güvenlik yeri olan Cennet.

darüsselam / dârüsselâm

 • Esenlik yurdu, Cennet.

donanma

 • Kendini donatma, deniz kuvveti, ışıklı şenlik.

eberr

 • Çok faziletli, şerefli. Çok sâdık ve dindar. Çok iyilik sever.
 • Şenlikten uzak, bedevi.

felat

 • Sahrâ, çöl. şenliksiz yer.

festival

 • Çeşitli sebeplerle yapılan ve birkaç gün süren şenlik. (Fransızca)

haviye

 • Şenliksiz olan yer. Harabe. Issız, boş yer.
 • Sâkıt. Göçük, çökük.

ıs

 • (Iss) t. Bayındırlık, mâmuriyet. Şenlik.
 • Ses.
 • Sâhib. Mâlik.
 • Efendi.

lafz-ı salavat / lâfz-ı salâvat

 • Salâvat kelimesi; Peygamberimize rahmet ve esenlik dileme sözü.

mamur / mâmûr

 • Bayındır, şenlikli.

mamure / mamûre

 • İnsan bulunan, bayındır, şenlikli yer, şehir, kasaba.

meserret

 • Sevinç, şenlik.
 • Sevinç. şenlik. Sürur.

neşit

 • Neş'eli, sevinçli, şenlikli. Faal.

paskalya

 • Hıristiyanların inanışlarına göre, Îsâ aleyhisselâmın haça gerildikten sonra dirilerek göğe yükselmesi ile ilgili olarak her yıl Mart ayının on dördüncü gününden sonra gelen ilk Pazar günü yaptıkları şenlik, âyin.

rah-ı necat ve selamet / râh-ı necat ve selâmet

 • Kurtuluş ve esenlik yolu.

salavat / salâvât

 • Peygamberimize (a.s.m.) edilen rahmet ve esenlik duaları.

salavat-ı nuriye / salâvat-ı nuriye

 • Peygamberimiz için yapılan, manevî yönden tüm karanlıkları aydınlatan nurlu rahmet ve esenlik duaları.

salavat-ı şerife / salâvat-ı şerîfe

 • Peygamberimize edilen rahmet ve esenlik duaları.

salim / sâlim / سالم

 • Sağ, esenlik içinde. (Arapça)
 • Sağlam. (Arapça)

şehr-i ayin / şehr-i âyin

 • (Şehrâyin) Şenlik. Büyük hâkimiyet ve kuvvete ait sürur, sevinç, donanma. (İslâmda ilk şehr-i âyin Hz. Peygamber Efendimiz hicret sureti ile Medine'ye vâsıl olunca yapıldı.) (Farsça)

şehrayin / şehrâyin

 • Şenlik.
 • Şenlenmiş şehir, şenlik.

şehrayin-i rahman / şehrâyin-i rahmân

 • Cenâb-ı Hakkın sonsuz rahmetiyle bir şenlik haline getirdiği yeryüzü.

selam ve selamet / selâm ve selâmet

 • Esenlik, rahatlık.

selamet / selâmet / سلامت

 • Esenlik, güvenlik.
 • Esenlik. (Arapça)

selamet-i amme / selâmet-i âmme

 • Umumî esenlik, güven.

selametli / selâmetli

 • Güvenli, esenlikli.

şetaret / şetâret

 • Şenlik. Şatır ve şuh olmak.
 • Yarım olmak.
 • Göz ucuyla bakmak.
 • Hafiflik. (Ağırbaşlılığın zıddı.)
 • Şenlik.

sur / sûr / سور

 • Şenlik. Düğün. Ziyafet. (Farsça)
 • Düğün. (Farsça)
 • Şenlik. (Farsça)

sur-name

 • (Suriye) Edb: Düğün, ziyafet, şenlik gibi halleri tasvir için yazılan yazılar. (Farsça)

tarab / طرب

 • Sevinçlik. Şenlik. Şâdlık.
 • Şenlik, neşelenme. (Arapça)

tarik-i selamet / tarîk-i selâmet

 • Esenlik, güven yolu.

tavazzuh

 • Açıklanmak. Aydınlanmak. Kesb-i vuzuh etmek.
 • Ruşenlik ve ayânlık peyda etmek.

velvele-i tekbir ve teşekkür

 • "Allahu Ekber" ve teşekkür sesleriyle yapılan şenlik.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR