LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te İzal ifadesini içeren 27 kelime bulundu...

avarız / avârız

 • Arızalar. Sonradan olan noksanlıklar.
 • Girinti çıkıntı, noksanlık.
 • Mânialar. Engeller.
 • Fevkalâde hallerde ve bilhassa harp sebebi ile geçici olarak alınan vergi.
 • Arızalar, aksaklıklar, noksanlıklar.

avarız-ı naks / avârız-ı naks

 • Noksanlık arızaları.

azla'

 • (Çoğulu: İzâl) Kırba ağzı.

bakire / bâkire

 • Kız. Kızlığı izale edilmemiş.
 • El sürülmemiş.

dicac

 • Ummanda yetişen büyük bir dikenli ağacın suyudur ve sabun gibi kiri izâle eder.

fer'

 • Şube, kol. İkinci derecede olan. Dal budak.
 • Bir aslın neticesi.
 • Bir cemaatın şerefli ve daha meşhuru.
 • Kazancı olan mukayyed mal. Hâzır ve muhâfaza altında olan.
 • Yükseğe çıkmak ve iki nizalı olanın arasına girip ıslah etmek.
 • Asıl mes'eleden kollara ayrı

hal'

 • Kaldırma. Kal' etme.
 • Hükümdarı tahttan indirmek. Azletmek.
 • Mansıb ve mesnetten ihraç etmek.
 • Elbise gibi şeyleri soymak.
 • Bir şeyi izâle edip ayırmak ve terketmek.
 • Karısını boşamak. Evlâdını evlâdlıktan reddetmek.

hazabi / hazabî

 • (Tekili: Hizbâ) Arızalı topraklar, engebeli yerler.

hizba

 • (Çoğulu: Hazâbî) Engebeli arazi, ârızalı toprak.

i'tizal

 • (İtizal) Bir şeyi işlemeğe tamamen kasd ve teveccüh eylemek.
 • Nefsine müracaatla cürüm ve hatasını itiraf etmek.

ibrahim desuki / ibrahim desukî

 • Büyük âlim ve mutasavvıflardan olup büyük makam sâhibi bir zâtdır. Pek meşhur ve çok güzel sözleri ve mev'izaları vardır. 676 tarihinde 43 yaşında Şam'da vefat etmiştir. (K.S.)

istizale

 • (İzale. den) Yok edilme, izale olma.

izale / izâle / ازاله

 • Yok etme. (Arapça)
 • Giderme. (Arapça)
 • İzâle edilmek: (Arapça)
 • Yok edilmek. (Arapça)
 • Giderilmek. (Arapça)
 • İzâle etmek: (Arapça)
 • Yok etmek. (Arapça)
 • Gidermek. (Arapça)

layuzal / lâyuzal

 • İzale edilmez, tükenmez, zeval bulmaz.

mu'tezil

 • İ'tizal eden. Cemaatten ayrılıp bir tarafa çekilen.

mün'azil

 • Ayrılan, elini eteğini çeken, in'izal eden.
 • Memurluktan, vazifeden çıkarılmış olan. Bir vazifeden azledilen.

mürazat

 • Rızâlaşmak, râzı olmak.

müsekkin

 • Teskin eden, sükun veren. Elem ve ağrıyı izâle eden.

müzil

 • İzâle eden, gideren, yok eden.
 • İzale eden, gideren.

nidal

 • (Nizâl) Özür beyan ederek bir zararı def etmek.

sehv

 • Keşfetmek, bulmak.
 • İzâle etmek.
 • Kabuk soymak.

selb

 • Zorla alma, kapma, soyma.
 • Nefy ve inkâr etme.
 • Kaldırma, giderme, izale.
 • Man: İki şey arasında nisbet-i vücudiyenin kalkması.

taht-el bahir

 • Denizaltı. Denizaltı gemisi.

tahte'l-bahir / تَحْتَ الْبَحِرْ

 • Denizaltı.

tahtelbahir / تحت البحر

 • Denizaltı.
 • Denizaltı.
 • Denizaltı. (Arapça)

tenezzüh

 • Uzaklaşmak.
 • Gezinti. Bağ ve bahçe gibi yerlere gam ve kederi izale için çıkmak.
 • Kusur, pislik ve ayıptan uzak olmak.

teskin

 • Rahatlandırma. Yatıştırma. Sükunet verme. Şiddet, hiddet ve ıztırabını izale etme.
 • Gr: Bir harfi sâkin okuma.