LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te İleti ifadesini içeren 15 kelime bulundu...

ayet-el kürsi / âyet-el kürsî

 • Kur'ân-ı kerîmde Bekara sûresinin, fazîletiyle bilinen 255. âyet-i kerîmesi.

efdaliyet

 • Faziletçe üstünlük. Fazileti, iyiliği ziyâde olmak.

faziletmeab / faziletmeâb

 • Faziletin sığınağı olan kimse, yâni çok faziletli. (Farsça)

fazl-ı israil-i kudret / fazl-ı isrâil-i kudret

 • Lâkabı İsrâîl olan güçlü Yakup'un (a.s.) üstünlüğü, fazileti.

imha-yı fazilet / imhâ-yı fazilet

 • Faziletin ortadan kaldırılması.

meziyet-i dindarane / meziyet-i dindarâne

 • Dindarlık fazileti ve üstünlüğü.

münakale

 • Karşılıklı iletişim, etkileşim, alış-veriş.

muvasala

 • İletişim, irtibat.

nakile / nâkile

 • İletici.

nakl-i asvat

 • Seslerin nakli, iletimi.

rezalet / rezâlet

 • Rezillik, kötü ahlâk, fazîletin zıddı.

tekemmül-ü vesait-i nakliye

 • İletişim araçlarının ve taşımacılığın gelişmesi, ilerlemesi.

vesail-i irtibat / vesâil-i irtibat

 • İletişim araçları.

vesait-i muhabere ve müdavele

 • İletişim ve basım-yayın araçları.

zemahşeri / zemahşerî

 • (Hi: 467-538) Türkistan'da Harzem'in Zemahşer köyünde doğdu. Hanefî fukahasındandır. Fevkalâde iktidar ve faziletine rağmen bir zamanlar itikadça Mu'tezile'den olmuştu. Meşhur bir ilm-i belâgat âlimidir.