LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te İbadet eden ifadesini içeren 30 kelime bulundu...

abede

 • (Tekili: Âbid) İbadet edenler. Âbidler. Tapanlar.

abid / âbid / عابد

 • İbadet eden. Zâhid. Çok ibadet eden.
 • Köle.
 • İbadet eden.
 • Allah'a ibadet eden, kul.
 • İbâdet eden. Farzları ve vâcibleri yerine getirdikten sonra çeşitli nâfile ve yapılması sevab olan işlere de devam eden. Çokluk şekli, ubbâd'dır.
 • İbadet eden. (Arapça)
 • Erkek adı. (Arapça)
 • İbadet eden.

abid-i muhsin / âbid-i muhsin

 • Allah'ı görür gibi Ona ibadet eden.

abidane / âbidane

 • Kul olarak, ibâdet edene yakışır surette. (Farsça)
 • İbadet eden gibi.

abide

 • İbâdet eden kadın. (Abide-i zâhide gibi)

akif / âkif

 • Devamlı ibadet eden.

bakar-perest

 • Öküzü mâbut yapan. Öküz ve emsalini put yapıp ona ibâdet eden sapkınlar. Ehl-i dalâlet. (Farsça)

bütperest

 • Putu mâbut ittihaz eden. Heykellere ibâdet eden. (Farsça)

cemaat / cemâat / جماعت

 • Topluluk. (Arapça)
 • Camide ibadet edenler. (Arapça)

ehl-i ibadet

 • Allah'a ibadet edenler.

ehl-i tevhid

 • Cenab-ı Hakk'ın birliğini bilip inanan ve sadece bir Allah'a bağlanıp ibadet eden kimse.

hudaperest / hudâperest

 • Allah'a ibadet eden. Dindar.
 • Allah'a ibadet eden.

hüdaperest / hüdâperest

 • Allah'a ibadet eden.

ibadetkar / ibadetkâr / ibâdetkâr

 • İbâdet eden.
 • İbadetli, ibadet eden.

ihsan erbabı

 • Allah'ı görür gibi ibadet edenler.

kanitin / kanitîn

 • Kunut ve duâ edenler. Allah'a itaat ve ibadet edenler.

kul

 • De, söyle, bildir (meâlinde emirdir). Türkçede "Kul", emir dinleyen hizmetkâr, Allah'ın mahlûku, Allah'a itaat ve ibadet eden veya köle mânasındadır.
 • İbâdet eden, itâat eden, hizmet eden, canlı mahlûk (insan, melek ve cin).
 • Köle.

kura'

 • İbâdet eden.

muhsin

 • Yaptığı işi en güzel yapan, Allahı görür gibi ibadet eden.
 • İhsan eden, iyilik eden. Kerim. Cömert.
 • Allah'ı görür gibi O'na ibadet eden.

muhsinin / muhsinîn

 • Güzel işler yapanlar; Allah'ı görür gibi ibadet edenler.
 • İşini güzel yapanlar, Allahı görür gibi ibadet edenler.

münzevi

 • Yalnız başına çekilip kimse ile görüşmeyen, çekilip tek başına bir tarafta duran.
 • Yalnızlık içinde ibadet eden.

müşrik

 • Allah'a ortak kabul eden, şirk işleyen. Allah'tan başkasına ibadet eden.

müteabbid

 • Taabbüd eden. Kulluk eden. İbadet eden.

müteabbidin / müteabbidîn

 • (Tekili: Müteabbid) Taabbüd edenler, ibadet edenler. Kulluk edenler.

müzekkir

 • Andıran, hatıra getiren, yâd ettiren, zikrettiren, hatırda tutturan.
 • Zikreden, ibâdet eden.
 • Resul-i Ekrem (A.S.M.) mü'minleri ve bütün beşeriyeti tehlikeli şeylerden halâs edip iki cihan saadetine nâil olma yolunu tâlim ettiğinden, Kur'an-ı Kerim'de müzekkir diye isimlendiril

nasik

 • Allah yolunda ibâdet eden, dine bağlı, zâhid.

perestişkar / perestişkâr

 • Tapan, ibadet eden.

put-perest

 • Allah'tan başka şeyleri ilâh kabul eden, puta inanıp ona ibâdet eden. Puta tapan. (Bak:Büt-Perest) (Farsça)

şebzindedar / şebzindedâr / شب زنده دار

 • (Şeb-zindedâr) Geceleri çalışan, gece vakti işle meşgul olan. (Farsça)
 • Gece bekçisi. (Farsça)
 • Geceleri uyumayıp ibadet eden. (Farsça)
 • Geceleri ibadet eden. (Farsça)

zeyn-ül abidin

 • (Zeynel âbidîn) Lügat mânası: İbadet edenlerin zineti.
 • (Hi: 38-94) Oniki İmamın dördüncüsü olan zât (R.A.). Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm'ın torunu olan Hazret-i Hüseyin'in ortanca oğlu. Asıl adı: Ali'dir. Tâbiînin büyüklerindendir. Medine-i Münevvere'de vefat etmiştir. (Rahmetull

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın