LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te İşitmek ifadesini içeren 15 kelime bulundu...

ezin

 • Söz dinlemek.
 • İşitmek.

guş

 • Kulak. (Farsça)
 • Mc: İşitmek. (Farsça)

guşetmek

 • İşitmek. Dinlemek, kulak vermek, mesmu' olmak.

havass-ı (hamse-i) zahire / havass-ı (hamse-i) zâhire

 • Zâhirî beş duygu: Tatmak, görmek, işitmek, koklamak, dokunup duymak.

istima'

 • (Sem'. den) Dinlemek. Kulak vermek. Dinleyip kabul etmek. İşitmek.

kemal sıfatları / kemâl sıfatları

 • Allahü teâlânın zâtında ve işlerinde hiçbir kusûr, karışıklık, değişiklik ve noksanlık olmadığını gösteren hayât (diri olmak), ilim (bilmek), sem' (işitmek), basar (görmek), kudret (gücü yetmek), irâde (istemek), kelâm (söylemek) ve tekvîn (yaratmak) sıfatları. Bunlara Subûtî, Hakîkî ve Kâmil sıfatl

sa'v

 • Duymak. İşitmek.
 • Zayıf adam.
 • Serçeden küçük bir kuş.

savh

 • Yarmak.
 • Ayırmak.
 • İşitmek, duymak.

sem'

 • İşitmek. Kulak ile dinlemek.
 • Kurdun sırtlandan olan eniği.

sema'

 • İşitmek, kulakla dinlemek.
 • Mevlevilerin zikir esnasındaki dönüşleri.

semai / semaî

 • İşitmekle öğrenilen. İşitmeğe dair ve müteallik.
 • Gr: Bir kaideye bağlı olmayan, işitilmekle öğrenilen.

sima'

 • Dinlemek, kulak vermek. İşitmek.
 • Çalgı dinlemek.
 • Herkesin işitmesi istenilen güzel zikir ve sözler.
 • Mevlevilerin ve sair dervişlerin "ney" veya "def" ile berâber ilâhi okuyarak raksları ve nağme terennüm etmeleri, dönmeleri.

telakkuf

 • Ağızdan söz kapmak.
 • İşitmek.
 • Yutmak.
 • Sür'atle almak.

tesamu'

 • İşitmek. Bir sözü birbirinden duymak.

vakr

 • Az işitmek. Sağırlık.