LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te İçten ifadesini içeren 58 kelime bulundu...

an-samimin

 • Kalbden. Riyasızlıkla. Samimiyetle. İçten.

ansamimilkalb / ansamîmilkalb / عن صميم القلب

 • İçtenlikle, canügönülden. (Arapça)

arazi-i haraciye / arâzi-i haraciye

 • Müslümanlar tarafından fetholunan ve ulul-emir tarafından müslim olmayan eski sahibi elinde bırakılan veya hâriçten müslim olmayanlar getirilerek yerleştirilen arâzi.

arıza / ârıza

 • Sonradan olan, noksanlık.
 • İsabet eden belâ ve keder.
 • Bozulma.
 • Gelip geçici.
 • Hariçten gelen te'sirle olan.
 • Bir şeyin olmasına veya görülmesine mâni olan birşey.

arz-ı ihlas / arz-ı ihlâs

 • Samimiyeti ve içtenliğini sunma.

batınen / bâtınen

 • İçten, iç bakımından.

can ü dilden

 • Can ve gönül ile; içten gelerek, gönülden.

dahilden harice

 • İçten dışa.

dahilen / dâhilen / داخلا

 • İçten, içeriden.
 • İçten, içerden, dâhilden.
 • İçten. (Arapça)

delalet-i zımniye / delâlet-i zımniye / دَلَالَتِ ضِمْنِيَه

 • Gizli olarak, içten içe delil olma.

deruni / derunî / derûnî / درونى

 • İçle ilgili, içten.
 • Gönülden, içten. (Farsça)
 • İçle ilgili, içten.
 • İçten gelen, içe ait. (Farsça)

devai

 • (Tekili: Dâiye) Batından, içten gelen bir duyguyu teşvik edici hâlât.

efkar-ı münafıkane / efkâr-ı münafıkane

 • İki yüzlü, içten pazarlıklı fikirler, düşünceler.

egzost

 • ing. İçten yanmalı motorlarda yanmış akaryakıt gazı. Bu gazın boşaltılması tertibatı.

eser-i ibda / eser-i ibdâ

 • Hiçten yaratmanın neticesi, eseri.

ez-can ü dil

 • İçten gelerek, gönülden.

fırka-i halisa / fırka-i hâlisa

 • Samimî grup, samimî, içten kişilerin partisi.

haber

 • Hâriçten insanın fikrine intikal eden ilim.
 • Yeni havadis. Ağızdan ağıza nakledilen söz.
 • Peyam. Peygam. Nebe'. İlim ve malumat. Bilgi.
 • Hadis, Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselâm'ın sözü.
 • Edb: Hâdiseyi bildiren fiil veya cümle.
 • Gr: Müsned. Mübtedanın mu

halisane / hâlisâne / خالصانه

 • İçtenlikle. (Arapça - Farsça)

haricen

 • Dışardan, dıştan. Hariçten.

hullet

 • (Çoğulu: Hulel) İçten, samimi sevgi. Dostluk. Muhabbet. Haslet.

hulus / hulûs / خلوص

 • İçtenlik, gönülden gelen samimiyet.
 • İçtenlik. (Arapça)

hulus-i kalb

 • Kalbden, gönülden, içten samimiyet.

hulusiyet / hulûsiyet

 • Hâlislik, içtenlik.

ibadet-i halisa / ibadet-i hâlisa

 • Samimiyetle, içtenlikle yapılan ibadet.

ibda' / ibdâ' / اِبْدَاعْ

 • Hiçten îcâd etme.

ibda' ve ihtira' / ibdâ' ve ihtirâ'

 • Varlıkları maddesiz, örneksiz ve benzersiz olarak hiçten ve yoktan var etme.

ihlas / ihlâs / اخلاص

 • (Hulus. dan) Kalbini safi etmek. İçten, samimi, riyasız sevgi. İçten gelen sevgi ile doğruluk ve bağlılık.
 • Sırf Allah emretmiş olduğu için ibadet etmek. Yapılan ibadet ve işlerde hiçbir karşılık ve menfaati, hakiki ve esas gaye etmeyerek yalnız ve yalnız Allah rızasını esas maksat ve
 • İçtenlik, dürüstlük. (Arapça)

ihtira' / ihtirâ'

 • Bir şeyin hiçten, yaratılması.

ihtira' ve ibda' / ihtirâ' ve ibdâ'

 • Varlıkları maddesiz, örneksiz ve benzersiz olarak hiçten ve yoktan var etme.

kalben

 • İçten, kalbden, yürekten, gönülden. Samimi olarak. Kendi kendine.

kalbi / kalbî

 • İçten. Yürekten. Kalbe ait ve müteâllik. Samimiyetle. Riyâsızca.

kalbi muhabbet / kalbî muhabbet

 • İçten, samimi sevgi.

kargil / kârgil

 • Kerpiçten yapılmış bina. (Farsça)

kelam-ı nefsi / kelâm-ı nefsî

 • İçten kendi kendine konuşma. Cenab-ı Hakk'ın harf, ses ve söz olmaksızın zatî kelamı.
 • Cenab-ı Hakk'ın lâfz, harf ve ses olmayan zâtî kelâmı. İçten konuşma.

kemal-i hulus / kemâl-i hulûs

 • Tam bir içtenlik.

kemal-i saffet

 • Tam bir temizlik, temiz niyetlilik, samimiyet ve içtenlik.

kemal-i samimiyet / kemâl-i samimiyet

 • Tam bir içtenlik.

kemal-i samimiyet ve ihlas / kemâl-i samimiyet ve ihlâs

 • Tam bir samimiyet ve içtenlik.

meram

 • Maksad. Niyet. Arzu. İstek. İçten tasarlanan.

merek

 • Köy evlerinin yanında ot, saman ve yaprak gibi şeylerin ve umumiyetle hayvan yiyeceklerinin muhafazasına mahsus kârgir veya kerpiçten yapılmış bina. Samanlık.

meyelan-ı sa'y / meyelân-ı sa'y

 • Çalışmaya içten yönelme, eğilim gösterme.

muamele-i halisane / muamele-i hâlisane

 • Hâlis, samimi bir muamele, içtenlikle davranma.

mübdi

 • (Bedâ. dan) Herşeyi hiçten halk eden.
 • Başlayan.
 • Gizli sırları açıklayan.

muhlis

 • Hâlis olan. İhlâsı kazanmak için gayret gösteren, samimi ve itikadı doğru olan. Her hâli içten ve riyâsız olan. Katıksız.
 • Halis, katkısız, dosdoğru, her hali içten ve gönülden olan, ihlâs sahipleri, samimi ve doğru olanlar.

mümevveh

 • Sahte, samimi olmayan, içten değil. Görünüşte haklı olan. Gösterişle alâkadar.

müteberrir

 • Teberrür eden, Allah'a derinden ve içten itaat eden.

navek-i kalbi / navek-i kalbî

 • İçten, kalbden çekilen âh.

ruh u canımla

 • Ruh ve canımla, bütün içtenlikle.

ruh-u can

 • Ruh ve can; bütün içtenlik.

sadakatsizlik

 • İçten bağlı olmama.

sadik

 • Çok sâdık, içten ve dıştan sadakatlı dost. Doğru sözlü.

samimane / samimâne / samîmâne / صميمانه

 • Samimi olarak. İçten duyarak, riyasızlıkla. (Farsça)
 • İçtenlikle. (Arapça - Farsça)

samimi / samimî / samîmî / صميمى

 • Candan, içten.
 • İçten, gönülden.
 • İçten, gönülden, candan.
 • İçli, dışlı.
 • İçten. (Arapça)

samimiyet / صميميت

 • İçtenlik.
 • İçten ve kalbden olan sevgi ve bağlılık.
 • İçtenlik.
 • İçtenlik. (Arapça)

şefkat

 • İçten ve karşılıksız merhamet.

zenadık

 • (Tekili: Zındık) Zındıklar. Allah'a ve âhirete inanmayan dinsizler. İçten inanmayıp zâhiren mümin görünen münafıklar.

zımni / zımnî / ضِمْن۪ي

 • Gizli olarak, içten içe.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın